Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Daňový bonus na dítě v roce 2023 může být nedosažitelný

Daňový bonus na dítě může i v roce 2023 pomáhat vylepšit příjmovou situaci v nejedné rodině s nezaopatřenými dětmi. Ale na druhé straně jsou naopak situace, kdy rodina na uvedený bonus v daném roce nedosáhne a nemusí to být nedostatkem snahy uvedených rodičů.

Daňový bonus na dítě v roce 2023 může být nedosa 2.jpg
Datum článku: 18. 09. 2023

Daňový bonus na dítě se čerpá měsíčně nebo ročně, ale jsou i situace, kdy v roce 2023 vůbec čerpat nejde

Rok 2023 se rodinám s nezaopatřenými dětmi většinou finančně nezvládá zrovna snadno. Jak prozrazuje úvod mnohým, může situaci alespoň trochu usnadnit daňový bonus na nezaopatřené dítě či děti. Pokud uvedená daňová výhoda rodině náleží, může ji zaměstnaný rodič čerpat měsíčně v měsíční mzdě nebo může být čerpána jednou ročně prostřednictvím podaného přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Jenže nejedné rodiny se v roce 2023 týká situace, že jí daňový bonus měsíčně nenáleží a nebude jí náležet ani ročně čili po podání přiznání za rok 2023 v roce 2024.

K nároku na daňový bonus musí být i v roce 2023 splněny zákonem stanovené podmínky, a pokud splněny nejsou, tak částka nenáleží

Daňový bonus na dítě nebo děti je zákonem nastaven s podmínkami, což znamená, že rodinám s nezaopatřeným dítětem či dětmi nenáleží vždy a jen pro to, že jsou v rodině nezaopatřené děti, ale jde o daňovou odměnu za ekonomickou aktivitu rodiny právě při výchově dítěte. I v roce 2023 platí, že daňový bonus na dítě náleží ekonomicky aktivním rodičům se zdanitelnými příjmy ze zaměstnání či podnikání. Už tato první základní podmínka prozrazuje, že na daňový bonus na dítě v roce 2023 nedosáhnou rodiče, kteří mají, nebo budou mít za celý rok příjmy pouze pasivní čili příjmy nájmu, dividend, akcií atd. Stejně tak na bonus nedosáhnou rodiče čerpající větší část roku pouze sociální dávky, podporu v nezaměstnanosti a jiné.

Jenže situace je ještě o něco složitější a na daňový bonus nemusí jít dosáhnout ani, když rodič pracuje či podniká. Roční příjem rodiče žádajícího daňový bonus na dítě musí být vždy ve výši nejméně šestinásobku aktuální minimální mzdy. Při příjmech pod limitem šestinásobku minimální mzdy čili ročních příjmech nižších než 103 800 Kč bonus na dítě v roce 2023 také nenáleží.

Zásadní překážkou pro získání bonusu může v roce 2023 být i práce či podnikání jen po část roku a příjem nesplňující daný limit. Pokud si tedy o bonus na dítě žádá rodič, který pracuje či podniká jen v některých měsících roku 2023 a jeho celková výše ročních příjmů z ekonomické aktivity nedosáhne výše zmíněné částky, tak na daňovou výhodu také nedosáhne.

Překážkou v získání daňového bonusu může být také neuplatnění daňového zvýhodnění na dítě či nepodepsané prohlášení k dani

Na daňový bonus na dítě nemusí být v roce 2023 nárok také proto, že rodiče neudělají nějaký z nutných administrativních kroků pro získání zmíněné částky.

Připomeňme si, že daňový bonus na dítě je přímo svázán s uplatněním daňového zvýhodnění na dítě. Bez uplatnění daňového zvýhodnění u zaměstnavatele nebo v daňovém přiznání daňový bonus nelze získat. Pokud chce rodič daňový bonus na dítě nebo děti, musí mít nejdříve požádáno o daňové zvýhodnění na toto dítě/děti. Nárok na daňový bonus vznikne, když je požadované daňové zvýhodnění na dítě/děti u poplatníka vyšší než vypočtená daň z příjmů. Uvedená podmínka platí v roce 2023, bude platit v roce 2024 a platila i v letech předešlých.

Zásadní roli může pro poplatníka při získávání daňového bonusu na dítě hrát také podepsané prohlášení poplatníka. Zaměstnanci většinou uplatňují nárok na daňové slevy a zvýhodnění včetně zmíněného bonusu prostřednictvím podepsaného prohlášení poplatníka k dani u svého zaměstnavatele. Pokud poplatník uvedené prohlášení nepodepíše, případně nedoloží podklady k nároku na příslušnou slevu či zvýhodnění, tak mu samozřejmě uvedená výhoda náležet nebude. Prohlášení poplatníka za příslušné zdaňovací období musí být podepsáno nejpozději do 15 února následujícího po zdaňovacím období roku, za který je žádána sleva, zvýhodnění či bonus. Prohlášení poplatníka na rok 2023 může mít poplatník již podepsáno a čerpat zvýhodnění na dítě včetně daňového bonusu v průběhu roku 2023 nebo si uplatnit nárok i po skončení roku 2023 prostřednictvím ročního zúčtování k dani provedeného začátkem roku 2024 u zaměstnavatele. Žádost o roční zúčtování se podává právě podpisem zmíněného prohlášení poplatníka. Prohlášení poplatníka mohou mít podepsáno i zaměstnanci pracující na dohody mimo pracovní poměr a uplatňovat si tak nárok na daňové slevy včetně bonusu na dítě. Pokud zaměstnanec prohlášení nepodepíše, může se připravit o daňový bonus připravit.

Podnikatelům může v získání bonusu na dítě bránit paušální daň

Daňový bonus na dítě v roce 2023 nelze uplatnit při využití paušální daně v podnikání. Rodič, který podniká v režimu paušální daně, nemůže uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě ani nárok na daňový bonus, ale ani nárok na žádnou jinou daňovou slevu. V uvedeném případě lze situaci řešit jedině tak, že zvýhodnění a bonus na dítě uplatní druhý z rodičů, pokud splňuje podmínky k tomuto nároku. Pokud však i druhý z rodičů podniká ve stejném režimu, tak rodina daňový bonus uplatnit nemůže.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Daňové zvýhodnění na více dětí by mohlo být vyšší až o 25 procent

Daňové zvýhodnění na více dětí by mohlo být vyšší až o 25 procent

Datum článku: 09. 04. 2024

V současné době rodinám s větším počtem dětí svítá naděje, že by jim daňové zvýhodnění na děti mohlo…

Více informací
Poslední školkovné může přinést slevu na dani z příjmu až 17 300 Kč

Poslední školkovné může přinést slevu na dani z příjmu až 17 300 Kč

Datum článku: 20. 02. 2024

Daňová sleva na umístění dítěte do předškolního zařízení, známá také jako školkovné, je jednou…

Více informací
Kdy se vrací daně za děti?

Kdy se vrací daně za děti?

Datum článku: 12. 02. 2024

V kontextu finančního plánování rodin, které se potýkají s výdaji na své děti, představuje daňové zvýhodnění…

Více informací
Kdo dostane daňový bonus na dítě v roce 2024?

Kdo dostane daňový bonus na dítě v roce 2024?

Datum článku: 09. 02. 2024

V roce 2024 pokračuje systém státní podpory rodin s dětmi prostřednictvím daňového bonusu, který představuje…

Více informací