Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Daňové přiznání k dani z příjmu v roce 2021 za rok 2020 má nejrůznější novinky

Povinnost podání daňového přiznání navzdory pandemii je zde pro mnoho poplatníků a zvláště podnikatelů i v roce 2021. Je zde nejedna novinka, která by těm, kteří přiznání k dani z příjmů za rok 2020 podat musí, neměla uniknout. Ve lhůtách k podání je na výběr, elektronická cesta je výhodnější. Změna je také u podání s poradcem. Čtěte s námi.

Daňové <a href="https://www.vedeni-ucetnictvi.cz/sluzby/zpracovani-priznani-k-dani"  >přiznání k dani</a> z příjmu v roce 2021 za rok 2020 má ne 2.jpg
Datum článku: 01. 02. 2021

Přiznání k dani z příjmu musí i v roce 2021 podat každý, komu to z nějakého důvodu určuje zákon

Ano, i v roce 2021 je nutné splnit povinnost podání přiznání k dani z příjmů, pokud to dotčenému ukládá za povinnost zákon. Povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2020 mají opět všechny OSVČ, ale taktéž i někteří zaměstnanci, studenti či důchodci, kteří za uvedený rok měli příjmy z podnikání, ze zaměstnání, kapitálu či pronájmu ve výši nad 15 000 Kč, které nejsou daňově osvobozeny.

Jinak řečeno daňové přiznání nemusí za rok 2020 podávat pouze poplatníci, kteří v roce 2020 neměli příjmy podléhající dani případně, měli pouze příjmy ze zaměstnání a daňovou povinnost za ně může vyřešit zaměstnavatel prostřednictvím ročního zúčtování a podepsaného prohlášení poplatníka daně takzvaného růžového prohlášení.

Lhůty pro přiznání daně z příjmu jsou v roce 2021 bohatší o jeden termín

Zásadní novinkou v roce 2021 u podávání přiznání k dani z příjmů za rok 2020 je nový termín pro poplatníky, kteří se rozhodnou pro elektronickou formu přiznání.

Standardní základní termín pro podání přiznání k dani z příjmů zůstává stejný jako v letech minulých. V této standardní lhůtě musí být přiznání podáno do čtvrtka 1. 4. 2021. Tento termín by měli stihnout všichni, kdo si budou podávat přiznání samostatně bez pomoci daňového poradce a nechce se jim podávat elektronicky. Současně s podáním je nutné ke stejnému datu uhradit i daň.

Poplatníci, kteří budou v roce 2021 podávat přiznání k dani samostatně avšak elektronicky, mohou nově využít prodlouženou lhůtu a podávat uvedené přiznání až do 3. 5. 2021. Opět je zde potřeba ve stejném termínu také zaplatit daň.

Další lhůta je zde i v roce 2021 pro poplatníky, kterým bude záležitosti s přiznáním řešit daňový poradce. Zde tak jako každý rok platí, že je lhůta o 3 měsíce delší, než ta základní a končí 1. 7. 2021 a znovu stejný termín v daném případě platí také pro úhradu daně.

Nově není nutné doručovat do začátku dubna úřadu plnou moc pro konkrétního poradce

Důležitou změnou pro podnikatele, kteří v roce 2021 budou využívat k daňovému přiznání služeb daňového poradce je, že již nemusí do prvního dubna předávat finančnímu úřadu zmocnění pro konkrétního poradce. Nově stačí, když daňový poradce prostě podá přiznání za uvedeného podnikatele tak, jak má, tj. do tří měsíců od uplynutí základní lhůty pro přiznání.

Forma podání může být v elektronické i papírové podobě v příslušné struktuře

Přiznání k dani musí být vždy v takové formě a struktuře, kterou stanoví správce daně. V roce 2021 to může být podání elektronicky nebo v listinné podobě.

V případě elektronické formy podání je možné volit mezi formou plně elektronickou nebo formou elektronickou s listinným potvrzením.

