Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Daňové změny v roce 2015

V souvislosti se úpravami daňové legislativy od 1.1. 2015 nastane řada změn o kterých je dobré vědět. Uvedené změny se dotknou podnikatelů, živnostníků, pracujících důchodců i zaměstnaných rodičů. Pojďme shrnout ty nejdůležitější.

Daňové změny v roce 2015.jpg
Datum článku: 17. 12. 2014

Daňově uznatelné výdaje

Změny nastanou u daňově uznatelných výdajů. Což znamená jiné posuzování a hodnocení výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů.Změny se dotknou zejména § 24 zákona o daních z příjmů, zasáhnou do oblastí přefakturace, zůstatkových cen při vypořádání práva stavby a finančního leasingu.

Změny v oblasti solidárního zvýšení daně

Solidární zvýšení daně platí i v roce 2015, co se ale v této oblasti mění je to, že nově bude možnost si pro účely výpočtu solidárního zvýšení daně započíst ztrátu z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti dle §7 zákona o daních z příjmů oproti příjmům ze závislé činnosti dle § 6 daného zákona.
Důležitou novinkou v uvedené oblasti je, že povinnost podat daňové přiznání v důsledku solidárního zvýšení daně, se bude vztahovat pouze na poplatníka když solidární zvýšení navýší celoroční daň nikoliv měsíční zálohu.

Maximální vyměřovací základ

Poplatníci zaměstnanci, kteří nedosáhnou maximálního vyměřovacího základu pro odvod sociálního pojištění, mohou využít ročního zúčtování daně u svého zaměstnavatele. Maximální vyměřovací základ za rok 2014 je částka 1 245 216 Kč. Maximální základ pro sociální pojištění za rok 2015 bude částka 1 277 328 Kč.

Výdajové paušály pro živnostníky

Změní se výdajové paušály pro živnostníky, dojde k takzvanému zastropování výdajů. Mezní hranice příjmů činí 2 miliony korun. Živnostníci s příjmy nad 2 000 000 Kč mohou paušály nadále využívat, ale nesmí zapomínat na odpočet.
Maximální výše výdajů pro odpočet
při 80% paušálu lze uplatnit výdaje maximálně do částky 1,6 milionu Kč,
při 60% paušálu lze uplatnit výdaje maximálně do částky 1,2 milionu Kč,
při 40% paušálu lze uplatnit výdaje maximálně do částky 800 000 Kč,
Při 30% paušálu lze uplatnit výdaje maximálně do částky 600 000Kč.

Zaměstnavatelé si budou moci snížit základ daně když zřídí školku

Zaměstnavatel, který zřídí podnikovou školku pro děti svých zaměstnanců, si bude moci snížit daňový základ o náklady, které souvisí se zřízením a provozováním uvedeného zařízení péče o děti předškolního věku. Jde o náklady za nájemné, energie, mzdy pracovníků pečujících o děti a další.

Sleva pro pracující rodiče

Jedná se o novou slevu na dani za umístění dítěte ve školce nebo jiném obdobném zařízení poskytujícím péči o děti předškolního věku. Sleva bude poskytována ve výši nákladů vynaložených na umístění dítěte Maximálně může sleva dosahovat výše aktuální minimální mzdy. Což je v roce 2014, 8 500 Kč a od roku 2015 to bude částka 9 200 Kč.

Pracující důchodci mají zpět základní slevu na dani, ale vysoké příjmy jim v roce 2015 zdaní důchod
Pracujícím důchodcům se vrátila zpět základní sleva na dani na poplatníka, která činí 24 840 Kč ročně Tato sleva bude poskytnuta za rok 2014 i za rok 2013 Ale současně se dle § 4 odstavce 3 zákona o daních z příjmů, začne od roku 2015 zdaňovat pravidelně vyplácený důchod, když součet příjmů důchodce přesáhne limit 840 000 Kč.

Nebudou možné průběžné výběry z pojištění

Ten kdo má životní pojištění a bude chtít dostávat daňové zvýhodnění nesmí od roku 2015 uskutečnit výběry z tohoto pojištění. V opačném případě mu zvýhodnění poskytováno nebude a ještě bude muset provést dodanění poskytnutých příspěvků.

Příjmy nad 5 milionů bude povinnost hlásit

Poplatníci, kteří mají příjmy nad 5 milionů korun budou povinni tuto skutečnost ohlásit finančnímu úřadu. Skutečnost se bude hlásit v termínu určeném pro daňová přiznání. Pokud takto poplatník neučiní hrozí mu pokuta ve výši 15% z příjmu.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Peníze studentů za uloženou pracovní povinnost v době epidemie je nutné také náležitě daňově vypořádat

Peníze studentů za uloženou pracovní povinnost v době epidemie je nutné také náležitě daňově vypořádat

Datum článku: 28. 05. 2020

Plnění daňových povinností se v případě určitých příjmů ze zákona vztahuje i na příjmy studentů…

Více informací
Povinné profesní zkoušky či školení bude možné kvůli pandemii odložit

Povinné profesní zkoušky či školení bude možné kvůli pandemii odložit

Datum článku: 28. 05. 2020

Pokud řádí pandemie, může se odložit i povinné pravidelné prověřování profesní způsobilosti a proškolování…

Více informací
Nejen nouzový stav ale i mimořádná opatření omlouvají nemožnost konání firemních zasedání a dalších shromáždění, ale smlouvy je třeba hlídat stále

Nejen nouzový stav ale i mimořádná opatření omlouvají nemožnost konání firemních zasedání a dalších shromáždění, ale smlouvy je třeba hlídat stále

Datum článku: 27. 05. 2020

I když se přísné zákazy a nařízení bránící šíření Koronaviru uvolňují v naší zemi stále rychleji mnoho…

Více informací
Lhůta pro přihlášení a odhlášení zaměstnance zaměstnavatelem má být od září jen jeden den

Lhůta pro přihlášení a odhlášení zaměstnance zaměstnavatelem má být od září jen jeden den

Datum článku: 27. 05. 2020

Na proces přihlášení nových zaměstnanců či naopak odhlášení zaměstnanců na ČSSZ mají zaměstnavatelé…

Více informací