Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis pro vás.
Vedení účetnictví, daňové poradenství, zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Daním i v roce 2016 dejte přesně jen to co jim náleží

Do nutnosti podání daňového přiznání a zaplacení daně zbývají většině přesně dva týdny. Podáno musí být do 1.dubna 2016. Ti kdož starosti s přiznáním přenechají daňovému poradci mají čas do 1.července 2016, ale musí své rozhodnutí oznámit taktéž do prvního dubna správci daně. Takže většina z podávajících v základním termínu by už měla začít počítat.

Daním i v roce 2016 dejte přesně jen to co jim nalezi.jpg
Datum článku: 18. 03. 2016

V klidu vše propočítat ať neplatíte více

Daně musíme zaplatit jak náleží. Vždy je však dobré mít na daňové a účetní operace nějakou tu časovou rezervu, abychom mohli počítat a uvažovat v klidu a neplatili více než je potřeba. I za rok 2015, kterého se uváděné přiznání týká máme všichni nárok na nějakou tu daňovou slevu nebo daňový odpočet. Jde tedy jen o to si uvědomit na co podle konkrétní situace máme nárok a připravit si potřebné doklady k jejímu doložení a pak už opravdu budete dávat státu jen to co mu ze zákona o dani z příjmů náleží.

Nachystejte si doklady k uplatnění odpočtů a slev

Poté co si uvědomíte co vše si můžete v daňovém přiznání přičíst k dobru. Je potřeba opatřit si fyzicky příslušné doklady těchto situací, protože je budete k daňovému přiznání přikládat.

Připravte si tedy

  • doklady pro daňové zvýhodnění na děti (rodný list dítěte, doklad že druhý rodič o zvýhodnění na totožné dítě nežádá, potvrzení o studiu u potomka do 26 let kde má být sleva uplatněna, zvýhodnění na konkrétního potomka může uplatnit vždy jen jeden z rodičů),
  • doklad o umístění dítěte v předškolním zařízení (školkovné),
  • doklady o příjmu či příjmech z dohod zdaněných srážkou,
  • doklady případné invalidity
  • doklady k penzijnímu spoření a připojištění,
  • doklady k placenému úvěru na bydlení,
  • doložit musíte též poskytnuté dary, zaplacené příspěvky odborům nebo úhradu zkoušek ověřujících výsledky dalšího vzdělávání.

Z uvedeného vidíme, že dokladů může být třeba i několik a o jejich vydání je třeba požádat zaměstnavatele, školy, školky, finanční instituce a další organizace, což je potřeba udělat vždy s mírným předstihem, protože žadatelů není málo.

Slev a odpočtů z daně může být několik nebo minimálně ta na poplatníka

Když se na věc podíváme po uvedené rozvaze a přípravách, možná s překvapením zjistíme o kolik méně budeme státu na dani dávat. Každý pracující včetně důchodců má nárok na slevu na dani na poplatníka v roční výši 24 840 Kč a k tomu pak přidává každý podle své momentální rodinné i sociální situace.

Významnou položkou, která nám daněmi příznivě zahýbá může být zvýhodnění na děti, které při jednom dítěti je 13 404 Kč ročně, což není špatné, ale kdo má děti tři odečte si za rok z daní 46 212 Kč a ten kdo uplatní zvýhodnění na děti a toto zvýhodnění mu přesáhne vypočtenou daň má nárok ještě na daňový bonus a státu pak neodvede nic, ale naopak peníze dostane. Sleva na manželku s nízkými ročními příjmy také není bezvýznamnou je to 24 840 Kč ročně a v případě, že tato manželka bude invalidní a držitelka průkazu ZTP/P sleva bude dvojnásobná. Dále může být nárok na slevu na invaliditu poplatníka podle stupně invalidity plus třeba i sleva pro držitele průkazu ZTP/P.

A jak uvádíme již shora ve výčtu potřebných dokladů. Odečítat z daní si můžeme též poskytnuté dary, zaplacené úroky z úvěru na bydlení, příspěvky zaplacené na penzijním spoření, zaplacené příspěvky na životní pojištění a další poplatky které pohnou daněmi k našemu prospěchu.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Pokuty za nepoctivost při výprodejích mohou šplhat i vysoko přes 1000 000 Kč v létě i v zimě

Pokuty za nepoctivost při výprodejích mohou šplhat i vysoko přes 1000 000 Kč v létě i v zimě

Datum článku: 13. 09. 2018

I výprodeje mají pravidla daná zákonem. Dodržování těchto pravidel se stále více kontroluje a pokuty za prohřešky…

Více informací
Finanční správa si bude předávat informace s Magistrátem města Prahy ohledně ubytovatelů přes Airbnb

Finanční správa si bude předávat informace s Magistrátem města Prahy ohledně ubytovatelů přes Airbnb

Datum článku: 31. 08. 2018

Plnění daňových povinností poskytovatelů služeb přes Airbnb bude Finanční správa ČR hlídat s aktivní pomocí…

Více informací
Finanční správa díky sepětí s Portálem občana pomůže k rychlejšímu řešení daňových záležitostí

Finanční správa díky sepětí s Portálem občana pomůže k rychlejšímu řešení daňových záležitostí

Datum článku: 29. 08. 2018

Daňové povinnosti by občané měli od 1. září 2018 řešit zase o něco snáze a rychleji. Od uvedeného data se…

Více informací

Finanční správa začala vymáhat daně u problémových dlužníků rychleji

Daňový poplatníci, kteří si nehlídají včasné plnění daňových povinností, mohou mít od letošního léta nepříjemnosti s exekucí ještě dříve, než tomu bylo do nedávné doby, Finanční správa nasadila v daném směru rychlejší postup.

Nedoplatky daňovým dlužníkům vyměřuje Finanční správa rychleji

Časy se mění a postupy úřadů také. Finanční správa nasadila v průběhu letošního léta rychlý a razantnější postup ve vymáhání daně u dlužníků, u kterých se problémy s pozdním placením či neplacením daně vyskytnou opakovaně.

Poplatníci s uvedenými problémy by nyní měli urychleně změnit svůj přístup k věci a začít si plnit povinnosti včas, aby během pár dnů neskončili v exekuci. S vyměřením nedoplatků a odstavením bankovních účtů nyní Finanční správa opravdu pospíchá a stačí další drobnější zpoždění s platbou a dlužník má během několika dnů ve schránce exekuční příkaz. Uvedený postup si finanční správa hájí tím, že jedině právě rychlé vymáhání, může skutečně přinést od dlužníka co nejvíce dlužných peněz.

Uvedený postup už vyvolal neklid a negativní postoje v řadách dlužníků, ale nelíbí se ani právníkům, na které se obrací znepokojení klienti s uvedenými problémy. Právníci vůči uvedenému novému postupu namítají, že i pro zahájení exekučního řízení jsou stanoveny lhůty, které musí úměrně korespondovat se lhůtami, které poplatníci na splnění záležitosti mají.