Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Daň z příjmů vypočtenou v roce 2022 v přiznání je třeba opět doplatit co nejdříve

Poplatník, který má povinnost podat přiznání k dani z příjmů, má samozřejmě také povinnost daň, která mu v tomto přiznání vyjde v náležité lhůtě doplatit, aby se nedostal do prodlení, protože jinak musí vždy zaplatit sankci čili peníze navíc na úrocích z prodlení. Jenže do kdy vlastně musí v roce být v roce 2022 správně zaplaceno, když lhůt pro podání přiznání je hned několik?

Daň z příjmů vypočtenou v roce 2022 v přiznání je třeba opět doplati 2.jpg
Datum článku: 04. 04. 2022

I v roce 2022 platí, že daň vypočtenou v přiznání je třeba doplatit buď v okamžiku podání, nebo nejpozději do posledního dne lhůty pro daný způsob přiznání

U daňových povinností všeobecně platí, že musí být plněny v zákonem stanovených lhůtách, protože pokud tomu tak není, hrozí většinou vždy peněžní sankce za pozdní plnění. Jak prozrazuje úvod článku přiznání i plateb daně z příjmů jak v případě fyzických, tak i právnických osob se samozřejmě lhůty i případné sankce za jejich nedodržení týkají také i v roce 2022.

Platí tedy, že všechny osoby, které mají ze zákona o dani z příjmů povinnost podat přiznání k této dani za rok 2021, musí toto podání učinit v roce 2022 v zákonem stanovené lhůtě a současně s tím mají také povinnost daň v uvedeném přiznání vypočtenou bez zbytečného odkladu zaplatit příslušnému finančnímu úřadu.

Obecně ze zákona platí, že daň z příjmu musí být vždy zaplacena nejpozději v poslední den lhůty pro podání přiznání. Jak je však také zmíněno výše lhůt pro uvedené přiznání je i v roce 2022 hned několik a lhůta pro platbu se váže vždy k té lhůtě, kterou poplatník k přiznání využívá.

Základní lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2021 končí 1. 4. 2022. To znamená, že na stejný den končí daným poplatníkům i lhůta pro zaplacení daně. Uvedená lhůta je jediná možná pro poplatníky, kteří se rozhodli i v roce 2022 podat přiznání v papírové verzi. Později se v papírové podobě přiznání v roce 2022 podat nedá, ať už je bude poplatník podávat sám nebo mu pomůže daňový poradce. Poplatníci, kteří podávali papírové přiznání, musí mít již povinnost podání i platby splněnu. Obojí vypršelo 1. dubna 2022. Od 2. dubna je pro uvedenou skupinu po splatnosti a od čtvrtého dne po termínu splatnosti začne nabíhat úrok z prodlení. Vždy je totiž dáno opozdilcům pár dnů konkrétně tři navíc, aby mohli povinnost splnit bez sankce ještě po termínu.

Poplatníci, kteří se rozhodli podat v roce 2022 přiznání k dani z příjmů  samostatně tedy bez pomoci poradce a v elektronické formě mohou v roce 2022 využít prodlouženou lhůtu pro přiznání a tedy i pro platbu daně a na splnění obou povinností mají čas až do 2. května 2022. Tedy druhý květen je posledním dnem lhůty a posledním dnem, kdy může být plněno v termínu. Od následujícího dne je již po termínu, ale penále začne nabíhat až o 3 dny později, tedy od 6. května.

Nejdelší lhůtu pro splnění podání přiznání i pro platbu daně mají i v roce 2022 poplatníci, kteří budou uvedené povinnosti plnit prostřednictvím daňového poradce. Nejpozději může uvedená skupina splnit dané povinnosti 1. července 2022.

Jak je to s úrokem z prodlení při pozdní platbě daně v roce 2022

Pokud tedy není daň uhrazena včas, hrozí podle daňového řádu úrok z prodlení. Prodlením se nezaplacená částka daně zvyšuje ve dnech nezaplacení o daný úrok. Výše úroků z prodlení odvíjí od aktuální roční výše repo sazby stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž k prodlení došlo zvýšené vždy o 8 procentních bodů. V současnosti jde o 12,50 procent ročně.

Jak je zde však řečeno, platí zde určitá ochranná lhůta pro opozdilce, která znamená, že v prvních třech dnech po dni splatnosti se ještě netrestá úrokem z prodlení. Pokud se tedy opozdilec i v roce 2022 rozpomene na svoji povinnost a v uvedených třech dnech po splatnosti daň zaplatí, úrok z prodlení mu naskakovat nezačne. Rozhodující v dané chvíli je, kdy je zaplacená daň připsána na účet finančního úřadu, protože až právě od okamžiku připsání na účet je považována za skutečně zaplacenou, a tedy povinnost je opravdu splněna.

I v roce 2022 platí ještě jedno pravidlo, které může poplatníka od hrozby úroku z prodlení osvobodit. Platí totiž, že pokud daný úrok za jedno zdaňovací období tedy jeden kalendářní rok u jednoho druhu daně a jednoho správce daně nepřesáhne 1000 Kč, nepředepíše se a nevzniká tedy povinnost jej uhradit.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Daň z nemovitosti se ze zahraničí složenkou zaplatit nedá

Daň z nemovitosti se ze zahraničí složenkou zaplatit nedá

Datum článku: 29. 04. 2024

V letošním roce, stejně jako každý předešlý, nastal čas, kdy Finanční správa České republiky započala…

Více informací
Kolik se platí na nemocenské pojištění?

Kolik se platí na nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

V souvislosti s nemocenským pojištěním, které je nezbytnou součástí sociálního zabezpečení v České republice,…

Více informací
Co znamená nemocenské pojištění?

Co znamená nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

Nemocenské pojištění představuje základní pilíř sociálního zabezpečení v České republice, který je navržen…

Více informací
Daň z nemovitosti je nejsnazší zaplatit přes QR kód a internetové bankovnictví

Daň z nemovitosti je nejsnazší zaplatit přes QR kód a internetové bankovnictví

Datum článku: 26. 04. 2024

Finanční správa České republiky rozesílat dokumenty k platbě daně z nemovitých věcí.   Údaje k platbě…

Více informací