Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Co je nedobytná pohledávka?

V komplexním a často nepředvídatelném světě obchodních vztahů je setkání dvou základních postav – dlužníka a věřitele – neodmyslitelnou součástí každodenního hospodářského provozu. Tento vztah má svou vlastní dynamiku a logiku. V ideálním případě by měl být pouze dočasným stavem, přičemž jeho trvání by mělo být omezeno pouze do doby, než obě strany splní své vzájemné závazky.

Co je nedobytná pohle 2.jpg
Datum článku: 29. 01. 2024

Nedobytná pohledávka je taková, u které je velmi malá nebo nulová šance získat, to co oprávněně náleží

Nicméně, realita je často složitější. Existuje řada dlužníků, kteří z různých důvodů nejsou schopni své dluhy splácet. Někdy je to způsobeno jejich finančními potížemi nebo dokonce úplnou insolvencí, jindy může jít o strategické rozhodnutí neplatit, ať už z důvodu vyjednávání lepších podmínek nebo jiných motivů. V takových případech se pohledávky věřitele stávají nedobytnými. Nedobytná pohledávka je termín používaný pro situaci, kdy i přes nezpochybnitelný nárok věřitele na vrácení prostředků, existuje jen velmi mizivá možnost, že by k tomu došlo, nebo taková možnost opravdu není, a to kvůli finanční situaci dlužníka nebo jiným překážkám.

O řešení situace je třeba se ze strany věřitele snažit vždy, třeba alespoň formou daňové úlevy

Věřitelé se však i v případě nedobytných pohledávek nemusí jen vzdávat svých oprávněných nároků. Existují různé metody a postupy, jak se pokusit o vymáhání dluhů, od jednání s dlužníkem až po právní kroky. Kromě toho, věřitelé mají možnost využít daňových úlev, které jim umožňují odečíst nedobytné pohledávky z daní, čímž mohou alespoň částečně zmírnit finanční ztrátu spojenou s neuhrazeným dluhem. Tato možnost představuje důležitý nástroj pro minimalizaci negativních dopadů nedobytných pohledávek na finanční zdraví a stabilitu věřitelů.

V konečném důsledku, vztah mezi dlužníkem a věřitelem a s ním spojené výzvy ukazují na složitost a nejistotu, které jsou neodmyslitelnou součástí obchodního světa. Zároveň ale odkrývají i prostor pro vyjednávání, strategické rozhodování a hledání řešení, které mohou obě strany přivést k uspokojivému vyřešení vzniklé situace.

Zdro obrázku: Pexels.com

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Datum článku: 11. 04. 2024

Plánovaná novela zákona o účetnictví, která by měla vstoupit v platnost na počátku roku 2025, přináší…

Více informací
Na dítě druha nebo družky daňové zvýhodnění uplatnit nelze ani v roce 2024

Na dítě druha nebo družky daňové zvýhodnění uplatnit nelze ani v roce 2024

Datum článku: 04. 04. 2024

V posledních letech se stalo měsíční daňové zvýhodnění na dítě klíčovým nástrojem, který pomáhá čelit…

Více informací
Zkušební doba může být maximálně polovinou sjednaného pracovního vztahu

Zkušební doba může být maximálně polovinou sjednaného pracovního vztahu

Datum článku: 18. 03. 2024

Proces nastavení zkušební doby představuje pro zaměstnavatele činnost, která vyžaduje maximální pozornost…

Více informací
Čerpání a proplácení dovolené dohodářům

Čerpání a proplácení dovolené dohodářům

Datum článku: 12. 03. 2024

Po rozsáhlé reformě pracovní legislativy v podzimních měsících roku 2023 byl zaveden také nárok na řádnou…

Více informací