Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Daň z nemovitých věcí nebo její část se musí i v roce 2022 zaplatit do konce května

Měsíc květen je nadohled a s ním i povinnost platby daně z nemovitých věcí, která se týká všech vlastníků nemovitostí. Daň či alespoň její polovina musí být i v roce 2022 uhrazena do 31. května. Poplatníkům, kteří úhradu řeší složenkou, již Finanční správa ČR začala tyto složenky rozesílat, ale samozřejmě lze daň uhradit i jiným způsobem.

Daň z nemovitých věcí nebo její část se musí i v roce 2022 zaplatit do konce k 2.jpg
Datum článku: 21. 04. 2022

Složenky k zaplacení daně z nemovitostí by měly být ve schránkách do 25. května 2022 a alespoň část úhrady je třeba vyřešit do konce května

Daň z nemovitostí se platí každoročně a týká se všech, kdo vlastní dům, byt, garáž nebo třeba nějaký pozemek. Pokud má poplatník více nemovitostí, musí samozřejmě daň uhradit ze všech těchto nemovitostí. Pokud se nemovitosti nachází v rámci stejného kraje, je povinnost platby shrnuta poplatníkovi do jedné celkové částky. Pokud jsou nemovitosti poplatníka v různých krajích, musí být daň uhrazena vždy příslušnému úřadu, v jehož působnosti se nemovitost nachází.

Úhrada nebo alespoň její část, pokud je částka k platbě vysoká musí být splněna do 31. května a platí to i v roce 2022. Pokud je tedy částka k platbě 5000 Kč nebo menší musí být uhrazena celá najednou právě do 31 května 2022. Pokud je částka k platbě vyšší než 5000 Kč má poplatník možnost uhradit platbu ve dvou splátkách. První splátka musí odejít vždy v uvedené květnové lhůtě, tedy do konce května a druhou splátku je třeba zaplatit následně do konce listopadu téhož roku.

Složenky k zaplacení uvedené daně přijdou poplatníkům do schránek automaticky, pokud si nepožádali o placení uvedené daně přes SIPO, nepožádali o zasílání informací k platbě e-mailem a nemají zřízenu datovou schránku. Pokud tedy poplatník žádný z uvedených způsobů zvolen nemá, obdrží příslušnou složenku do 25. května 2022. Složenka nebude zasílána poplatníkům, kterým částka k platbě této daně činí 30 Kč a méně.

Zaplatit je samozřejmě možné vždy převodem, i když složenka přijde

Daň z nemovitosti je však možné zaplatit i pohodlněji bezhotovostně převodem z účtu poplatníka na účet finančního úřadu.

K bezhotovostnímu převodu je nejlépe použít internetové bankovnictví, kam se uvedou údaje obsažené na zaslané složence nebo zaslané datovou schránkou či e-mailem a věc je vyřešena. Důležité je při bezhotovostním placení správně uvést variabilní a konstantní symbol.

Variabilní symbol v případě fyzické osoby je rodné číslo poplatníka. V případě právnické osoby se jako variabilní symbol použije IČO.

Konstantní symbol je pro bezhotovostní platbu převodem z účtu 1148. Při platbě běžnou poštovní poukázkou a ne zaslanou daňovou složenkou je konstantní symbol 1149. A pro platbu zaslanou složenkou je konstantní symbol 0001.

Jak je z uvedených řádků patrné zaplatit uvedenou daň je možné i běžnou poštovní poukázkou z pošty. A platit se dá i přes výše zmíněné SIPO. O platbu přes SIPO je nutné žádat předem na finančním úřadě a požádáno musí být do konce ledna roku, za nějž se platí. Takže pokud si poplatník již v lednu o danou možnost nepožádal, musí zvolit jiný způsob placení.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

O přeplatek na silniční dani si stále ještě mnoho poplatníků nepožádalo

O přeplatek na silniční dani si stále ještě mnoho poplatníků nepožádalo

Datum článku: 10. 11. 2022

Povinné placení daní není sice pro žádného poplatníka zrovna libůstkou a většina spíše přemýšlí nad tím, jak…

Více informací
Výplata nemocenských dávek na účet od listopadu 2022 ušetří desítky korun

Výplata nemocenských dávek na účet od listopadu 2022 ušetří desítky korun

Datum článku: 13. 10. 2022

Ten kdo si stále ještě nechává vyplácet nemocenské dávky prostřednictvím poštovních poukázek, by možná měl…

Více informací
Paušální daň OSVČ bude v příštím roce 6208 Kč nebo více záleží, zda přijdou změny

Paušální daň OSVČ bude v příštím roce 6208 Kč nebo více záleží, zda přijdou změny

Datum článku: 27. 09. 2022

Režim paušální daně je zjednodušený daňový režim pro malé OSVČ a drobné živnostníky neplátce DPH, jejichž…

Více informací
Za SIPO od října 2022 zákazník zaplatí víc, i když jej odesílá  bezhotovostně z účtu

Za SIPO od října 2022 zákazník zaplatí víc, i když jej odesílá bezhotovostně z účtu

Datum článku: 06. 09. 2022

Prakticky neustálé zdražování, které v poslední době provází zákazníka všude a stále pokračuje. Od října…

Více informací