Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Bez zápisu do obchodního rejstříku obchodní společnost nevznikne

Všude tam, kde má podnikání probíhat formou obchodní společnosti čili prostřednictvím, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, musí nezbytně dojít k zápisu firmy do obchodního rejstříku. Bez zápisu do uvedeného rejstříku totiž žádná z uvedených společností fakticky nevznikne. Podívejme se nyní na to, kde o daný zápis požádat, jak dlouho se na něj čeká a co mu nutně musí předcházet.

Bez zápisu do obchodního rejstříku obchodní společno 2.jpg
Datum článku: 05. 05. 2022

Založení a zápis do obchodního rejstříku musí jít u obchodních společností vždy nutně ruku v ruce

Pokud má vzniknout některá z výše uvedených společností nikdy se to neobejde bez dvou klíčových kroků, které jsou spolu spjaty a nelze je od sebe oddělit. Jen samotným založením čili sepsáním smlouvy a stanovením pravidel čili stanov ke vzniku obchodní společnosti ještě nedojde, protože bezpodmínečně vždy musí dojít k zápisu do obchodního rejstříku. A na straně druhé platí, že společnost nemůže být do obchodního rejstříku zapsána, pokud není založena odpovídajícími notářsky ověřenými a podepsanými dokumenty. Většina obchodních společností se zakládá společenskou smlouvou. Pokud je ve společnosti s ručením omezeným pouze jeden společník, je zde tím správným dokumentem zakladatelská listina. Akciová společnost se zakládá přijetím stanov.

Pokud zakladatelé společnosti za spolupráce a dohledu notáře sestaví a podepíší, odpovídající společenskou smlouvu se všemi zákonem stanovenými náležitostmi bude společnost písemně založena a jsou dány podklady pro její vznik. K uvedenému vzniku však dojde až v okamžiku zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Zápisem do obchodního rejstříku společnost vznikne jako právnická osoba.

O zapsání společnosti do obchodního rejstříku je nutné požádat návrhem na zapsání do tohoto rejstříku rejstříkový soud nebo přímo notáře

Pokud tedy obchodní společnost má potřebnou smluvní dokumentaci o svém založení a její zakladatelé mají potřebné oprávnění k podnikání čili živnostenským úřadem vydaný živnostenský list pro právnickou osobu, může být podána žádost o zápis do obchodního rejstříku. Žádost se podává prostřednictvím návrhu na zápis do obchodního rejstříku rejstříkovému soudu. Žádost o zápis do rejstříku však může být podána i prostřednictvím notáře, který prostřednictvím dálkového elektronického přístupu už může provést zápis do rejstříku přímo. Zapsání do rejstříku u notáře i zapsání rejstříkovým soudem je samozřejmě placenou službou. Zápis u notáře vyjde levněji a bývá také rychleji vyřízen.

Za notářský zápis společnosti do obchodního rejstříku si notáři i soudy účtují cenu podle typu zapisované společnosti, soudní zápis je však vždy dražší. Například založení společnosti s ručením omezeným může být u notáře hotovo za 2 700 Kč a u rejstříkového soudu bude stejná záležitost stát 6000 Kč. Prostřednictvím notáře může být společnost vložena v rejstříku třeba do druhého dne. Rejstříkovému soudu bude proces trvat zhruba pět dnů.

Pozor  o zápis do obchodního rejstříku je nutné požádat do 6 měsíců od podepsání zakladatelských dokumentů tedy společenské smlouvy a podobně.

Zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být podložen dokumenty potvrzujícími, že jsou splněny všechny podmínky pro vznik společnosti

Uvedenými dokumenty jsou:

  • společenská smlouva,
  • odpovídající oprávnění k podnikání -živnostenský list,
  • doklady o řádném zaplacení základního vkladu,
  • doklady ohledně prostor používaných k podnikání.

Zápis do obchodního rejstříku v některých případech nemine ani podnikající fyzické osoby

Zákon o veřejných rejstřících stanoví, že v obchodním rejstříku musí být vždy zapsány kromě podnikatelů právnických osob i někteří podnikatelé podnikající jako OSVČ. Jedná se o OSVČ jejichž příjmy za poslední dvě účetní období přesáhly po odečtení DPH 120 milionů korun.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Co znamená nemocenské pojištění?

Co znamená nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

Nemocenské pojištění představuje základní pilíř sociálního zabezpečení v České republice, který je navržen…

Více informací
Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Datum článku: 24. 04. 2024

Pro poskytovatele platebních služeb, kterých se dotýká povinnost oznámit přeshraniční platby do Centrálního…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Web Hospodářské komory poradí s elektronickým podáním přiznání

Web Hospodářské komory poradí s elektronickým podáním přiznání

Datum článku: 19. 04. 2024

Jak se blíží, konec dubna roku 2024, u nejednoho podnikatele stoupá nervozita. Zbývá totiž již jen několik málo dní…

Více informací