Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Co jsou spotřební daně?

Co jsou spotřební daně?

 Spotřební daně

Prostřednictvím spotřebních daní stát upravuje cenu zboží na trhu za účelem snížení poptávky po zboží zatíženém touto daní, nebo ve snaze navýšit příjmy rozpočtu státu. První důvod je používán tehdy, pokud je regulace takto zdaněného zboží žádoucí pro jedince, společnost, nebo obojí a to z důvodů například cíleně zabránit poškozování zdraví občanů při nadměrné spotřebě této komodity. Navýšení spotřební daně z důvodu zvýšení příjmu rozpočtu může být vedeno snahou o nalezení finančního krytí pro léčení spotřebitelů, kteří onemocněli z výše uvedeného důvodu.

Spotřební daň je daní nepřímou. Daň sice platí spotřebitel, ale odvodem daně státu jsou pověřeni oprávnění příjemci, oprávnění odesilatelé, výrobci a provozovatelé daňových skladů jakožto tzv. plátci daně. Plátcem daně může být fyzická i právnická osoba.
V České republice spotřební daň tvoří více než padesát procent konečné ceny touto daní zatížené komodity. Do takto cenově regulovaného zboží jsou zahrnuty líh, pivo, víno, dále minerální oleje, pohonné hmoty, tabák a tabákové výrobky. Z výše uvedeného vyplývá, že spotřební daň patří mezi největší zdroje příjmů státní pokladny.

Správou daně je pověřen Celní úřad, který v této činnosti nahradil roku 2004 finanční úřad.

Plátci daně se musí u Celního úřadu registrovat nejpozději do prvního dne, kdy vznikla povinnost daň platit. Tato povinnost vzniká v okamžiku, kdy je některý z vybraných výrobků, na který se vztahuje spotřební daň, uveden na daňovém území České republiky do volného daňového oběhu.  Za správné plnění daňové povinnosti jsou shodně a bez rozdílu zodpovědní jak plátci daně, tak osoby, ať už právnické nebo fyzické, které tyto výrobky uvedly do volného daňového oběhu.

Celý soubor spotřebních daní dnes upravuje zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Znění tohoto zákona je v souladu s právní úpravou EU.

Texty znění Zákona o spotřebních daních

Cigarety nejméně o 4 Kč zdraží kvůli růstu spotřební daně i v roce 2023

Cigarety nejméně o 4 Kč zdraží kvůli růstu spotřební daně i v roce 2023

Datum článku: 11. 01. 2023

Nemilá skutečnost čeká v roce 2023, stejně jako v letech předchozích na kuřáky. Za kuřivo budou opět vydávat…

Více informací
Vyšší spotřební daň u cigaret a tabákových výrobků v roce 2022

Vyšší spotřební daň u cigaret a tabákových výrobků v roce 2022

Datum článku: 11. 02. 2022

Kuřáci musí v roce 2022 opět sáhnout hlouběji do kapsy a do svého zlozvyku znovu dát víc peněz, protože…

Více informací
Daň z výher budou zřejmě platit i hráči a nemine ani státní loterie

Daň z výher budou zřejmě platit i hráči a nemine ani státní loterie

Datum článku: 28. 05. 2019

Ministerstvo financí nadále pokračuje v potírání hazardního hráčství i v rušení daňových výjimek a úlev.…

Více informací
Nová spotřební daň ze zahřívaného tabáku přijde už od patnáctého května 2019 a daňové zatížení cigaret bude dále stoupat

Nová spotřební daň ze zahřívaného tabáku přijde už od patnáctého května 2019 a daňové zatížení cigaret bude dále stoupat

Datum článku: 30. 04. 2019

Kouření je záliba ničící zdraví nejen těm co kouří, ale i ostatním, proto se musí kuřáci smířit s tím, že…

Více informací
Odklad elektronické evidence tržeb a snížení spotřební daně u piva nemají smysl

Odklad elektronické evidence tržeb a snížení spotřební daně u piva nemají smysl

Datum článku: 14. 11. 2016

Na pátečním jednání poslanecké sněmovny se znovu objevil návrh na odklad elektronické evidence tržeb, a k tomu…

Více informací
Spotřební daň z minerálních olejů na výrobu tepla a její vrácení

Spotřební daň z minerálních olejů na výrobu tepla a její vrácení

Datum článku: 14. 11. 2016

Kdo může požadovat vrácení spotřební daně z minerálních olejů na výrobu tepla? Může uvedený nárok uplatňovat…

Více informací
Nižší spotřební daň na pivo jako náplast za trampoty s elektronickou evidencí

Nižší spotřební daň na pivo jako náplast za trampoty s elektronickou evidencí

Datum článku: 09. 11. 2016

Proces elektronické evidence tržeb se pro první skupinu podnikatelů rozjede již prvního prosince 2016 a ostatní se…

Více informací
 Spotřebních daň přináší státu více peněz, ale kamenem úrazu je administrativa

Spotřebních daň přináší státu více peněz, ale kamenem úrazu je administrativa

Datum článku: 07. 11. 2016

Výběr daní a administrativa, to je velmi citlivá problematika. Úsilí o snížení administrativní zátěže…

Více informací
Vratka daně má pozvednout živočišnou výrobu

Vratka daně má pozvednout živočišnou výrobu

Datum článku: 16. 09. 2016

Živočišná výroba je bolavým místem našich zemědělců, ale měla by přijít změna. Novela zákona o spotřebních…

Více informací
Daňové kličkování s lihem a cigaretami asi jen tak nepřestane

Daňové kličkování s lihem a cigaretami asi jen tak nepřestane

Datum článku: 05. 10. 2015

Kontrola nad výrobou a obchody s lihem a dodržováním daně z tabákových výrobků není v naší zemi stále zcela…

Více informací