Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Registr DPH

Registr plátců DPH, který vede Ministerstvo financí ČR je základní databází plátců DPH.

Registrace k plátcovství DPH je pro podnikatele povinná pokud podnikatel překročí zákonem stanovený limit ročního obratu. Pro rok 2023 je tento limit na částce 2 000 000 Kč. Registrovat se je potřeba do 15 dne od překročení limitu.

Registr plátců DPH na portálu MOJE daně slouží pro ověření, zda jde o spolehlivého či nespolehlivého plátce DPH. Vyhledání je možné zadáním Daňového identifikačního čísla (DIČ) plátce nebo údaje o nespolehlivosti plátce.

Jak se registrovat k plátcovství a co je k tomu potřeba?

Registrace k DPH se provádí elektronicky prostřednictvím portálu MOJE daně Finanční správy. V sekci Elektronická podání pro finanční správu mezi formuláři Registrace a formulář Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty platná od 1. 1. 2015. Po vyplnění se formulář podepíše přihlášením identitou občana nebo údaji datové schránky a odešle.

K přihlášce je třeba doložit dokumentaci o výši obratu, která je důvodem k registraci, ale dokládají se případně další doklady o provozování ekonomické činnosti, projekty, soupis obchodního majetku, počet zaměstnanců a podobné záležitosti potvrzující aktivní podnikání.

Kdy se podnikatel stává plátcem DPH?

Po schválení přihlášky úřad vystaví podnikateli Osvědčení o registraci. V případě povinné registrace se podnikatel stává plátcem DPH od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla podána přihláška k registraci. Při dobrovolné registraci k plátcovství se podnikatel stává plátcem DPH až den po doručení osvědčení o registraci.

.