Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Členové statutárních orgánů mohou za chybné rozhodnutí tvrdě zaplatit

Být členem statutárního orgánu společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti znamená pro daného jedince vždy poměrně velkou odpovědnost za důsledky svého rozhodování. Uvedený člen musí vždy jednat s péčí řádného hospodáře, protože pokud by tak, nejednal, hrozí mu, že případnou škodu, která jeho neuváženým rozhodnutím společnosti vznikne, bude hradit ze svého.

Členové statutárních orgánů mohou za chybné rozhodnutí tvrdě 2.jpg
Datum článku: 14. 02. 2022

Pokud člen statutárního orgánu společnosti chybným rozhodnutím přispěje k úpadku společnosti, nevyhne se úhradě značné části škody ze svého

Jak je naznačeno v úvodu, jedinec, který se stává členem statutárního orgánu obchodní společnosti, by si měl být vždy dobře vědom toho, jak vysokou odpovědnost za svá rozhodnutí na svá bedra přijímá a že za rozhodnutí chybná může doslova tvrdě zaplatit.

Zvláště pokud chybné rozhodnutí člena statutárního orgánu obchodní společnosti byť jen přispěje k úpadku dané společnosti a bylo-li již soudním insolvenčním řízením rozhodnuto o řešení daného úpadku konkurzem, může soud současně rozhodnout, že uvedený statutár je povinen uhradit škodu, která daným pochybením vznikla. Výše takové úhrady může být až do výše rozdílu mezi celkovou částkou dluhů a hodnotou majetku obchodní korporace. Soud při stanovení částky, kterou má provinilec zaplatit, samozřejmě posuzuje, v jaké míře přispělo uvedené chybné rozhodnutí k tomu, že se změnila majetková podstata společnosti tak zásadně až to vedlo ke zmíněnému úpadku. Na druhé straně je však jasné, že pokud jednání dospěje až do uvedené fáze, platbě za způsobenou škodu už se daný člen statutárního orgánu nevyhne a rozhodně nelze počítat s tím, že půjde o zanedbatelnou částku.

Chybné rozhodnutí člena statutárního orgánu může vždy znamenat porušení povinností řádného hospodáře a tomu je třeba se vyhnout

Z výše uvedených řádků je jednoznačně jasné, že být členem statutárního orgánu rozhodně není jen prestižní funkce, ale že to vždy znamená chovat se odpovědně, předvídavě, mít potřebnou dávku znalostí dané problematiky i loajalitu k dané společnosti, aby nemohlo dojít k výše popsanému zásadně chybnému rozhodnutí. K uvedené chybě s fatálními následky úpadku může dojít například špatným rozhodnutím v oblasti investování třeba do nákupu zbytečně nákladného zařízení, včasným nezasažením do ztrátové činnosti podniku a podobnými záležitostmi. Pokud se takovéto pochybení stane právě členovi statutárního orgánu i pokud svojí činností jen přispěje k tomu, aby se taková chyba stala, poruší tím tu nejzákladnější zákonnou povinnost, která mu z funkce člena statutárního orgánu plyne a to je povinnost jednat v zájmu společnosti s péčí řádného hospodáře. S péčí řádného hospodáře jedná ten, kdo se v zájmu obchodní společnosti rozhoduje na základě odborných znalostí pečlivě a uvážlivě. Ten kdo přijímá funkci člena statutárního orgánu, se vždy současně automaticky ze zákona zavazuje dle § 159 občanského zákoníku, že bude daným způsobem v zájmu obchodní společnosti jednat. Stejný postup potvrzuje i § 51 zákona o obchodních korporacích, který stanoví, že správně jedná ten, kdo při uvedeném podnikatelském rozhodování postupuje na základě získaných znalostí, pečlivě a v dobré víře, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Dvojitá povinnost platby zdravotního pojištění při práci ve třetích zemích

Dvojitá povinnost platby zdravotního pojištění při práci ve třetích zemích

Datum článku: 29. 11. 2023

Každý občan České republiky by měl pečlivě sledovat své závazky v oblasti zdravotního pojištění, obzvláště…

Více informací
Směrnice NIS2 ukládá firmám i úřadům ostřeji střežit kyberbezpečnost již v roce 2024

Směrnice NIS2 ukládá firmám i úřadům ostřeji střežit kyberbezpečnost již v roce 2024

Datum článku: 29. 11. 2023

Manažery větších firem s počtem zaměstnanců přesahujícím padesátku a ročním obratem v přepočtu kolem 10…

Více informací
Vlastníci, kteří se dodatečně přihlásí k nemovitosti, musí zaplatit daň i podat přiznání k dani z nemovitostí

Vlastníci, kteří se dodatečně přihlásí k nemovitosti, musí zaplatit daň i podat přiznání k dani z nemovitostí

Datum článku: 28. 11. 2023

Vlastníci nedostatečně identifikovaní v katastru nemovitostí i vlastníci neidentifikovaní čili neznámí mají…

Více informací
Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán  s odbory i radou zaměstnanců

Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán s odbory i radou zaměstnanců

Datum článku: 23. 11. 2023

V případě převedení činnosti i zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, musí být ze…

Více informací