Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Co nám bude započteno do nároku na důchod?

Přehled o důchodovém pojištění, který Česká správa sociálního zabezpečení zaslala v minulých dnech, všem mužům s ročníkem narození 1954 a ženám s ročníkem narození 1957. Vyvolal v některých otázky a nejistoty. Co se vlastně vše skutečně započítává do nároku na důchod? Nemůže být v tomto směru něco přehlédnuto nebo opomenuto?

Co nám bude započteno do nároku na důchod.jpg
Datum článku: 01. 09. 2015

Jak už sám název napovídá, z uvedené listiny by měli dotčení přehledně zjistit. Jaké výdělky jim byly od roku 1986 Českou správou sociálního zabezpečení evidovány a jaké doby pojištění jim byly v plném nebo omezeném rozsahu započítány do nároku na starobní důchod. Jsou zde uvedeny i případné náhradní doby pojištění a dále je zde uvedena i doba nebo doby, kterou instituce nemá doloženu žádným podkladem a občan ji doloží až ve chvíli, kdy bude žádat o důchod. A je zde zaznamenána i doba, která se nezapočítává. Vše je ale pečlivě posuzováno, kontrolováno a definitivně rozhodnuto až při vlastním posuzování konkrétní žádosti jedince o důchod.

Nejasnosti kolem náhradní doby pojištění

Náhradní doba pojištění je taková etapa v životě jedince, kdy sice pojištění neodvádí, ale přesto se mu uvedená doba do pojištění započítává, protože během ní například vykonává činnost společnosti prospěšnou, například pečuje o dítě do čtyř let věku nebo postižené dítě do sedmi let věku či osobu závislou, mužům se započítává období výkonu základní vojenské služby a podobně. Mezi náhradní doby pojištění se řadí též evidence pojištěnce na úřadu práce. Tato náhradní doba se většinou na důchodové pojištění nezapočítá celá, ale právě uvedený přehled ukáže jaký úsek této započítán bude.
Mnozí mají obavy, aby jim byla do důchodového pojištění započítána doba péče o dítě či děti, protože k tomuto ČSSZ neeviduje nárokové doklady. Strach je však zbytečný, protože uvedené se právě dokládá až ve chvíli, kdy se podává žádost o důchod.
V okamžiku kdy se běžná doba pojištění v určité fázi překryje s náhradní dobou pojištění se tato období nebudou sčítat a do celku pojištění se promítnou pouze jednou.

Stejná situace jako v předchozím odstavci nastane také ve chvíli, kdy se třeba v důsledku podnikání opět překryje více dob pojištění, také bude doba započítána pouze jednou, nesčítá se.

Nestyďte se ptát a informovat

Každý člověk má právo být informován o svém důchodovém pojištění jasně a srozumitelně, aby v případě potřeby mohl včas reagovat a věci případně doložit či upřsnit. Proto se informujte na své důchodové pojištění, v případě že máte datovou schránku můžete to udělat elektronicky a jinak formou podání písemné žádosti na ČSSZ. ČSSZ vám na základě uvedené žádosti vystaví jednou ročně přehled o důchodovém pojištění. Pokud již přehled držíte v rukou a věci jsou vám nejasné či vidíte chybu. Neváhejte a obraťte se na uvedenou instituci se žádostí o vysvětlení či nápravu. Čím dříve věci řešíte, tím lépe pro vaši budoucnost.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Elektronizace neschopenek už dává zaměstnavatelům možnost ověřovat si údaje o pracovní neschopnosti zaměstnanců

Elektronizace neschopenek už dává zaměstnavatelům možnost ověřovat si údaje o pracovní neschopnosti zaměstnanců

Datum článku: 04. 01. 2019

Od 1. 1. 2019 se mohou zaměstnavatelé elektronicky informovat o neschopnosti svých zaměstnanců a ověřit si od kdy…

Více informací
Sociálnímu zabezpečení se v první polovině roku 2018 dostalo více peněz než loni

Sociálnímu zabezpečení se v první polovině roku 2018 dostalo více peněz než loni

Datum článku: 04. 09. 2018

Do placení povinných poplatků se lidé většinou příliš nehrnou a nejedno se stává, že na uvedené platby…

Více informací
ČSSZ si během léta ověřuje, zda trvá nárok studenta na sirotčí důchod

ČSSZ si během léta ověřuje, zda trvá nárok studenta na sirotčí důchod

Datum článku: 21. 08. 2018

Sirotčí důchod je dávka vyplácená jen po určitou dobu při splnění dodržování a trvání určitých zákonem…

Více informací
Školy, které dosud dbaly na ochranu údajů, mohou i po GDPR zveřejňovat fotografie žáků

Školy, které dosud dbaly na ochranu údajů, mohou i po GDPR zveřejňovat fotografie žáků

Datum článku: 25. 05. 2018

Dnešním dnem vstupuje v účinnost GDPR nařízení EU o ochraně osobních údajů. Nařízení zpřísňuje pravidla…

Více informací