Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Sociální pojištění

Sociální pojištění

Sociální pojištění je příjmem státního rozpočtu, který slouží k sociálnímu zabezpečení osob v nemoci, v důchodovém věku, při nezaměstnanosti a v mnoha dalších životních sociálních situacích, kdy občan potřebuje příjmovou oporu státu.

Sociální pojištění je vlastně složeno ze tří částí:

  • částky na nemocenské pojištění,
  • částky na důchodové pojištění a
  • částky na státní politiku zaměstnanosti.

Z uvedeného pojištění se tedy platí všechny druhy důchodů, nemocenské dávky v mateřství, při ošetřování blízkých, ale také podpora nezaměstnaným a při rekvalifikaci.

Kdo platí sociální pojištění

Aby mohlo sociální pojištění uvedeným způsobem sloužit je jeho odvod ze zdanitelných příjmů ekonomicky aktivních osob stanoven zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Povinnost odvádět uvedené pojistné mají všichni zaměstnanci v klasickém pracovním poměru i mnoho zaměstnanců na dohody mimo pracovní poměr, pokud jejich příjmy přesahují určitou zákonem stanovenou limitní částku. Sociální pojištění mají povinnost odvádět také OSVČ. Pro OSVČ je v dané záležitosti povinná platba na důchodové pojistné a platba na státní politiku zaměstnanosti. Částka na nemocenské pojištění je pro OSVČ dobrovolná. Pokud se OSVČ rozhodne tuto část nehradit, nemá následně nárok na dávky, které se z uvedené částky hradí například mateřská. Sociální pojištění musí taktéž odvádět i lidé, kteří se rozhodli dobrovolně důchodově pojistit.

Výpočet a platba pojistného

Výpočet a pravidla platby pojistného jsou opět stanoveny výše uvedeným zákonem. Pojistné se vypočítává procentem z vyměřovacího základu. Odvod pojistného se provádí každý měsíc na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Za zaměstnance odvádí pojistné vždy zaměstnavatel. OSVČ se musí o pravidelný odvod daného pojistného postarat sama. OSVČ pro které je podnikání hlavním zdrojem obživy čili podnikají na hlavní činnost, musí odvádět zálohy na sociální pojištění vždy alespoň v minimální výši.

OSVČ, pro které je podnikání vedlejší činností, nemusí odvádět z příjmu z podnikání sociální pojištění vždy, ale pokud příjmy přesáhnou zákonem stanovený limit, musí pojistné odvádět také.

Výše povinných minimálních měsíčních plateb se každým rokem mění, podle toho jak se mění veličiny, které jsou určující pro daný výpočet. V roce 2023 je minimální záloha na sociální pojištění pro OSVČ na hlavní činnost na částce 2841 Kč měsíčně. Pro OSVČ na vedlejší činnost, pokud mají povinnost zálohu platit je záloha na částce 1137 Kč měsíčně.

Další informace o sociálním pojištění lze vždy najít na stránkách MPSV

 

Limit pro neplacení sociálního pojištění při vedlejším podnikání v roce 2024 stoupne

Limit pro neplacení sociálního pojištění při vedlejším podnikání v roce 2024 stoupne

Datum článku: 14. 11. 2023

Při podnikání na vedlejší činnost OSVČ zcela legálně nemusí odvádět státu sociální pojištění z tohoto…

Více informací
Změny u dohod o provedení práce od roku 2024 budou výrazné

Změny u dohod o provedení práce od roku 2024 budou výrazné

Datum článku: 16. 10. 2023

V roce 2024 dojde k výrazným změnám v pravidlech pro zaměstnávání na základě Dohod o provedení práce.…

Více informací
Rok 2024 si opět vyžádá vyšší zálohy na zdravotní i sociální pojištění

Rok 2024 si opět vyžádá vyšší zálohy na zdravotní i sociální pojištění

Datum článku: 20. 09. 2023

Ačkoli do konce roku 2023 ještě zbývá celá čtvrtina, tak neškodí se podívat vpřed a případně se již začít…

Více informací
Zálohy na sociální pojištění budou pro začínající podnikatele možná nižší i při úsporných opatřeních

Zálohy na sociální pojištění budou pro začínající podnikatele možná nižší i při úsporných opatřeních

Datum článku: 31. 05. 2023

Jak již většina občanů stačila postřehnout, chystá vláda kvůli obrovským dluhům státního rozpočtu razantní…

Více informací
Zvýšení odvodů pro OSVČ podle vládního balíčku dopadne hlavně na nejmenší podnikatele

Zvýšení odvodů pro OSVČ podle vládního balíčku dopadne hlavně na nejmenší podnikatele

Datum článku: 19. 05. 2023

Balíček vládních úsporných opatření, o kterém v současnosti jedná vláda, se nějaký způsobem dotkne každého…

Více informací
Sociální pojištění z dohod bude možná povinné kvůli úspornému balíčku

Sociální pojištění z dohod bude možná povinné kvůli úspornému balíčku

Datum článku: 19. 05. 2023

Balíček úsporných opatření, který před pár dny představila vláda a který má vrátit zpět do kondice státní…

Více informací
Pro podporu v nezaměstnanosti nebude možné chodit příliš často

Pro podporu v nezaměstnanosti nebude možné chodit příliš často

Datum článku: 16. 05. 2023

Systém podpory v nezaměstnanosti se změní. Odlišná bude výše dávky pro žadatele, kteří se s žádostí o podporu…

Více informací
Snížením vysokých záloh na pojistné může OSVČ předejít dluhům

Snížením vysokých záloh na pojistné může OSVČ předejít dluhům

Datum článku: 30. 03. 2023

Hrozícím problémům s nedoplatky je v podnikání vždy potřeba předcházet. Je možné to udělat i žádostí…

Více informací
Peníze za nezrušené zálohy při přestupu na paušální režim lze dostat zpět

Peníze za nezrušené zálohy při přestupu na paušální režim lze dostat zpět

Datum článku: 16. 03. 2023

Podnikatelé nemají o povinnosti a starosti nouzi, ani když přejdou ze standardního náročného režimu na režim…

Více informací
Zamýšlené zvýšení sociálních odvodů pro živnostníky ublíží podnikání

Zamýšlené zvýšení sociálních odvodů pro živnostníky ublíží podnikání

Datum článku: 20. 02. 2023

Vláda se zoufale snaží sehnat potřebné chybějící prostředky do státního rozpočtu. Jedním z kroků, který by…

Více informací