Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Bez zápisu do obchodního rejstříku obchodní společnost nevznikne

Všude tam, kde má podnikání probíhat formou obchodní společnosti čili prostřednictvím, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, musí nezbytně dojít k zápisu firmy do obchodního rejstříku. Bez zápisu do uvedeného rejstříku totiž žádná z uvedených společností fakticky nevznikne. Podívejme se nyní na to, kde o daný zápis požádat, jak dlouho se na něj čeká a co mu nutně musí předcházet.

Bez zápisu do obchodního rejstříku obchodní společno 2.jpg
Datum článku: 05. 05. 2022

Založení a zápis do obchodního rejstříku musí jít u obchodních společností vždy nutně ruku v ruce

Pokud má vzniknout některá z výše uvedených společností nikdy se to neobejde bez dvou klíčových kroků, které jsou spolu spjaty a nelze je od sebe oddělit. Jen samotným založením čili sepsáním smlouvy a stanovením pravidel čili stanov ke vzniku obchodní společnosti ještě nedojde, protože bezpodmínečně vždy musí dojít k zápisu do obchodního rejstříku. A na straně druhé platí, že společnost nemůže být do obchodního rejstříku zapsána, pokud není založena odpovídajícími notářsky ověřenými a podepsanými dokumenty. Většina obchodních společností se zakládá společenskou smlouvou. Pokud je ve společnosti s ručením omezeným pouze jeden společník, je zde tím správným dokumentem zakladatelská listina. Akciová společnost se zakládá přijetím stanov.

Pokud zakladatelé společnosti za spolupráce a dohledu notáře sestaví a podepíší, odpovídající společenskou smlouvu se všemi zákonem stanovenými náležitostmi bude společnost písemně založena a jsou dány podklady pro její vznik. K uvedenému vzniku však dojde až v okamžiku zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Zápisem do obchodního rejstříku společnost vznikne jako právnická osoba.

O zapsání společnosti do obchodního rejstříku je nutné požádat návrhem na zapsání do tohoto rejstříku rejstříkový soud nebo přímo notáře

Pokud tedy obchodní společnost má potřebnou smluvní dokumentaci o svém založení a její zakladatelé mají potřebné oprávnění k podnikání čili živnostenským úřadem vydaný živnostenský list pro právnickou osobu, může být podána žádost o zápis do obchodního rejstříku. Žádost se podává prostřednictvím návrhu na zápis do obchodního rejstříku rejstříkovému soudu. Žádost o zápis do rejstříku však může být podána i prostřednictvím notáře, který prostřednictvím dálkového elektronického přístupu už může provést zápis do rejstříku přímo. Zapsání do rejstříku u notáře i zapsání rejstříkovým soudem je samozřejmě placenou službou. Zápis u notáře vyjde levněji a bývá také rychleji vyřízen.

Za notářský zápis společnosti do obchodního rejstříku si notáři i soudy účtují cenu podle typu zapisované společnosti, soudní zápis je však vždy dražší. Například založení společnosti s ručením omezeným může být u notáře hotovo za 2 700 Kč a u rejstříkového soudu bude stejná záležitost stát 6000 Kč. Prostřednictvím notáře může být společnost vložena v rejstříku třeba do druhého dne. Rejstříkovému soudu bude proces trvat zhruba pět dnů.

Pozor  o zápis do obchodního rejstříku je nutné požádat do 6 měsíců od podepsání zakladatelských dokumentů tedy společenské smlouvy a podobně.

Zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být podložen dokumenty potvrzujícími, že jsou splněny všechny podmínky pro vznik společnosti

Uvedenými dokumenty jsou:

  • společenská smlouva,
  • odpovídající oprávnění k podnikání -živnostenský list,
  • doklady o řádném zaplacení základního vkladu,
  • doklady ohledně prostor používaných k podnikání.

Zápis do obchodního rejstříku v některých případech nemine ani podnikající fyzické osoby

Zákon o veřejných rejstřících stanoví, že v obchodním rejstříku musí být vždy zapsány kromě podnikatelů právnických osob i někteří podnikatelé podnikající jako OSVČ. Jedná se o OSVČ jejichž příjmy za poslední dvě účetní období přesáhly po odečtení DPH 120 milionů korun.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Novela ohledně práce na home office a dohody bude s kompromisy, ale povinnosti přidá stejně

Novela ohledně práce na home office a dohody bude s kompromisy, ale povinnosti přidá stejně

Datum článku: 03. 02. 2023

Rozsáhlá a velmi obávaná novela zákoníku práce, která má přinést změny pravidel do dohod o provedení práce,…

Více informací
Daňové přiznání k příjmům v roce 2023, lhůty i novinky

Daňové přiznání k příjmům v roce 2023, lhůty i novinky

Datum článku: 27. 01. 2023

I v roce 2023 je zde pro mnoho daňových poplatníků neodvratná povinnost podání přiznání k dani z příjmů za rok…

Více informací
Informace k odvodu daně z nadměrných příjmů z energií

Informace k odvodu daně z nadměrných příjmů z energií

Datum článku: 27. 01. 2023

Daň z nadměrných příjmů z energií nebo také daň z neočekávaných zisků byla zavedena na konci minulého roku…

Více informací
Nový vzor společenské smlouvy k založení společnosti s ručením omezeným

Nový vzor společenské smlouvy k založení společnosti s ručením omezeným

Datum článku: 26. 01. 2023

Založení společnosti s ručením omezeným je díky nedávno nastalé účinnosti změn v příslušném zákoně zase…

Více informací