Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Daň z nemovitých věcí nebo její část se musí i v roce 2022 zaplatit do konce května

Měsíc květen je nadohled a s ním i povinnost platby daně z nemovitých věcí, která se týká všech vlastníků nemovitostí. Daň či alespoň její polovina musí být i v roce 2022 uhrazena do 31. května. Poplatníkům, kteří úhradu řeší složenkou, již Finanční správa ČR začala tyto složenky rozesílat, ale samozřejmě lze daň uhradit i jiným způsobem.

Daň z nemovitých věcí nebo její část se musí i v roce 2022 zaplatit do konce k 2.jpg
Datum článku: 21. 04. 2022

Složenky k zaplacení daně z nemovitostí by měly být ve schránkách do 25. května 2022 a alespoň část úhrady je třeba vyřešit do konce května

Daň z nemovitostí se platí každoročně a týká se všech, kdo vlastní dům, byt, garáž nebo třeba nějaký pozemek. Pokud má poplatník více nemovitostí, musí samozřejmě daň uhradit ze všech těchto nemovitostí. Pokud se nemovitosti nachází v rámci stejného kraje, je povinnost platby shrnuta poplatníkovi do jedné celkové částky. Pokud jsou nemovitosti poplatníka v různých krajích, musí být daň uhrazena vždy příslušnému úřadu, v jehož působnosti se nemovitost nachází.

Úhrada nebo alespoň její část, pokud je částka k platbě vysoká musí být splněna do 31. května a platí to i v roce 2022. Pokud je tedy částka k platbě 5000 Kč nebo menší musí být uhrazena celá najednou právě do 31 května 2022. Pokud je částka k platbě vyšší než 5000 Kč má poplatník možnost uhradit platbu ve dvou splátkách. První splátka musí odejít vždy v uvedené květnové lhůtě, tedy do konce května a druhou splátku je třeba zaplatit následně do konce listopadu téhož roku.

Složenky k zaplacení uvedené daně přijdou poplatníkům do schránek automaticky, pokud si nepožádali o placení uvedené daně přes SIPO, nepožádali o zasílání informací k platbě e-mailem a nemají zřízenu datovou schránku. Pokud tedy poplatník žádný z uvedených způsobů zvolen nemá, obdrží příslušnou složenku do 25. května 2022. Složenka nebude zasílána poplatníkům, kterým částka k platbě této daně činí 30 Kč a méně.

Zaplatit je samozřejmě možné vždy převodem, i když složenka přijde

Daň z nemovitosti je však možné zaplatit i pohodlněji bezhotovostně převodem z účtu poplatníka na účet finančního úřadu.

K bezhotovostnímu převodu je nejlépe použít internetové bankovnictví, kam se uvedou údaje obsažené na zaslané složence nebo zaslané datovou schránkou či e-mailem a věc je vyřešena. Důležité je při bezhotovostním placení správně uvést variabilní a konstantní symbol.

Variabilní symbol v případě fyzické osoby je rodné číslo poplatníka. V případě právnické osoby se jako variabilní symbol použije IČO.

Konstantní symbol je pro bezhotovostní platbu převodem z účtu 1148. Při platbě běžnou poštovní poukázkou a ne zaslanou daňovou složenkou je konstantní symbol 1149. A pro platbu zaslanou složenkou je konstantní symbol 0001.

Jak je z uvedených řádků patrné zaplatit uvedenou daň je možné i běžnou poštovní poukázkou z pošty. A platit se dá i přes výše zmíněné SIPO. O platbu přes SIPO je nutné žádat předem na finančním úřadě a požádáno musí být do konce ledna roku, za nějž se platí. Takže pokud si poplatník již v lednu o danou možnost nepožádal, musí zvolit jiný způsob placení.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Do poloviny března 2023 je možné si žádat o údaje k platbě daně z nemovitosti na e-mail

Do poloviny března 2023 je možné si žádat o údaje k platbě daně z nemovitosti na e-mail

Datum článku: 09. 03. 2023

Také v roce 2023 je zde pro všechny majitele nemovitostí povinnost zaplatit příslušnou daň z nemovitosti, případně…

Více informací
Ceny obědů ve školách i školkách rostou a je možné požádat o snížení či prominutí plateb

Ceny obědů ve školách i školkách rostou a je možné požádat o snížení či prominutí plateb

Datum článku: 03. 03. 2023

Platby za stravování dětí ve školních i předškolních zařízeních rostou a porostou i nadále. Stále více…

Více informací
Sleva na telefonování či internet pro lidi s nízkými příjmy

Sleva na telefonování či internet pro lidi s nízkými příjmy

Datum článku: 10. 02. 2023

Příspěvky a slevy se při stálém zvedání cen všech produktů a služeb hodí stále více. O slevu na služby…

Více informací
S přiznáním k dani z nemovitosti může pomoci Daňová informační schránka Plus

S přiznáním k dani z nemovitosti může pomoci Daňová informační schránka Plus

Datum článku: 18. 01. 2023

Přiznání k dani z nemovitých věcí/k dani z nemovitosti za rok 2023 je třeba podat do 31. 1. 2023. Při podání…

Více informací