Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Daňové přiznání k příjmům v roce 2023, lhůty i novinky

I v roce 2023 je zde pro mnoho daňových poplatníků neodvratná povinnost podání přiznání k dani z příjmů za rok 2022. Opět je nutné stihnout splnění dané povinnosti ve správné zákonem předepsané lhůtě a pohlídat si i správnou formu podání. Vyplatí se uvědomit si také zvýšení některých daňových slev, které je možné uplatnit.

Daňové přiznání k příjmům v roce 2023 lhůty i  2.jpg
Datum článku: 27. 01. 2023

Daňové přiznání podávané v roce 2023 se týká příjmů za rok 2022 nad 15 000 Kč podléhajících dani z příjmů, pokud není například možné vypořádání s daněmi prostřednictvím zaměstnavatele

Jak naznačuje úvod článku povinnost podání přiznání k dani z příjmů, se i v roce 2023 bude týkat poměrně velkého okruhu osob, ale budou zde opět i tací, kteří, i když nějaké příjmy podléhající dani z příjmů za rok 2022 měli, přiznání nebudou muset podat.

Pojďme si především ujasnit, že přiznání k dani z příjmů, které se podává v roce 2023, se vztahuje k příjmům poplatníka z roku 2022, které jsou vyšší než 15 000 Kč za celý rok a nepatří ze zákona o dani z příjmů mezi příjmy od daně osvobozené. Hned je zde však nutné připomenout, že je zde určitá výjimka pro poplatníky zaměstnance, kteří nemusí podávat daňové přiznání úplně vždy, protože v určitých případech mohou své příjmy ze zaměstnání daňově vypořádat prostřednictvím ročního zúčtování u zaměstnavatele.

To znamená, že přiznání k dani z příjmů musí v roce 2023 podat všichni, kdo měli v roce 2022 příjmy podléhající dani z příjmů v částce vyšší než 15 000 Kč za celý rok, nejsou to příjmy od daně z příjmu osvobozené a nemohou u daných příjmů využít možnost ročního zúčtování u zaměstnavatele.

Přiznání k dani z příjmů v roce 2023 musí poplatník podat, pokud měl v roce 2022:

  • příjmy od více zaměstnavatelů ve stejném měsíci,
  • příjmy ze zaměstnání a současně z podnikání na vedlejší činnost,
  • příjmy z podnikání na hlavní činnost,
  • příjmy z nájmu nad 6000 Kč za celý rok,
  • příjmy z kapitálového majetku nebo jiné příjmy či kombinaci zdanitelných příjmů.

Daňové přiznání musí podat také poplatníci, kteří za rok 2022 vykazují daňovou ztrátu bez ohledu na výši příjmů. Stejně tak budou muset podat přiznání poplatníci daňoví nerezidenti, kteří uplatňují slevu na dani dle § 35ba odstavec 1) písmeno b) až e) zákona o dani z příjmu.

V neposlední řadě musí přiznání k dani z příjmů podat také poplatníci, kterým plátce daně oznámil dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na daňovém bonusu. Zdanit bude potřeba také příjmy z předčasně ukončeného vyplaceného životního pojištění.

A připomeňme také, že se povinnost podání přiznání k dani z příjmů může týkat i podnikatele, který v roce 2022 využíval režim paušální daně a který by při uvedeném režimu přiznání podávat nemusel, ale v případě změny podmínek třeba při přivýdělku na pracovní smlouvu či dohodu nad limit nebo změně jiných okolností rozhodných pro režim paušální daně se přiznání vyhnout nelze.

Lhůty pro podání přiznání k dani jsou i v roce 2023 celkem 3 v různé délce, ale ne úplně každá lhůta se hodí pro každého poplatníka

Pokud tedy poplatník přiznání k dani z příjmů z některého z výše uvedených důvodů v roce 2023 bude muset podávat, pak si musí pohlídat také lhůtu, do kdy musí být povinnost splněna a nezapomenout také ve stejném termínu daň zaplatit. Při promeškání lhůty totiž většinou hrozí nepříjemnosti a samozřejmě sankce.

