Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Cestovní náhrady při pracovních cestách v roce 2022

Růst cen směrem vzhůru u všech záležitostí je v poslední době mnohem citelnější než kdy dříve, což se zákonitě musí promítnout také do cestovních náhrad pro rok 2022, které zaměstnancům náleží při výkonu tuzemské i zahraniční pracovní cesty.

Cestovní náhrady při pracovních cestách v roce 20 2.jpg
Datum článku: 06. 01. 2022

Více peněz na cestovních náhradách při pracovních cestách v roce 2022 dostanou zaměstnanci na stravu i dopravu autem

I v roce 2022 samozřejmě platí, že pokud zaměstnavatel vysílá zaměstnance kvůli plnění pracovních úkolů na pracovní cestu tuzemskou či zahraniční a tato cesta bude trvat pět hodin nebo déle, má zaměstnavatel povinnost, uhradit zaměstnanci náklady čili výdaje, které s danou cestou vznikly. Jedná se především o náklady na stravování dopravu a ubytování. Toto proplacení výdajů za pracovní cesty se i v roce 2022 stejně jako jindy bude dít prostřednictvím cestovních náhrad, které se proti předchozímu roku zvyšují.

Základní sazby cestovních náhrad pro tuzemské stravné a dopravu vlastním autem jsou pro každý rok určeny příslušnou vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí. Pro rok 2022 tyto základní sazby stanoví vyhláška č.511/2021. Tato vyhláška platí od 1. 1. 2022 a základní sazby stravného zvyšuje u nejkratších cest, tedy u cest, které budou trvat 5 až 12 hodin z kalendářního dne o 8 Kč proti roku předchozímu. U cest trvajících 12 až 18 hodin je sazba pro rok 2022 zvýšena o 13 korun a u cest trvajících déle než 18 hodin je sazba v roce 2022 vyšší o 20 korun.

Sazby v roce 2022 vypadají ve státní sféře tedy takto:

99 Kč až 118 Kč u cesty dlouhé pět až 12 hodin,

151 Kč až 182 Kč u cesty trvající nad 12 hodin a není delší než 18 hodin,

237 Kč až 283 Kč pokud pracovní cesta trvá déle než 18 hodin.

Pro soukromou čili podnikatelskou sféru platí zvýšení sazeb stanovené vyhláškou taktéž, ale horní hranice stanovena není a firma zde může dát zaměstnanci jakoukoli vyšší částku nad spodní hranicí.

Sazby pro rol 2022 zde jsou:

99 Kč a libovolně více u cesty v rozmezí 5 až 12 hodin,

151 Kč a libovolně více u cesty nad 12 hodin do 18 hodin trvání a

237 Kč a více pokud je služební cesta delší než 18 hodin.

Pokud zaměstnanec během výkonu pracovní cesty dostane jídlo, které má charakter plnohodnotného jídla ve smyslu pracovní snídaně oběda či večeře nárok na stravné od zaměstnavatele se mu přiměřeným způsobem krátí.

Nárok na stravné tedy za určitých okolností u tuzemské kratší pracovní cesty nevznikne, pokud zaměstnanec v rámci dané cesty dostane zdarma dvě nebo tři jídla za den, která mají podobu plnohodnotného jídla tedy snídaně, oběda, večeře.

Náhrady za použití vlastního vozidla při tuzemské pracovní cestě určuje stejná vyhláška a jsou v roce 2022 také vyšší

Každý zaměstnanec, který při výkonu služební cesty se souhlasem zaměstnavatele používá vlastní motorové vozidlo, má samozřejmě nárok na náhradu nákladů s tím spojených. Základní sazby zde opět udává vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí.

Zde je náhrada tvořena dvěma částmi sestávajícími ze základní náhrady na údržbu auta opotřebení servis a náhrady na pohonné hmoty.

Základní náhrada na servis a opotřebení se u osobních automobilů v roce 2022 zvyšuje na 4,70 Kč za kilometr jízdy.

Pro motorky a tříkolky se uvedená náhrada zvyšuje o 1,30 za kilometr jízdy.

U proplácení pohonných hmot se náhrady zvyšovaly mimořádně již na podzim roku 2021, protože ceny benzínu i nafty už v roce 2021 výrazně vzrostly. Uvedené náhrady tedy stouply již v říjnu minulého roku a platí i pro rok 2022.

37,10 Kč za litr benzínu s oktanovým číslem 95,

40,50 Kč za litr benzínu s oktanovým číslem 98,

36,10 Kč za litr motorové nafty.

Náhrady u zahraničních pracovních cest v roce 2022

Výše náhrad u zahraničních pracovních cest se řídí vyhláškou Ministerstva financí. I tyto náhrady jsou samozřejmě upravovány pro každý rok tedy i pro rok 2022. Zde se změny týkají zejména sazeb stravného. Zahraniční stravné však daná vyhláška MF nestanoví jednotnou výší sazeb, ale ve vazbě na jednotlivé státy daná vyhláška stanoví rozdílné sazby v cizí měně. Sazby stravného se v daném případě mohou měnit i během roku a bude to tak i v roce 2022 jestliže v konkrétním státě dojde ke zvýšení či snížení cen o více než 20 procent.

Už nyní je jisté, že na vyšší stravné budou mít v roce 2022 zaměstnanci nárok při pracovních cestách do Maďarska, Rumunska, Chorvatska, Lichnštejnska, Francie, Gruzie, Pákistánu, Alžírska i Etiopie.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Změny u stavebního spoření od roku 2024 přijdou s příspěvkem nebo i bez něho

Změny u stavebního spoření od roku 2024 přijdou s příspěvkem nebo i bez něho

Datum článku: 17. 03. 2023

Stavební spoření a z něho plynoucí možnost získání výhodného úvěru má v Česku stále vysokou oblibu. Jenže…

Více informací
Peníze za nezrušené zálohy při přestupu na paušální režim lze dostat zpět

Peníze za nezrušené zálohy při přestupu na paušální režim lze dostat zpět

Datum článku: 16. 03. 2023

Podnikatelé nemají o povinnosti a starosti nouzi, ani když přejdou ze standardního náročného režimu na režim…

Více informací
Změnit zdravotní pojišťovnu v roce 2023 znamená podat do konce března přihlášku

Změnit zdravotní pojišťovnu v roce 2023 znamená podat do konce března přihlášku

Datum článku: 14. 03. 2023

Změnit zdravotní pojišťovnu je samozřejmě možné i v roce 2023 a ideální čas na podání přihlášky…

Více informací
Březen i září 2023 přináší změny v registraci vozidel

Březen i září 2023 přináší změny v registraci vozidel

Datum článku: 06. 03. 2023

V březnu je dobré si pomalu rezervovat termín na výměnu pneumatik ze zimních na letní. Březen 2023 však přináší…

Více informací