Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Příjem ze zahraničí a zamezení dvojitému zdanění

Daňový poplatník ČR čili rezident ČR, který v tuzemsku pobírá zdanitelné příjmy z jiných zemí má samozřejmě ze zákona o daních z příjmů povinnost odvést i z těchto příjmů našemu státu příslušnou daň.

Které příjmy ze zahraničí podléhají v ČR zdanění?

Jak je řečeno výše daňový rezident ČR má povinnost v ČR zdanit všechny zahraniční příjmy, které dani z příjmů podléhají.

Jedná se o:

  • mzdu případně mzdy nebo plat,
  • důchody a dávky plynoucí ze zdrojů v zahraničí,
  • zisky plynoucí ze zdrojů v zahraničí,
  • příjmy z pronájmu nebo prodeje nemovitosti v zahraničí.

Ale samozřejmě i ostatní země mají daňové zákony a předpisy o zdanění příjmů na jejich území a z uvedeného důvodu spolu jednotlivé země uzavírají smlouvy o zamezení dvojího zdanění. ČR má uvedené smlouvy uzavřeny také nejen se zeměmi EU.

Příjmy plynoucí daňovému rezidentovi ČR z jiných zemí a zamezení dvojímu zdanění

Zdanění příjmů poplatníka, které mu plynou ze zdrojů v zahraničí, se tudíž řídí pravidly uvedených smluv o zamezení dvojího zdanění.

Poplatník, který má příjmy ze zahraničí, si pro účely jejich zdanění musí zjistit, zda stát, z něhož mu příjmy přicházejí, má s ČR uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění, jaká metoda se podle dané smlouvy pro vyloučení dvojího zdanění používá a podle daných pravidel pak postupovat.

Pokud příjem přicházející ze zahraničí, byl již poplatníkovi v zahraničí zdaněn, je nutné prokázat toto zdanění dokladem od zahraničního správce daně tuzemskému správci daně. Pokud takový doklad poplatník nemá, musí v ČR přiznat předpokládanou výši příjmů. Pokud má poplatník více příjmů z více států, musí uvedený postup provést u každého příjmu z každé země zvlášť. Pravidla pro vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí dle tuzemského práva určuje § 38f zákona o daních z příjmů.

V případě zdanitelného příjmu ze země, se kterou ČR nemá uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění je potřeba uvedený příjem v ČR zdanit znovu.

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění.

Dlouhodobý investiční produkt lze přidat k jinému spoření na stáří a snížit si tím základ daně

Dlouhodobý investiční produkt lze přidat k jinému spoření na stáří a snížit si tím základ daně

Datum článku: 01. 12. 2023

Od roku 2024 se nabídka produktů určených pro spoření na důchod rozšíří o nový dlouhodobý investiční produkt…

Více informací
Ozdravný nebo také konsolidační balíček opatření bude od ledna 2024 opravdu platit

Ozdravný nebo také konsolidační balíček opatření bude od ledna 2024 opravdu platit

Datum článku: 23. 11. 2023

Ozdravný nebo taktéž konsolidační balíček nejen daňových opatření, který má vést ke snížení státního dluhu…

Více informací
Konsolidační balíček a jeho nejdůležitější změny v roce 2024

Konsolidační balíček a jeho nejdůležitější změny v roce 2024

Datum článku: 14. 11. 2023

Konsolidační balíček úsporných opatření v minulých dnech schválili senátoři a čeká tedy už jen na podpis…

Více informací
Přispívání na stravu zaměstnancům bude od roku 2024 žádat více evidence

Přispívání na stravu zaměstnancům bude od roku 2024 žádat více evidence

Datum článku: 06. 11. 2023

Konsolidační balíček daňových opatření, kterým se v současnosti zabývá senát a má být realitou od 1. 1, 2024…

Více informací
Rychleji daňově odepsat firemní auto už půjde jen u vozů zakoupených v roce 2023

Rychleji daňově odepsat firemní auto už půjde jen u vozů zakoupených v roce 2023

Datum článku: 05. 10. 2023

Podnikatelé, kteří by ještě rádi pořídili firemní vůz či vozy, u kterých by rádi využili rychlejší daňové…

Více informací
Dluhy na daních je možné už zjistit i pomocí portálu Moje daně na webu Finanční správy ČR

Dluhy na daních je možné už zjistit i pomocí portálu Moje daně na webu Finanční správy ČR

Datum článku: 11. 09. 2023

Zjistit si případné dluhy na daních je už možné nejen s pomocí ePortálu ČSSZ, ale obdobnou službu nově spustil…

Více informací
Chod firmy je třeba před dovolenou nastavit tak, aby vše důležité probíhalo

Chod firmy je třeba před dovolenou nastavit tak, aby vše důležité probíhalo

Datum článku: 11. 07. 2023

V povědomí široké veřejnosti je často slyšet, že prosperující podnikání a dovolená nejdou dohromady, a že…

Více informací
Milostivému létu 2023 by měly pomáhat i nové funkce portálu MOJE daně Finanční správy

Milostivému létu 2023 by měly pomáhat i nové funkce portálu MOJE daně Finanční správy

Datum článku: 30. 06. 2023

Oddlužovací akce státu Milostivé léto 2023 začíná již od zítřejšího dne čili prvního července a fyzickým…

Více informací
Letní brigády a daně v roce 2023

Letní brigády a daně v roce 2023

Datum článku: 20. 06. 2023

Léto se rozjíždí na plné obrátky a s ním i zájem o brigády a sezonní přivýdělky. Zájem o brigády je…

Více informací
Příspěvek na solidární domácnost a změny od července 2023

Příspěvek na solidární domácnost a změny od července 2023

Datum článku: 19. 06. 2023

Finanční správa ČR upozorňuje, že od 1. července 2023 dojde ke změnám ohledně poskytování příspěvku…

Více informací