Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Daňový balíček pro rok 2023 kromě zvýšení limitu pro registraci k DPH přinese i další změny

I když je současná doba značně neklidná, některé věci přece jen zůstávají. Například balíček nejrůznějších daňových změn, které by měly zjednodušit daňové povinnosti a ubrat na administrativě zejména podnikatelům, už ve třetím čtení schválila Poslanecká sněmovna a zamířil do Senátu.

Daňový balíček pro rok 2023 kromě zvýšení limitu pro registraci k DPH přinese i 2.jpg
Datum článku: 11. 11. 2022

Zvýšení limitu pro registraci k DPH i používání režimu paušální daně bude na dvou milionech

O úlevě podnikatelům od administrativních povinností souvisejících s daněmi se mluví opakovaně. Jedním z kroků, který by měl tuto úlevu přinést již od 1. 1. 2023 je zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH na dva miliony korun ročního obratu. Znamená to, že podnikatelé, kteří budou mít roční obrat pod uvedenou hranicí, se nově nebudou muset povinně k DPH registrovat, případně pokud registrováni jsou, se budou moci z registrace odhlásit. Současně se podnikatelé při splnění daného limitu budou moci využívat administrativně méně náročný daňový režim paušální daně, při němž si podnikatelé mohou plnit všechny daňové platební povinnosti v jedné paušální platbě a nemusí podávat přiznání k dani z příjmů.

V současné době již mohou drobní podnikatelé neplátci DPH uvedený snazší režim paušální daně používat také, ale jen do ročního obratu 1 milionu Kč. Jednodušší administrativní daňový režim si tedy od roku 2023 bude moci zvolit více podnikatelů, ale ona jediná měsíční platba, kterou tito podnikatelé musí povinně plnit, už nebude pro všechny stejná, jako dosud, ale bude mít tři varianty čili tři pásma podle dosahovaných příjmů. Rozpětí příjmů podnikatelů, kteří budou moci uvedený režim používat, bude nově značně široké a podle Ministerstva financí by již nebylo spravedlivé, aby všichni odváděli stejnou měsíční platbu, Proto budou podnikatelé právě podle příjmů rozděleni do oněch tří pásem. První pásmo bude stále určeno pro nejmenší OSVČ a živnostníky s ročními příjmy do 1 milionu Kč a pro živnostníky uplatňujícími výdaje paušálem 60 až 80 procent. Záloha pro tuto skupinu bude velmi podobná té současné a měla by v roce 2023 činit něco málo přes 6 200 Kč měsíčně.

Podnikatelé, kteří budou výší svých příjmů nad jedním milionem nebo budou používat výdajový paušál, který je bude řadit do druhého pásma, budou mít v roce 2023 měsíční zálohu ve výši 16 000 Kč. A podnikatelé zařazení podle svých příjmů či používání paušálních výdajů procentem do 3 pásma, budou mít v roce 2023 povinnou zálohu přibližně na částce 26 000 Kč měsíčně. Konečnou úpravu výše záloh Ministerstvo financí ČR stále ještě dolaďuje.

Prodlouží se mimořádné rychlejší odpisy majetku z první a druhé odpisové skupiny

Další úlevou, kterou má daňový balíček roku 2023 přinést zejména firmám je prodloužení možnosti mimořádného zrychleného odepisování majetku pořízeného v letech 2022 a 2023. Sále tedy bude možné stejně jako v letech 2020-2021 majetek zařazený do 1 odpisové skupiny odepsat bez přerušení už za dvanáct měsíců od počátku odpisování místo obvyklých 3 let. Majetek zařazený ve druhé skupině bude možné zrychleně odepisovat nadále taktéž a odepsat jej za 2 roky místo klasických pěti let.

Ulevit od daňové zátěže by se mělo i bytovým družstvům od daně z bezúplatného převodu podílů

Uvedený daňový balíček by měl také zpětně osvobodit bytová družstva od daně z příjmů z bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu na bytových domech z majetku obce. Jde o domy postavené v letech 1995-2007 ze státních prostředků v rámci podpůrného programu pro výstavbu nájemních bytů na podporu dostupnějšího nájemního bydlení. Obce se zde zavázaly bezúplatně či za symbolickou 1 Kč po uplynutí 20 let převést svůj podíl na daných domech na bytová družstva. Jenže při současných tržních cenách nemovitostí by dnes daňová povinnost vzešlá z takového převodu mohla být vyšší než v minulosti poskytnutá podpora na výstavbu tohoto bydlení, což by bylo zcela proti smyslu použití dané podpory čili proti smyslu dostupného bydlení.

Změna má přijít také ohledně pokut a lhůt kontrolního hlášení k DPH

Další změnou, kterou si daňový balíček na rok 2023 chystá, má být úprava ohledně pokut a lhůt za pozdní podání kontrolního hlášení k DPH u společností s ručením omezeným s jedním společníkem.

Pokuty se daným osobám mají snížit, pokud mají za zdaňovací období kalendářní čtvrtletí a současně se má pro tyto osoby také prodloužit lhůta na podání kontrolního hlášení následného. Lhůta by měla být prodloužena na 17 dnů od vyzvání finančního úřadu přes datovou schránku plátce.

Změna má nastat i v daňovém řádu, aby fyzické osoby nepodnikající nemusely povinně podávat elektronicky daňové přiznání

K důležité legislativní změně čili novelizaci musí dojít i v daňovém řádu, kde se zruší ustanovení, podle něhož by od roku 2023 byly nuceny i nepodnikající fyzické osoby podávat daňové přiznání elektronicky. Tato povinnost by totiž vznikla automaticky kvůli rozšíření okruhu osob s povinnou datovou schránkou. Povinnou datovou schránku budou totiž od roku 2023 muset mít úplně všichni podnikatelé a všechny právnické osoby bez rozdílu a stejně tak se s toutéž povinností počítalo automaticky i pro všechny nepodnikající fyzické osoby používající nějakou formu elektronické identifikace například přihlašování přes internetové bankovnictví. Od automatického zavedení datových schránek pro běžné nepodnikající občany bude nakonec s největší pravděpodobností ustoupeno a povinnost elektronického podání přiznání se taktéž ruší, ale jen pro nepodnikající, podnikatelé, i kdyby byli podnikateli doslova pouze na papíře se ani povinné schránce, ani elektronickému přiznání nevyhnou.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Správně podané daňové přiznání je jedině to ve správném formátu

Správně podané daňové přiznání je jedině to ve správném formátu

Datum článku: 24. 04. 2024

I v roce 2024 bude u elektronického podávání daňových přiznání klíčové nejen dodržení stanoveného termínu pro…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
Web Hospodářské komory poradí s elektronickým podáním přiznání

Web Hospodářské komory poradí s elektronickým podáním přiznání

Datum článku: 19. 04. 2024

Jak se blíží, konec dubna roku 2024, u nejednoho podnikatele stoupá nervozita. Zbývá totiž již jen několik málo dní…

Více informací