Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Být dobrovolným plátcem DPH se může v mnoha situacích vyplatit

Nejeden podnikatel si možná při pohledu na název tohoto článku významně zaklepe na čelo a podotkne, že k dobrovolnému placení daně by se hlásil jen snílek a bloud, ovšem není to pravda. Dobrovolné placení DPH může naopak přispět k většímu rozvoji a prosperitě firmy.

Být dobrovolným plátcem DPH se může v  2.jpg
Datum článku: 25. 03. 2021

Dobrovolné placení DPH se vyplatí podnikatelům, kteří nakupují zboží či služby s vyšší sazbou DPH, ale prodávají zboží v nižší sazbě i těm, kdo obchodují se zahraničím, ale nejen jim

Být dobrovolným plátcem DPH se obecně vyplatí podnikatelům s převažující obchodní činností a zvláště pak těm, kteří nejednou nakupují či prodávají zboží nebo služby do i ze zahraničí. Uvedené se týká jak transakcí v rámci EU, tak i transakcí se třetími zeměmi. Při nákupu od firem, které mají v sídlo v EU i nákupech zboží či služeb ze třetích zemí si podnikatel může vždy odečíst DPH na vstupu.

Dobrovolně se přihlásit k DPH a dobrovolně tuto daň platit se vyplatí též podnikatelům, kteří nechtějí zůstat jen u drobného podnikání, ale směřují výš, jejich firmě se daří a roční obrat jim v brzké době překoná milionovou hranici. Při překročení milionové hranice je již registrace i platba DPH stejně nevyhnutelnou povinností.

Dobrovolná registrace a platba DPH se však vyplatí i při tuzemském obchodním podnikání zvláště pokud převažují dodavatelé, kteří již plátci DPH jsou a dodávají jim zboží ve vyšší sazbě 21% DPH a naopak dotčený odběratel zboží prodává se sazbou sníženou 15 či 10 procent DPH. V takovém případě je možné požádat stát o vrácení přeplatku daně.

Plátci DPH navíc bývají ze strany obchodních partnerů vnímáni s větší důvěrou a jako spolehlivější parťáci.

Registrace k DPH je dnes zcela a jen elektronickou záležitostí

Registrace k DPH, ať už je povinná či dobrovolná musí být provedena elektronicky.

Žádost o registraci a platbě DPH se podává Finanční správě prostřednictvím aplikace EPO na internetových stránkách této instituce.

Na uvedených stránkách v oddíle Daňové tiskopisy, se nachází příslušný formulář k danému úkonu, který žadatel elektronicky vyplní a stejnou formou také odešle.

Většinou si úřad k žádosti vyžádá i další podklady o podnikání

I v případě, že se podnikatel k DPH registruje dobrovolně, musí být připraven na to, že finanční úřad budou jeho pohnutky k dobrovolné registraci zajímat a vyžádá si větší či menší množství dokladů o podnikání.

Nic naplat nejrůznější finty podnikatelů s DPH nejsou ničím ojedinělým a úřad tedy většinou žádá doložit:

  • jakou podnikatelskou činnost podnikatel provozuje a kde ji vykonává,
  • jaký je podnikatelský záměr,
  • jaká je podnikatelská historie (smlouvy s dodavateli, odběrateli, roční obrat),
  • doklad o bankovním účtu a případně další doklady.

Platba DPH, i když je dobrovolná vždy přinese i další nutné povinnosti než je žádost o registraci a dodání dokladů. Každý plátce DPH povinně vydávat zákazníkům daňové doklady, vést daňovou evidenci a podávat pravidelně měsíčně či čtvrtletně daňové přiznání i kontrolní hlášení. S uvedenými povinnostmi se pak vždy pojí nutnost plnit dané úkoly v určených termínech. A další nutnou povinností je nutná archivace daňových dokladů na dobu 10 let.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Informace k promíjení DPH při pořízení zdravotnického zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží v souvislosti s epidemií

Informace k promíjení DPH při pořízení zdravotnického zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží v souvislosti s epidemií

Datum článku: 15. 04. 2021

V souvislosti se stále panující epidemií nemoci SARS-CoV-2 a potřebou pořizování a dovozu zboží zdravotnického…

Více informací
Bytová družstva budou při převodu obecních bytů z majetku samospráv osvobozena od povinné platby daně

Bytová družstva budou při převodu obecních bytů z majetku samospráv osvobozena od povinné platby daně

Datum článku: 14. 04. 2021

Při každém převodu majetku je nutno počítat s určitými starostmi, které vychází z povinností. Povinnosti je…

Více informací
Přerušení i obnovení živnosti je třeba vždy hlásit úřadům a při obnově je pro malé OSVČ důležité nezapomenout si vyřešit i daňový režim

Přerušení i obnovení živnosti je třeba vždy hlásit úřadům a při obnově je pro malé OSVČ důležité nezapomenout si vyřešit i daňový režim

Datum článku: 08. 04. 2021

Současná doba plná nejistot, omezení a zákazů přináší podnikatelům obrovskou zátěž a mnohé zvláště malé…

Více informací
Lhůty pro podání Přehledů zdravotním pojišťovnám i správě sociálního zabezpečení za rok 2020 budou OSVČ prodlouženy až do konce června a začátku srpna 2021

Lhůty pro podání Přehledů zdravotním pojišťovnám i správě sociálního zabezpečení za rok 2020 budou OSVČ prodlouženy až do konce června a začátku srpna 2021

Datum článku: 30. 03. 2021

Změny lhůt k nejrůznějším podnikatelským povinnostem jsou v době koronavirové bohužel na denním pořádku a je…

Více informací