Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Automatický průpis údajů do evidence skutečných majitelů není vždy možný

Od června 2021 se změnil a zpřísnil zákon o evidenci skutečných majitelů obchodních společností. Údaje zapsané v evidenci musí být u obchodních korporací již aktualizované a u ostatních právnických osob je čas nejpozději do června 2022. Mnohé zápisy se aktualizují automatickým průpisem z veřejných rejstříků. Ale pozor některé záležitosti se automaticky nepropisují a je nutné jejich aktualizaci zařídit přímo žádostí o zápis.

Automatický průpis údajů do evidence skutečných majitelů n 2.jpg
Datum článku: 19. 01. 2022

Údaje v evidenci skutečných majitelů je třeba kontrolovat a případně opravit. Některé z údajů se totiž automatickým průpisem neopraví

Automatizace nejrůznějších procesů je stále častější a v administrativě je skutečně velkým pomocníkem, ale přece jen se nelze úplně zcela spoléhat, že se vše zařídí zcela samo. Ne všechny záležitosti lze zatím zařídit automaticky, a proto je nutné zásadní údaje ve veřejných záznamech jakým je třeba evidence skutečných majitelů kontrolovat a případně požádat o opravu.

Jak napovídá úvod, od 1. 6. 2021, se zpřísnily podmínky pro to, co vše musí obsahovat evidence skutečných majitelů, protože se změnil evidenční zákon. Společnosti, kterých se tato povinnost týká, dostaly samozřejmě lhůtu na to, aby si údaje v dané evidenci zkontrolovaly a doplnily příslušné chybějící záležitosti. Zpřesnila se hlavně definice skutečného majitele a na správnost údajů je nutné se tedy soustředit zejména v dané oblasti. Jak je řečeno výše mnohé z údajů o skutečném majiteli se do evidence takzvaně propisují automaticky z ostatních veřejných rejstříků jako je obchodní rejstřík a jiné. Některé zápisy se však automaticky nepropíší a evidující osoba musí v jejich případě požádat o opravu, případně o to aby další průpis byl zajištěn.

Za nesprávné, neaktualizované údaje v evidenci skutečných majitelů samozřejmě hrozí pokuta až 500 000 Kč i omezení práv k výkonu činností, jako je zákaz vyplácení podílu na zisku či nemožnost hlasovat. Obchodním korporacím již čas na úpravu daných záležitostí vypršel, údaje měly mít v pořádku do 31. 12. 2021. Ostatní právnické osoby mají lhůtu delší a úpravy musí mít hotové do 1. 6. 2022.

Které údaje se automatickým průpisem neopraví a je třeba si změnu vyžádat?

Automaticky se do evidence nepropíší například nestandardní specifikace obchodního podílu. Automaticky se do evidence skutečných majitelů nepropíše ani zápis, který je možno převést podle stávající právní úpravy. O převod údajů případně o opravu chybně zapsaného nebo změněného údaje je nutné požádat notáře. Některé z těchto zápisů jsou zdarma, ale někdy je nutné vyžádanou změnu zaplatit.

Například za žádost o opravu zjevné nesprávnosti či žádost, aby se převedené údaje napříště automaticky propisovaly, se poplatek neplatí. Platí se ale za zápis údajů nových.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Zapomenuté doklady v účetnictví řešit lze a řešeny být nutně musí

Zapomenuté doklady v účetnictví řešit lze a řešeny být nutně musí

Datum článku: 04. 05. 2022

I v nejlépe vedeném účetnictví může nastat situace, že se najednou objeví účetní doklad, který již měl být…

Více informací
Údaje o svěřenských fondech, které nesmí chybět v evidenci skutečných majitelů

Údaje o svěřenských fondech, které nesmí chybět v evidenci skutečných majitelů

Datum článku: 28. 02. 2022

Evidence skutečných majitelů je systém povinného záznamu údajů o skutečných majitelích firem. Povinnost ze zákona…

Více informací
Žádost o dotace mohou některé subjekty dokládat i jen částečným výpisem z evidence skutečných majitelů

Žádost o dotace mohou některé subjekty dokládat i jen částečným výpisem z evidence skutečných majitelů

Datum článku: 19. 01. 2022

Ministerstvo financí ulevilo v dokladování žádostí o dotace spolkům, nadacím, obecně prospěšným společnostem…

Více informací
Přiznání k dani z nemovitých věcí 2022 je lépe podávat i konzultovat elektronicky

Přiznání k dani z nemovitých věcí 2022 je lépe podávat i konzultovat elektronicky

Datum článku: 03. 01. 2022

Přiznání k dani z nemovitých věcí, dříve přiznání k dani z nemovitosti je jednou z prvních povinností…

Více informací