Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Co jsou spotřební daně?

Co jsou spotřební daně?

 

Prostřednictvím spotřebních daní stát upravuje cenu zboží na trhu za účelem snížení poptávky po zboží zatíženém touto daní, nebo ve snaze navýšit příjmy rozpočtu státu. První důvod je používán tehdy, pokud je regulace takto zdaněného zboží žádoucí pro jedince, společnost, nebo obojí a to z důvodů například cíleně zabránit poškozování zdraví občanů při nadměrné spotřebě této komodity. Navýšení spotřební daně z důvodu zvýšení příjmu rozpočtu může být vedeno snahou o nalezení finančního krytí pro léčení spotřebitelů, kteří onemocněli z výše uvedeného důvodu.

Spotřební daň se vztahuje nejen na alkohol a tabákové výrobky

Spotřební daň je daní nepřímou a patří mezi nejvýznamnější zdroje příjmů státní pokladny. Pravidla ohledně spotřebních daní upravuje zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, který je v souladu s právní úpravou EU. Správou daně je pověřen od roku 2004 Celní úřad. Daň sice platí spotřebitel, ale jejím odvodem státu jsou pověřeni oprávnění příjemci, oprávnění odesilatelé, výrobci a provozovatelé daňových skladů. 
V České republice spotřební daň tvoří více než padesát procent konečné ceny touto daní zatížené komodity. Do takto cenově regulovaného zboží jsou zahrnuty líh, pivo, víno, dále minerální oleje, pohonné hmoty, tabák a tabákové výrobky.

Povinnosti a výpočet

Plátci daně se musí u Celního úřadu registrovat nejpozději do prvního dne, kdy vznikla povinnost daň platit. Tato povinnost vzniká v okamžiku, kdy je některý z vybraných výrobků, na který se vztahuje spotřební daň, uveden na daňovém území České republiky do volného daňového oběhu. Daňová povinnost vzniká výrobou vybraných výrobků na daňovém území EU, ale i dovozem nebo neoprávněným vstupem vybraných výrobků na daňové území EU. Daň se vypočítá vynásobením základu daně sazbou příslušného výrobku.  Za správné plnění daňové povinnosti jsou shodně a bez rozdílu zodpovědní jak plátci daně, tak osoby, ať už právnické nebo fyzické, které tyto výrobky uvedly do volného daňového oběhu.

 

Spotřební daně v následujících letech porostou u tabákových výrobků i lihu a změny budou i u minerálních olejů

Spotřební daně v následujících letech porostou u tabákových výrobků i lihu a změny budou i u minerálních olejů

Datum článku: 18. 10. 2023

Hlavním účelem spotřebních daní je regulace cen různých komodit, jako jsou například tabákové výrobky a líh,…

Více informací
Spotřební daň se možná bude platit ze slazených nápojů

Spotřební daň se možná bude platit ze slazených nápojů

Datum článku: 17. 10. 2023

V České republice se uvažuje o budoucím zavedení spotřební daně na slazené nápoje. Tato daň by se tak přidala…

Více informací
Ozdravný daňový balíček přinese nové sazby DPH, vyšší zdanění firmám a mnoho dalších změn

Ozdravný daňový balíček přinese nové sazby DPH, vyšší zdanění firmám a mnoho dalších změn

Datum článku: 12. 05. 2023

Vláda včera představila konkrétní obsah nového úsporného daňového balíčku na rok 2024 a 2025, který má pomoci…

Více informací
Zdanění tichého vína se sice nelíbí vinařům, ale majitelům restaurací se naopak zamlouvá

Zdanění tichého vína se sice nelíbí vinařům, ale majitelům restaurací se naopak zamlouvá

Datum článku: 09. 05. 2023

Zdanění takzvaného tichého vína by podle Národní ekonomické rady vlády mohlo být také pomocníkem, který přispěje…

Více informací
Spotřební daň z nafty se vrátí do vyšší sazby dříve, než bylo plánováno

Spotřební daň z nafty se vrátí do vyšší sazby dříve, než bylo plánováno

Datum článku: 05. 05. 2023

Spotřební daň z motorové nafty se již brzy vrátí do své původní výše, kterou měla před invazí Ruska…

Více informací
Cigarety nejméně o 4 Kč zdraží kvůli růstu spotřební daně i v roce 2023

Cigarety nejméně o 4 Kč zdraží kvůli růstu spotřební daně i v roce 2023

Datum článku: 11. 01. 2023

Nemilá skutečnost čeká v roce 2023, stejně jako v letech předchozích na kuřáky. Za kuřivo budou opět vydávat…

Více informací
Vyšší spotřební daň u cigaret a tabákových výrobků v roce 2022

Vyšší spotřební daň u cigaret a tabákových výrobků v roce 2022

Datum článku: 11. 02. 2022

Kuřáci musí v roce 2022 opět sáhnout hlouběji do kapsy a do svého zlozvyku znovu dát víc peněz, protože…

Více informací
Daň z výher budou zřejmě platit i hráči a nemine ani státní loterie

Daň z výher budou zřejmě platit i hráči a nemine ani státní loterie

Datum článku: 28. 05. 2019

Ministerstvo financí nadále pokračuje v potírání hazardního hráčství i v rušení daňových výjimek a úlev.…

Více informací
Nová spotřební daň ze zahřívaného tabáku přijde už od patnáctého května 2019 a daňové zatížení cigaret bude dále stoupat

Nová spotřební daň ze zahřívaného tabáku přijde už od patnáctého května 2019 a daňové zatížení cigaret bude dále stoupat

Datum článku: 30. 04. 2019

Kouření je záliba ničící zdraví nejen těm co kouří, ale i ostatním, proto se musí kuřáci smířit s tím, že…

Více informací
Odklad elektronické evidence tržeb a snížení spotřební daně u piva nemají smysl

Odklad elektronické evidence tržeb a snížení spotřební daně u piva nemají smysl

Datum článku: 14. 11. 2016

Na pátečním jednání poslanecké sněmovny se znovu objevil návrh na odklad elektronické evidence tržeb, a k tomu…

Více informací