Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Daňová ztráta v daňovém přiznání v roce 2022 a její klady a zápory

Daňová ztráta na rozdíl od ztráty běžné může mít svá pozitiva, protože si jejím prostřednictvím poplatník může snížit svoji daňovou povinnost. Je však nutné vědět, jak si takovou ztrátu v přiznání uplatnit, protože to samozřejmě má zákonem stanovená pravidla. Na straně druhé uplatněná daňová ztráta prodlužuje lhůtu, kdy může správce daně poplatníka kontrolovat a případně mu daň doměřit.

Daňová ztráta v daňovém přiznání v roce 2022 a její kla 2.jpg
Datum článku: 30. 03. 2022

Daňovou ztrátou si lze upravit daňovou povinnost i v přiznání podávaném v roce 2022

Jak napovídá úvod prostřednictvím daňové ztráty uplatněné v daňovém přiznání, si mohou jak právnické osoby, tak fyzické osoby legálně snížit základ daně a tedy svoji daňovou povinnost vůči státu. Uvedený odpočet lze samozřejmě použít i v přiznání k dani z příjmů podávaném v roce 2022 za rok 2021.

Daňová ztráta vzniká ve chvíli, kdy jsou daňové výdaje vyšší než daňové příjmy. Daňová ztráta může vzniknout v případě příjmů ze samostatné výdělečné činnosti nebo u příjmů z nájmu. O daňovou ztrátu nelze snižovat základ daně ze závislé činnosti, ale ostatní dílčí základy daně se o daňovou ztrátu snižovat mohou. Jinými slovy poplatníka, s příjmy pouze ze zaměstnání se daňová ztráta týkat nebude a uplatnit ji tedy nemůže. Na straně druhé je třeba zdůraznit, že daňové ztráty jsou méně výhodné než jiné odepisování a je důležité s nimi zacházet s rozmyslem. Daňovou ztrátu si lze odepsat jen ve vymezené lhůtě, kdežto jiné odepisování lze uplatňovat déle a je zde i další záležitost proč je dobré daňovou ztrátu uplatňovat s rozvahou, zbytečně ji neprohlubovat a někdy může být dobré se uplatnění daňové ztráty přímo vzdát, což má ovšem také zákonem určený postup, který je třeba dodržet a bude o tom řeč níže.

Daňovou ztrátu v přiznání lze uplatnit v následujících pěti letech, nebo dva roky zpětně

Pokud tedy u poplatníka existuje daňová ztráta a rozhodne se k jejímu uplatnění v daňovém přiznání, může tak učinit buď v pěti bezprostředně následujících obdobích po roce, kdy byla ztráta vyměřena ne však později, nebo lze nově daňovou ztrátu uplatnit až dva roky zpětně.

První možnost uplatnění daňové ztráty v bezprostředně následujících obdobích zde již byla, ale od roku 2020 vznikla kvůli pandemické krizi a s ní souvisejícími problémy nově zákonná možnost uplatnit si daňovou ztrátu až dva roky zpětně, čili za dva roky bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, za které se ztráta stanoví. Při uplatnění daňové ztráty zpětně je zde však zákonem stanoven limit maximální částky, kterou si lze daným způsobem uplatnit, jedná se o částku 30 000 000 Kč, více si zpětně tedy nelze uplatnit. Uvedený limit se počítá za oba dva roky dohromady.

Zpětné uplatnění daňové ztráty se provádí prostřednictvím podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů. Dodatečné přiznání pouze doplňuje přiznání řádné či opravné, není náhradou řádného přiznání. To znamená, kdo chce uplatnit daňovou ztrátu za dva předcházející roky, musí podat kromě řádného daňového přiznání ještě přiznání dodatečné.

Uplatňovaná ztráta se uvede do řádku 44 daňového přiznání a na řádek 45 se následně uvede základ daně po odečtení ztráty.

Uplatnění daňové ztráty v přiznání prodlužuje období pro daňovou kontrolu a doměření daně a někdy může být výhodnější se uplatnění ztráty náležitým způsobem vzdát

Uplatnění daňové ztráty v přiznání má své plusy i mínusy, jak je naznačeno výše. Zásadním mínusem při uplatnění daňové ztráty je to, že se daným krokem prodlouží lhůta pro možnost doměření daně daňovou kontrolou. Základní lhůta pro daňovou kontrolu a s ní související doměření daně po podání přiznání jsou 3 roky. Pokud je však v přiznání vykázána ztráta prodlouží se uvedená doba pro kontrolu s doměřením daně o celou dobu, po kterou může být daňová ztráta uplatněna tedy o 5 let čili celkem na osm let. Toto prodloužení kontroly se týká i výše uvedené novinky, kdy je ztráta uplatňována zpětně. Pokud v přiznání daňová ztráta uvedena není, platí standardní lhůta pro doměření daně 3 roky.

Je tedy vidět, že může být i výhodnější se uplatnění daňové ztráty oficiálně písemně vzdát a zákon o daních z příjmů to umožňuje. Poplatník se tedy může zcela v souladu se zákonem vzdát na uplatnění daňové ztráty za období následující po období, za které se tato daňová ztráta stanoví a stejně tak je možné se uvedeného vzdát vůči zpětnému uplatnění. Toto vzdání se práva musí poplatník provést písemným oznámením správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání za rok  kdy je ztráta stanovena. Pokud se však poplatník daného práva vzdá, rozhodnutí je nevratné a nelze jej vzít zpět.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Třetí Milostivé léto umožní splácet s pomocí splátkového kalendáře

Třetí Milostivé léto umožní splácet s pomocí splátkového kalendáře

Datum článku: 02. 06. 2023

Třetí oddlužovací akce státu čili Milostivé léto, která dá šanci tisícům dlužníků být zase bez dluhů, už je…

Více informací
Zálohy na sociální pojištění budou pro začínající podnikatele možná nižší i při úsporných opatřeních

Zálohy na sociální pojištění budou pro začínající podnikatele možná nižší i při úsporných opatřeních

Datum článku: 31. 05. 2023

Jak již většina občanů stačila postřehnout, chystá vláda kvůli obrovským dluhům státního rozpočtu razantní…

Více informací
Zrychlené mimořádné odpisy majetku pro rok 2023 a 2024 by měly pomáhat místo seškrtaných dotací

Zrychlené mimořádné odpisy majetku pro rok 2023 a 2024 by měly pomáhat místo seškrtaných dotací

Datum článku: 30. 05. 2023

Připravovaný konsolidační nebo taktéž úsporný balíček, který v současnosti připravuje vláda ČR, bude poměrně…

Více informací
OSVČ pečující o děti do čtyř let budou moci podnikat na vedlejší činnost i bez čerpání rodičovského příspěvku

OSVČ pečující o děti do čtyř let budou moci podnikat na vedlejší činnost i bez čerpání rodičovského příspěvku

Datum článku: 23. 05. 2023

Chystá se novelizace zákona, která by měla usnadnit podnikání rodičům OSVČ, kteří pečují o dítě do čtyř let…

Více informací