Plně elektronická forma znamená elektronické vyplnění příslušného formuláře, elektronická identifikace poplatníka i elektronické odeslání. U plně elektronické verze musí být odeslání buď

  • datovou schránkou,
  • prostřednictvím daňového portálu Finanční správy s elektronickým podpisem,
  • prostřednictvím daňového portálu Finanční správy s využitím identifikačních přihlašovacích údajů datové schránky,
  • prostřednictvím daňové informační schránky.

Elektronická forma částečná s listinným potvrzením znamená, elektronické vyplnění a elektronické odeslání prostřednictvím výše uvedeného portálu s následným doručením potvrzení o tomto podání. Protože tato je tato forma bez elektronického podpisu či jiné výše uvedené elektronické identifikace poplatníka.

Listinná forma podání musí být učiněna na vyplněném a vytištěném formuláři k danému účelu určeném s vlastnoručním podpisem a všemi přílohami ohledně potvrzení příjmů a nároku na slevy. Odeslání je samozřejmě možné klasickou poštou nebo elektronicky, ale při elektronickém odesílání ve formátu a struktuře XML listinné podoby je opět třeba využit daňový portál, či datovou schránku.

Kdo má datovou schránku dobrovolně, nově už nemá povinnost podávat přiznání jen elektronicky

Rok 2021 přináší zásadní změnu pro poplatníky, kteří mají datovou schránku zřízenu dobrovolně ze své vůle nikoli ze zákona. Uvedené osoby už nemají povinnost podávat daňové přiznání za každou cenu elektronicky. Povinnost pro uvedenou skupinu byla zrušena. Daná povinnost však zůstává těm, kteří musí mít datovou schránku ze zákona tedy pro firmy a příslušníky některých profesí advokáti, soudní znalci, soudní tlumočníci, auditoři, insolvenční správci a daňoví poradci.

Změna je i u sankcí souvisejících s přiznáním

Další změna u daňového přiznání k dani z příjmů se týká zmírnění sankcí. Minimální hranice pro vznik pokuty za pozdní podání se zvýšila z 200 Kč na 1000 Kč. To znamená, že pokud poplatníkovi nabíhá sankce, tak pokud nevystoupá na 1000 Kč nebo výše, poplatník ji hradit nemusí. Taktéž u nedodržení elektronické formy podání pro osoby, které mají elektronickou formu stanovenu zákonem, se snižuje pokuta z 2000 Kč na 1000 Kč.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Do nároku na dávky již nebudou vstupovat přivýdělky nezaopatřených dětí

Do nároku na dávky již nebudou vstupovat přivýdělky nezaopatřených dětí

Datum článku: 02. 12. 2022

Poslanecká sněmovna schválila návrh MPSV na další změny v dávkovém systému konkrétně u příspěvku na bydlení…

Více informací
Nejčastější postihy v oblasti daní

Nejčastější postihy v oblasti daní

Datum článku: 01. 12. 2022

Oblast daní je vždy pevně propojena s daňovými povinnostmi, které se musí plnit dle přísných pravidel určených…

Více informací
Soudní znalci a tlumočníci budou dostávat od roku 2023 vyšší odměny

Soudní znalci a tlumočníci budou dostávat od roku 2023 vyšší odměny

Datum článku: 28. 11. 2022

Novela vyhlášek, která zvýší od 1. 1. 2023 odměny soudním znalcům a tlumočníkům už čeká pouze…

Více informací
Pokuty za pozdě podané kontrolní hlášení se zřejmě v roce 2023 sníží pro OSVČ a malá eseróčka

Pokuty za pozdě podané kontrolní hlášení se zřejmě v roce 2023 sníží pro OSVČ a malá eseróčka

Datum článku: 23. 11. 2022

Jak už tento portál informoval v minulých dnech, chystá se i pro rok 2023 balíček daňových změn, který by měl mimo…

Více informací