Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Daň z nemovitých věcí nebo její část se musí i v roce 2022 zaplatit do konce května

Měsíc květen je nadohled a s ním i povinnost platby daně z nemovitých věcí, která se týká všech vlastníků nemovitostí. Daň či alespoň její polovina musí být i v roce 2022 uhrazena do 31. května. Poplatníkům, kteří úhradu řeší složenkou, již Finanční správa ČR začala tyto složenky rozesílat, ale samozřejmě lze daň uhradit i jiným způsobem.

Daň z nemovitých věcí nebo její část se musí i v roce 2022 zaplatit do konce k 2.jpg
Datum článku: 21. 04. 2022

Složenky k zaplacení daně z nemovitostí by měly být ve schránkách do 25. května 2022 a alespoň část úhrady je třeba vyřešit do konce května

Daň z nemovitostí se platí každoročně a týká se všech, kdo vlastní dům, byt, garáž nebo třeba nějaký pozemek. Pokud má poplatník více nemovitostí, musí samozřejmě daň uhradit ze všech těchto nemovitostí. Pokud se nemovitosti nachází v rámci stejného kraje, je povinnost platby shrnuta poplatníkovi do jedné celkové částky. Pokud jsou nemovitosti poplatníka v různých krajích, musí být daň uhrazena vždy příslušnému úřadu, v jehož působnosti se nemovitost nachází.

Úhrada nebo alespoň její část, pokud je částka k platbě vysoká musí být splněna do 31. května a platí to i v roce 2022. Pokud je tedy částka k platbě 5000 Kč nebo menší musí být uhrazena celá najednou právě do 31 května 2022. Pokud je částka k platbě vyšší než 5000 Kč má poplatník možnost uhradit platbu ve dvou splátkách. První splátka musí odejít vždy v uvedené květnové lhůtě, tedy do konce května a druhou splátku je třeba zaplatit následně do konce listopadu téhož roku.

Složenky k zaplacení uvedené daně přijdou poplatníkům do schránek automaticky, pokud si nepožádali o placení uvedené daně přes SIPO, nepožádali o zasílání informací k platbě e-mailem a nemají zřízenu datovou schránku. Pokud tedy poplatník žádný z uvedených způsobů zvolen nemá, obdrží příslušnou složenku do 25. května 2022. Složenka nebude zasílána poplatníkům, kterým částka k platbě této daně činí 30 Kč a méně.

Zaplatit je samozřejmě možné vždy převodem, i když složenka přijde

Daň z nemovitosti je však možné zaplatit i pohodlněji bezhotovostně převodem z účtu poplatníka na účet finančního úřadu.

K bezhotovostnímu převodu je nejlépe použít internetové bankovnictví, kam se uvedou údaje obsažené na zaslané složence nebo zaslané datovou schránkou či e-mailem a věc je vyřešena. Důležité je při bezhotovostním placení správně uvést variabilní a konstantní symbol.

Variabilní symbol v případě fyzické osoby je rodné číslo poplatníka. V případě právnické osoby se jako variabilní symbol použije IČO.

Konstantní symbol je pro bezhotovostní platbu převodem z účtu 1148. Při platbě běžnou poštovní poukázkou a ne zaslanou daňovou složenkou je konstantní symbol 1149. A pro platbu zaslanou složenkou je konstantní symbol 0001.

Jak je z uvedených řádků patrné zaplatit uvedenou daň je možné i běžnou poštovní poukázkou z pošty. A platit se dá i přes výše zmíněné SIPO. O platbu přes SIPO je nutné žádat předem na finančním úřadě a požádáno musí být do konce ledna roku, za nějž se platí. Takže pokud si poplatník již v lednu o danou možnost nepožádal, musí zvolit jiný způsob placení.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Vlastníci, kteří se dodatečně přihlásí k nemovitosti, musí zaplatit daň i podat přiznání k dani z nemovitostí

Vlastníci, kteří se dodatečně přihlásí k nemovitosti, musí zaplatit daň i podat přiznání k dani z nemovitostí

Datum článku: 28. 11. 2023

Vlastníci nedostatečně identifikovaní v katastru nemovitostí i vlastníci neidentifikovaní čili neznámí mají…

Více informací
Dlouhodobé neplacení zdravotního pojištění může znamenat konec podnikání

Dlouhodobé neplacení zdravotního pojištění může znamenat konec podnikání

Datum článku: 15. 11. 2023

Neplacení zdravotního pojištění neznamená pro podnikatele jen problém s dluhy či exekucemi. Uvedená záležitost…

Více informací
Promlčecí dobu splatnosti faktur si vždy musí hlídat sám věřitel

Promlčecí dobu splatnosti faktur si vždy musí hlídat sám věřitel

Datum článku: 13. 11. 2023

Dobu splatnosti faktur si musí pečlivě hlídat nejen strana, která má povinnost platby čili dlužník, ale také…

Více informací
Přeplatek na zdravotním pojištění vzniká jen u OSVČ a jen zřídka

Přeplatek na zdravotním pojištění vzniká jen u OSVČ a jen zřídka

Datum článku: 06. 11. 2023

Přeplatek je vždy velmi příjemnou záležitostí, ale na zdravotním pojištění vzniká jen velmi zřídka a většinou…

Více informací