Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Daňové slevy a výhody pro zaměstnance v roce 2018

Povinným platbám daní se zaměstnanec samozřejmě vyhýbat nemůže a nepůjde to ani v roce 2018. Možnost daňové úlevy zde ale v daném roce bude a někde dokonce vyšší než dosud.

Daňové slevy a výhody pro zaměstna 2.jpg
Datum článku: 08. 11. 2017

Základní sleva náleží všem a bude 24 840 Kč ročně

Základní daňová sleva na poplatníka bude i v roce 2018 činit 24 840 Kč ročně nebo 2070 Kč měsíčně a bude náležet všem zaměstnancům i těm, kteří pracují třeba na částečný úvazek a zaměstnanci pracující na dohody pokud mají u zaměstnavatele podepsáno Prohlášení k dani. Nárok na uvedenou slevu mají a budou mít i pracující studenti a důchodci.

Zvýhodnění na děti bude vyšší i na první dítě

Daňové zvýhodnění na děti se pro pracující rodiče zvyšuje v posledních letech celkem pravidelně a i rok 2018 přinese v tomto směru více peněz. Větší daňovou úlevu pocítí dokonce i rodiče s jedním dítětem. Zvýhodnění už delší dobu rostlo hlavně pro rodiče se dvěma a více potomky. V roce 2018 dostanou rodiče i na první dítě zvýhodnění o 150 Kč měsíčně více než dosud. Měsíční daňové zvýhodnění u prvního dítěte bude činit 1 267 Kč. Na druhé dítě bude v roce 2018 zvýhodnění 1 617 Kč a na třetí a každé další dítě 2 017 Kč měsíčně.

Rok 2018 zvýší rodičům i školkovné

Kromě výše uvedeného zvýhodnění na děti přinese rok 2018 rodičům malých dětí další možnost zaplatit méně na daních. Zaměstnaní rodiče, kteří dávají dítě do školky či jiného obdobného zařízení si budou moci uplatnit vyšší částku na umístění dítěte ve školce. Uvedená částka známá pod pojmem školkovné se za rok 2018 zvýší stejně jako minimální mzda daného roku tedy na částku 12 200 Kč. Sleva se uplatňuje vždy za celý rok při ročním zúčtování daně. Školkovné si v daních může uplatnit vždy jen jeden z rodičů, kteří žijí s dítětem ve společné domácnosti.

Pracující studenti dostanou i v roce 2018 slevu

Studenti do 26 let věku, kteří jsou zaměstnáni nebo podnikají, mají nárok kromě základní slevy na poplatníka uplatňovat i slevu na studenta. Uvedená sleva bude i v roce 2018 činit 335 Kč měsíčně. K uplatnění slevy musí student doložit potvrzení o studiu. Studenti, kteří při studiu nepracují či nepodnikají, nárok na tuto slevu nemají. Jde o slevu, která studentovi snižuje povinnou daň z jeho vlastního příjmu.

Sleva na manžela, manželku s nízkými příjmy

I v roce 2018 budou moci poplatníci, kteří splní všechny podmínky uplatnit slevu na manželku s nízkými příjmy do 68 000 Kč. Uvedená sleva zůstane v roce 2018 na stejných částkách jako dosud. Roční sleva na manžela či manželku s nízkými příjmy bude i nadále činit 24 840 Kč, pokud je tento manžel či manželka držitelem průkazu ZTP/P je sleva dvojnásobná tedy 49 680 Kč za rok

Sleva na invaliditu a průkaz ZTP/P

Zaměstnanci se zdravotním postižením budou moci i v roce 2018 uplatňovat slevu na invaliditu i průkaz ZTP/P. Zdravotně postižení zaměstnanci mohou každý měsíc uplatňovat slevu na invaliditu. Při pobírání důchodu prvního nebo druhého stupně lze v zaměstnání uplatnit měsíční slevu na dani ve výši 210 Kč. Pokud má zaměstnanec důchod třetího stupně je možné uplatňovat měsíční slevu 420 Kč. K průkazu ZTP/P se váže sleva samostatná sleva na dani ve výši 1345 Kč měsíčně. Pokud zaměstnanec pobírá invalidní důchod a současně je i držitelem uvedeného průkazu má nárok na obě uvedené slevy.

Zvýší se i maximální vyměřovací základ u sociálního pojištění

Vývoj ekonomiky je příznivý, mzdy rostou a někdo třeba díky uvedené přízni nebude muset v roce 2018 platit sociální pojištění, protože stoupne maximální vyměřovací základ na částku 1 438 992 Kč a nad uvedený limit se už sociální pojištění neplatí. Pro platbu sociálního pojištění je stanoven limit a sociální pojištění se platí vždy jen do dané limitní hranice hrubé mzdy.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Konkurenční doložka se uzavírá vždy písemně a pouze tam, kde vzhledem k charakteru pracovní činnosti bude plnit svůj účel

Konkurenční doložka se uzavírá vždy písemně a pouze tam, kde vzhledem k charakteru pracovní činnosti bude plnit svůj účel

Datum článku: 15. 04. 2021

Ustanovení o konkurenční doložce je dnes velmi často součástí uzavíraných pracovněprávních vztahů, protože…

Více informací
Bytová družstva budou při převodu obecních bytů z majetku samospráv osvobozena od povinné platby daně

Bytová družstva budou při převodu obecních bytů z majetku samospráv osvobozena od povinné platby daně

Datum článku: 14. 04. 2021

Při každém převodu majetku je nutno počítat s určitými starostmi, které vychází z povinností. Povinnosti je…

Více informací
Přerušení i obnovení živnosti je třeba vždy hlásit úřadům a při obnově je pro malé OSVČ důležité nezapomenout si vyřešit i daňový režim

Přerušení i obnovení živnosti je třeba vždy hlásit úřadům a při obnově je pro malé OSVČ důležité nezapomenout si vyřešit i daňový režim

Datum článku: 08. 04. 2021

Současná doba plná nejistot, omezení a zákazů přináší podnikatelům obrovskou zátěž a mnohé zvláště malé…

Více informací
Zdravotní pojištění zaměstnance musí být odvedeno i při překážkách v práci na straně zaměstnavatele vždy nejméně z minimálního vyměřovacího základu

Zdravotní pojištění zaměstnance musí být odvedeno i při překážkách v práci na straně zaměstnavatele vždy nejméně z minimálního vyměřovacího základu

Datum článku: 07. 04. 2021

Odvody zdravotního pojištění za zaměstnance musí zaměstnavatelé, pokud nemají udělenu nějakou mimořádnou…

Více informací