Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Mzda a plat

Mzda a plat

 

Mzda, plat či odměna z dohody náleží zaměstnanci za vykonanou práci v pracovním poměru nebo na základě dohod mimo pracovní poměr

Za vykonání závislé práce v pracovním poměru nebo formou dohod konaných mimo pracovní poměr náleží zaměstnanci ze zákona vždy mzda, plat nebo odměna z dohody.

Mzda je peněžité plnění nebo i peněžité plnění v naturální formě poskytované za práci v pracovním poměru zaměstnancům v soukromém sektoru, ale nejen tam.

Plat je v podstatě ekvivalent mzdy. Plat je taktéž zákonnou odměnou zaměstnance za výkon závislé práce konané v pracovním poměru. Plat je peněžitým plněním poskytovaným za práci zaměstnancům státu a státních organizací, územních samosprávných celků, fondů, příspěvkových organizací.

Odměna z dohody má opět stejný úkol a slouží témuž účelu jako mzda a plat, opět je to odměna za vykonání závislé práce pro zaměstnavatele a rozdíl je v tom, že uvedená práce je konána na základě dohod konaných mimo pracovní poměr čili DPP nebo DPČ. Odměna z dohod je opět peněžitým plněním, na které má zaměstnanec za vykonanou práci zákonný nárok.

Zaměstnavatelé jsou povinni za práci stejné hodnoty vyplácet zaměstnancům stejnou mzdu, plat či odměnu z dohody

Mzda, plat i odměna z dohody se zaměstnancům poskytují podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních podmínek i podle pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních podmínek.

Současně mají zaměstnavatelé ze zákona povinnost stanovit a poskytnout všem zaměstnancům za práci stejné hodnoty stejnou odměnu právě formou mzdy, platu či odměny z dohody. V otázce odměňování je tudíž nutné co nejpečlivěji dodržovat zásady rovného zacházení se zaměstnanci.

Ustanovení mzdy, platu či odměny z dohody jejich vyplácení a složení

Ustanovení mzdy, platu či odměny z dohody, výpočet i vyplácení musí u všech zaměstnanců probíhat vždy podle pravidel příslušných zákonů především výše zmíněného zákoníku práce čili zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tedy dle platných pravidel. Tentýž zákon ve svých ustanoveních ohledně odměňování zaměstnanců za práci stanoví nejnižší přípustnou odměnu za práci v podobě ustanovení minimální mzdy.

Zákonné ustanovení o minimální mzdě stanoví, že mzda, plat ani odměna z dohody nesmí být nižší, než je aktuální zákonem určená minimální mzda.

Celková částka odměny zaměstnance za výkon práce, ať už se jedná o mzdu, plat či odměnu z dohody je vždy tvořena ze dvou složek. Uvedenými složkami jsou pevná a pohyblivá složka. Pevnou složkou je základní mzda nebo náhrada mzdy, kterou zaměstnanec v pracovním poměru musí za vykonanou práci obdržet vždy. Pohyblivou složkou mzdy jsou pak nejrůznější příplatky ke mzdě odměny za výsledky firmy a podobné, které zaměstnanec dostává jen za určitých okolností a nemusí je dostat vždy.

Zdanění daní z příjmů je nutnou součástí odměňování zaměstnanců

Zdanění příjmu ze zaměstnání daní z příjmů ve výši 15 procent z hrubého příjmu je neoddělitelnou nutnou součástí odměňování zaměstnanců. Daň z příjmů fyzických osob patří do soustavy základních přímých, z nichž se financuje chod státu. Zdanění příjmů zaměstnance musí provádět zaměstnavatel u každého příjmu ze zaměstnání dle pravidel stanovených zákonem o dani z příjmů a v daném případě jde o daň z příjmu fyzických osob, jak je řečeno výše.

Zaměstnavatel je tedy povinen pravidelně z každé odměny vyplacené zaměstnanci ať už ve formě, mzdy, platu či odměny z dohody odvést pravidelně daň z příjmů. Daň se odvádí z hrubého příjmu. U mezd a platů se daň z příjmů odvádí ve formě strhávání pravidelné měsíční zálohy na daň. Po skončení zdaňovacího období v prvním čtvrtletí následujícího roku, pak zaměstnavatel provede roční zúčtování daně nebo zaměstnanci vystavuje potvrzení o odvedených zálohách na daň a následně se dle situace zaměstnance provede případné dodatečné zdanění příjmů, nebo se vypočte daňový přeplatek a žádá o jeho vrácení. Záleží vždy na tom, jakou daňovou povinnost zaměstnanec podle svého příjmu má a jaké úlevy a daňová zvýhodnění případně může uplatnit, aby si mohl daňovou povinnost snížit. V případě, že zaměstnavatel může zaměstnanci provést roční zúčtování daně, stačí, aby si zaměstnanec o provedení tohoto zúčtování požádal, a dále už se o zdanění uvedeného příjmu starat nemusí. Pokud roční zúčtování danému zaměstnanci zaměstnavatel provést nemůže, protože uvedený proces nelze ze zákona provést vždy u všech zaměstnanců, tak si musí zaměstnanec zdanit onen příjem prostřednictvím podání přiznání k dani.

Co dělat když mi nepřijde výplata?

Co dělat když mi nepřijde výplata?

Datum článku: 06. 02. 2024

V českém pracovním právu existuje několik zásadních pravidel, která mají za úkol chránit práva zaměstnanců.…

Více informací
Co to je mzda?

Co to je mzda?

Datum článku: 24. 01. 2024

Mzda představuje základní formu odměny, kterou zaměstnanci obdrží od svého zaměstnavatele jako protihodnotu…

Více informací
Rok 2024 a změny pro podnikatele i nepodnikající veřejnost

Rok 2024 a změny pro podnikatele i nepodnikající veřejnost

Datum článku: 05. 01. 2024

Rok 2024 má opět nachystánu řadu zásadních změn nejen pro podnikatele, ale i pro širokou veřejnost. Jedná se nejen…

Více informací
Chod firmy je třeba před dovolenou nastavit tak, aby vše důležité probíhalo

Chod firmy je třeba před dovolenou nastavit tak, aby vše důležité probíhalo

Datum článku: 11. 07. 2023

V povědomí široké veřejnosti je často slyšet, že prosperující podnikání a dovolená nejdou dohromady, a že…

Více informací
Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Datum článku: 01. 06. 2023

Blíží se doba čerpání dovolených, a nemusí být vždy snadné nahradit ani pracovníky vyřizující mzdové…

Více informací
Změny v žádání o vyplacení mezd za zaměstnavatele v úpadku

Změny v žádání o vyplacení mezd za zaměstnavatele v úpadku

Datum článku: 20. 04. 2023

Zaměstnanci zaměstnavatelů v platební neschopnosti by se měli brzy dočkat větší ochrany svých práv na výplatu…

Více informací
Přeplatek mzdy zaměstnanci nemusí být snadné napravit

Přeplatek mzdy zaměstnanci nemusí být snadné napravit

Datum článku: 04. 04. 2023

Chybovat je lidské a k chybě může dojít také při zpracování a výplatách mzdy a může se stát, že zaměstnanci…

Více informací
Zvyšování mezd plánuje velká část firem i pro rok 2023

Zvyšování mezd plánuje velká část firem i pro rok 2023

Datum článku: 31. 10. 2022

Zvyšování mezd je citlivým a současně vždy napjatě očekávaným krokem, ať už jsou podmínky pro daný krok…

Více informací
Mzdový systém s jednoznačně písemně danými pravidly brání chaosu i před pokutami

Mzdový systém s jednoznačně písemně danými pravidly brání chaosu i před pokutami

Datum článku: 22. 09. 2022

Oblast mzdových záležitostí si v každé firmě žádá pečlivou pozornost a především srozumitelně jednoznačně…

Více informací
Firmy v soukromém sektoru se také snaží zvedat mzdy, ale tolik co stát dávat nemohou a pracovníci jim stále chybí

Firmy v soukromém sektoru se také snaží zvedat mzdy, ale tolik co stát dávat nemohou a pracovníci jim stále chybí

Datum článku: 12. 09. 2022

Na první pohled se může zdát, že největší problémy, které dnes firmy musí řešit, jsou vysoké ceny energií…

Více informací