Základní lhůta pro odevzdání přiznání je v roce 2023 do 3. dubna včetně. V uvedené lhůtě musí daňové přiznání odevzdat všichni poplatníci, kteří budou přiznání podávat v listinné čili papírové podobě. V pozdější lhůtě už papírové přiznání podat nelze, nebo lépe řečeno, pokud je přiznání v uvedené formě podáváno později, už je podáváno pozdě a pokud je zpoždění delší než pět pracovních dnů začíná nabíhat sankce. V případě podávání přiznání papírovou formou připomínáme podnikatelům, že je třeba v roce 2023 dobře promyslet, zda je uvedená forma pro podnikatele v souvislosti se zavedením povinných datových schránek státem ještě vůbec možná. Podnikatelé s aktivní datovou schránkou už musí v roce 2023 podat přiznání jedině elektronicky a nezáleží na tom, zda si podnikatel zřídil datovou schránku sám nebo mu byla zřízena povinně od státu. Záleží na tom, zda je schránka v okamžiku podání aktivní. Pokud schránka aktivní, je musí být přiznání už jedině elektronické.

V uvedené základní lhůtě pro přiznání k dani z příjmů, tedy do 3. dubna 2023 mohou povinnost splnit i ostatní poplatníci, kterých se podání týká, to znamená i poplatníci, kteří plánují přiznání podat elektronicky nebo s poradcem.

Druhá lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů je do 2. května 2023 a je určena pro přiznání podávaná už jedině elektronicky. V uvedené lhůtě mohou přiznání podat všichni poplatníci, kteří výše uvedenou první lhůtu z jakýchkoli důvodů nestihnou. Všichni, kdo vědí, že nechtějí přiznání podávat papírově, ale elektronicky.

Třetí nejdelší lhůta pro podání přiznání běží až do 3. 7. 2023 a je určena všem, kteří chtějí využít k přiznání v roce 2023 služeb daňového poradce. Všichni poplatníci, kteří uvedenou možnost v roce 2023 využijí, mají na podání přiznání a platbu daně z příjmů čas až do uvedeného data a nic jim nehrozí, dokonce už nikde nemusí nahlašovat předem, že budou přiznání podávat s poradcem.

Stojí za to věnovat pozornost daňovým slevám, zvýšila se ta na poplatníka i na školku

Jak je předesláno hned v úvodu, tak se přiznání k dani z příjmů za rok 2022 týkají změny zejména v oblasti daňových slev, které by poplatníkovi jistě neměly uniknout.

Podnikatelé by měli zbystřit zejména u základní daňové slevy na poplatníka. Základní daňová sleva na poplatníka se pro rok 2022 zvýšila na částku 30 840 Kč za celý uvedený rok a právě podnikatelé mohou uvedenou slevu uplatnit až v daňovém přiznání právě podávaném v roce 2023.

Zaměstnancům se uvedená sleva vyplácela v jednotlivých měsíčních výplatách už přímo během roku 2022. To znamená zaměstnanci, kteří budou podávat za rok 2022 daňové přiznání, už o základní slevu na poplatníka žádat nebudou, ale budou do přiznání naopak uvádět měsíční vyplacení dané slevy.

Zato zvýšení další slevy už se týká obou skupin podávajících přiznání. Jedná se o takzvané školkovné čili o daňovou slevu na umístění dítěte ve školce. Uvedenou slevu může uplatnit jak podnikatel, tak zaměstnanec, pokud má poplatník dítě umístěné v daném zařízení a výdaje s umístěním spojené může si je daňově uplatnit právě v přiznání k dani případně v ročním zúčtování.

Školkovné si lze uplatnit jedině jen jednou ročně, ať už se tak děje v přiznání nebo v zúčtování. Za rok 2022 je možné si na školkovném z daně odečíst částku až 16 200 Kč je to opět částka vyšší než v roce předchozím. Samozřejmě ne každý poplatník si vždy může na školkovném odečíst onu maximální částku platnou pro daný rok. Záleží na tom, jakou výši uhrazených nákladů má v potvrzení vydaném danou školkou.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Co znamená nemocenské pojištění?

Co znamená nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

Nemocenské pojištění představuje základní pilíř sociálního zabezpečení v České republice, který je navržen…

Více informací
Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Datum článku: 25. 04. 2024

Práce na částečný úvazek je pro mnohé lidi přitažlivou alternativou, která umožňuje lépe skloubit profesní…

Více informací
Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Datum článku: 24. 04. 2024

Pro poskytovatele platebních služeb, kterých se dotýká povinnost oznámit přeshraniční platby do Centrálního…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací