Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Chyby v přiznáních k dani z příjmů podávaných v roce 2022

Finanční správa upozorňuje, že i v roce 2022 se v odevzdávaných přiznáních k dani z příjmů objevuje mnoho chyb vznikajících v mnoha případech z nepozornosti a je tedy velmi důležité se na vyplňování přiznání soustředit. Většina chyb se opakuje stále dokola. Nejčastější jsou zapomenuté podpisy.

Chyby v přiznáních k dani z příjmů podávaných 2.jpg
Datum článku: 22. 03. 2022

K nejčastějším chybám v přiznáních k dani z příjmů podávaných v roce 2022 znovu patří chybějící podpisy, chyby v uplatňovaných slevách a chybné přiznávání covidových podpor

Základní lhůta pro podání papírových přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2021 spěje k závěru. Podáno musí v daném případě být nejpozději 1. dubna 2022 a ke stejnému datu je třeba zaplatit i chybějící daň, pokud se v přiznání ukáže nedoplatek.

Jako každý rok je vidět s blížícím se koncem lhůty stoupající nervozita, která se projevuje zvýšeným děláním chyb. Struktura chyb v podávaných přiznáních k dani z příjmů fyzických osob se ani v roce 2022 nijak zvlášť nemění. Znovu jde nejčastěji o zapomenuté podpisy na samotném přiznání i na žádosti o vrácení případného přeplatku. Další opětovně častou chybou jsou špatně uplatněné daňové slevy a odpočty. A další záležitost, kde nejčastěji dochází v přiznání k chybám je oblast covidových podpor čerpaných v souvislosti s epidemií nemoci Covid-19.

Daňové přiznání samotné a žádost o vrácení přeplatku se podávají společně, ale každý dokument má svoji kolonku na podpis

Jak je řečeno výše nejčastější chybou, která se opakuje každý rok u mnoha poplatníků je chybějící podpis či podpisy. Povinnost podání přiznání k dani není splněna správně, pokud na dotčeném formuláři chybí podpis poplatníka. Další podpis poplatníka nesmí chybět na žádosti o vrácení přeplatku daně, pokud v přiznání přeplatek vychází. I když se uvedená žádost podává na daňovém, přiznání, z hlediska administrativního jde o dva samostatné dokumenty a na každém z nich musí být v k tomu určené kolonce poplatníkův podpis. Pokud podpis či podpisy chybí, musí samozřejmě dojít k nápravě a déle se čeká na vrácení přeplatku.

Špatně uplatněné daňové slevy a zvýhodnění jsou dalším častým důvodem, proč se poplatník musí k vyplňování přiznání vracet

Daňové slevy a zvýhodnění přináší poplatníkovi často i dost významnou sumu peněz zpět, ale tyto peníze se samozřejmě vrátí, jen pokud je sleva či odpočet uplatněn správně a pokud skutečně náleží, což právě bývá nejednou kamenem úrazu. Nejčastěji se chybně uplatňuje sleva na umístění dítěte ve školce čili školkovné. Mnoho poplatníků si uvedenou slevu uplatňuje v maximální možné výši, i když jim ve skutečnosti náleží v nižší částce. V případě uvedené slevy si lze odečíst vždy jen takovou částku, která byla skutečně zaplacena, a kterou školka potvrdí v dokumentu, který musí být k přiznání přiložen.

K chybám dochází taktéž při uplatňování zvýhodnění na dítě či děti. Slevu na stejné dítě uplatňují oba rodiče přesto, že zákon určuje, že ji může uplatňovat jen jeden.

Při uplatnění slevy na manželku či manžela s nízkými příjmy se často chybuje v nezahrnutí příjmů například mateřské či nemocenských dávek, které musí být do vlastních příjmů manželky/manžela zahrnuty.

Stejně tak dochází i k chybám v případě daňových odpočtů, kterými si poplatník může snížit základ daně. Znovu dochází k odpočtům, které nenáleží třeba v případě odečítaných zaplacených úroků z hypotéky u nemovitosti, která je používána k rekreaci, a tudíž odpočet nenáleží.

Zdrojem nejasností u přiznání často jsou i covidové podpory

Podpory vyplácené v roce 2021 jako kompenzace omezení souvisejícího s epidemií nemoci Covid-19, působí při vyplňování přiznání v roce 2022 také v nejednom poplatníkovi zmatek. Poplatníci si často nevědí rady s tím, zda se jedná o příjem zdanitelný či příjem, který se sice nezdaňuje, ale započítává se do příjmů pro nárok na daňové zvýhodnění na manželku s nízkými příjmy. Potřebné informace ohledně zdanění či nezdanění podpor jako je kompenzační bonus, ošetřovné pro OSVČ, provozní dotace pobírané právě v souvislosti s covidem a další si lze vyhledat na webových stránkách finanční správy. A třeba na stránkách společnosti SLUTO nejen účetnictví lze nalézt rady jak si s přiznáním poradit kompletně nebo na koho se obrátit, aby radu nebo přímo pomoc poskytl. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Datum článku: 01. 06. 2023

Blíží se doba čerpání dovolených, a nemusí být vždy snadné nahradit ani pracovníky vyřizující mzdové…

Více informací
Prolnutí tuzemských a zahraničních cestovních náhrad

Prolnutí tuzemských a zahraničních cestovních náhrad

Datum článku: 25. 05. 2023

Cestovní náhrady náleží zaměstnanci za plnění úkolů pro zaměstnavatele na pracovní cestě. Pokud zaměstnanec…

Více informací
Platové tabulky ve veřejném sektoru se změní, aby lákaly mladé posily

Platové tabulky ve veřejném sektoru se změní, aby lákaly mladé posily

Datum článku: 24. 05. 2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí se chystá změnit platové tabulky určující výši platů zaměstnanců…

Více informací
Náhrada za ztrátu výdělku může náležet i za příjmy, které by vzniknout teprve měly

Náhrada za ztrátu výdělku může náležet i za příjmy, které by vzniknout teprve měly

Datum článku: 16. 05. 2023

Pokud náhlý vážný pracovní úraz znemožní dosažení vyššího příjmu, který byl teprve dojednáván, může se…

Více informací