Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Být dobrovolným plátcem DPH se může v mnoha situacích vyplatit

Nejeden podnikatel si možná při pohledu na název tohoto článku významně zaklepe na čelo a podotkne, že k dobrovolnému placení daně by se hlásil jen snílek a bloud, ovšem není to pravda. Dobrovolné placení DPH může naopak přispět k většímu rozvoji a prosperitě firmy.

Být dobrovolným plátcem DPH se může v  2.jpg
Datum článku: 25. 03. 2021

Dobrovolné placení DPH se vyplatí podnikatelům, kteří nakupují zboží či služby s vyšší sazbou DPH, ale prodávají zboží v nižší sazbě i těm, kdo obchodují se zahraničím, ale nejen jim

Být dobrovolným plátcem DPH se obecně vyplatí podnikatelům s převažující obchodní činností a zvláště pak těm, kteří nejednou nakupují či prodávají zboží nebo služby do i ze zahraničí. Uvedené se týká jak transakcí v rámci EU, tak i transakcí se třetími zeměmi. Při nákupu od firem, které mají v sídlo v EU i nákupech zboží či služeb ze třetích zemí si podnikatel může vždy odečíst DPH na vstupu.

Dobrovolně se přihlásit k DPH a dobrovolně tuto daň platit se vyplatí též podnikatelům, kteří nechtějí zůstat jen u drobného podnikání, ale směřují výš, jejich firmě se daří a roční obrat jim v brzké době překoná milionovou hranici. Při překročení milionové hranice je již registrace i platba DPH stejně nevyhnutelnou povinností.

Dobrovolná registrace a platba DPH se však vyplatí i při tuzemském obchodním podnikání zvláště pokud převažují dodavatelé, kteří již plátci DPH jsou a dodávají jim zboží ve vyšší sazbě 21% DPH a naopak dotčený odběratel zboží prodává se sazbou sníženou 15 či 10 procent DPH. V takovém případě je možné požádat stát o vrácení přeplatku daně.

Plátci DPH navíc bývají ze strany obchodních partnerů vnímáni s větší důvěrou a jako spolehlivější parťáci.

Registrace k DPH je dnes zcela a jen elektronickou záležitostí

Registrace k DPH, ať už je povinná či dobrovolná musí být provedena elektronicky.

Žádost o registraci a platbě DPH se podává Finanční správě prostřednictvím aplikace EPO na internetových stránkách této instituce.

Na uvedených stránkách v oddíle Daňové tiskopisy, se nachází příslušný formulář k danému úkonu, který žadatel elektronicky vyplní a stejnou formou také odešle.

Většinou si úřad k žádosti vyžádá i další podklady o podnikání

I v případě, že se podnikatel k DPH registruje dobrovolně, musí být připraven na to, že finanční úřad budou jeho pohnutky k dobrovolné registraci zajímat a vyžádá si větší či menší množství dokladů o podnikání.

Nic naplat nejrůznější finty podnikatelů s DPH nejsou ničím ojedinělým a úřad tedy většinou žádá doložit:

  • jakou podnikatelskou činnost podnikatel provozuje a kde ji vykonává,
  • jaký je podnikatelský záměr,
  • jaká je podnikatelská historie (smlouvy s dodavateli, odběrateli, roční obrat),
  • doklad o bankovním účtu a případně další doklady.

Platba DPH, i když je dobrovolná vždy přinese i další nutné povinnosti než je žádost o registraci a dodání dokladů. Každý plátce DPH povinně vydávat zákazníkům daňové doklady, vést daňovou evidenci a podávat pravidelně měsíčně či čtvrtletně daňové přiznání i kontrolní hlášení. S uvedenými povinnostmi se pak vždy pojí nutnost plnit dané úkoly v určených termínech. A další nutnou povinností je nutná archivace daňových dokladů na dobu 10 let.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nový online kanál pro komunikaci s Finanční správou dostal název MOJE DANĚ a umožňuje elektronická podání daňových přiznání, zasílání upozornění na blížící se termíny a přehledný přístup k informacím o stavu daňových povinností. Tento nový kanál  je spojen i s legislativní novelou zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, konkrétně přepracovanými § 69 až § 69b, které upravují základní povinnosti správce daně ve vztahu k zajištění dálkového přístupu a rozsahu dostupných informací.

Portál MOJE DANĚ s jehož pomocí si vyřídíte daňové povinnosti, odkud budete chtít. Velký důraz klade na bezpečné a moderní přihlášení a umožňuje kontrolovat informace na daňovém účtu, vyřizovat daňové povinnosti nebo sledovat stav podaných žádostí. Jeho  služeb využívá již více než půl milionu uživatelů.  V letošním roce se chystají další úpravy, které souvisejí se zapracováním legislativních změn, převod dalších EPO formulářů do modernější technologie EPO3 zavedení technologie „Průvodce“ v aktualizovaném formuláři k dani z příjmů právnických osob včetně zvýšení ochrany osobních údajů.

Nový portál lze využívat také tak, jak jsme byli zvyklí, to znamená bez přihlášení vybrat dostupné volby. Elektronická podání pro Finanční správu zahrnující daňová tvrzení a některá další podání, dále Elektronická evidence tržeb, Registr DPH, Vracení DPH v rámci EU a Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS/OSS). Responsivní design umožňující spuštění i na mobilních zařízeních a zajištěnou funkčnost na všech obvyklých platformách a v nejrozšířenějších prohlížečích. Dále jsou vyjmenovány možnosti přihlášení, resp. přístupu do daňové informační schránky a specifikovány osoby, které mají přístup ze zákona anebo na základě uděleného pověření.

Zrušení přístupu do starší verze daňového portálu na adrese: https://adisspr.mfcr.cz je nezbytné pro zvýšení přehlednosti poskytovaných služeb a jejich sjednocení. Uživatelé naleznou všechny jeho funkce v modernizované podobě na portálu MOJE daně na adrese www.mojedane.cz. Cílem tohoto portálu je usnadnit vyřizování daňových povinností a umožnit občanům mít všechny důležité informace na jednom místě. Portál MOJE DANĚ spustila Finanční správa pro zjednodušení, zrychlení a poskytnutí vyššího komfortu elektronické komunikace s Finanční správou. Pro samotné daňové poplatníky tato novela přinesla například prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání o jeden měsíc, pokud je toto podáváno elektronicky (viz § 136 odst. 2 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád).

Daňový kalendář - kdy platit jaké daně a na co si dát pozor

Přehledný daňový kalendář, který vás upozorní na všechny důležité lhůty a termíny. Kompletní seznam všech daňových povinností včetně dnů, do kdy je nutné je splnit. Používejte náš daňový kalendář a už vám nikdy nic neunikne. Daňový kalendář pro každý aktuální rok stanovuje termíny pro podávání daňových přiznání a odvodů pro daně z příjmů, daň z přidané hodnoty, spotřební daně, daň silniční, daň z nemovitostí i daně energetické. Upozorńuje na daňové povinnosti v aktuálním roce, které vyplývají pro poplatníky z jednotlivých zákonů. 

 

Nulové příjmy z podnikání se musí i v roce 2023 finančnímu úřadu nahlásit

Nulové příjmy z podnikání se musí i v roce 2023 finančnímu úřadu nahlásit

Datum článku: 27. 03. 2023

Při podnikání musí podnikatel finančnímu úřadu nahlásit i to, když má v nějakém zdaňovacím období…

Více informací
Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Datum článku: 22. 03. 2023

Úraz zaměstnance je vždy nepříjemná událost, která pro zaměstnavatele znamená plnění několika nutných zásadních…

Více informací