Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Do nároku na dávky již nebudou vstupovat přivýdělky nezaopatřených dětí

Poslanecká sněmovna schválila návrh MPSV na další změny v dávkovém systému konkrétně u příspěvku na bydlení přídavků na děti nebo u životního a existenčního minima, aby se uvedené dávky dostávaly k těm skutečně potřebným. Případné přivýdělky nezaopatřených dětí už dávkám v cestě stát nebudou.

Do nároku na dávky již nebudou vstupovat přivýdělky nezaopat 2.jpg
Datum článku: 02. 12. 2022

Dávkovou pomoc v podobě příspěvku na bydlení, přídavků na děti nebo dávek hmotné nouze je nutné snáze dostávat k nejpotřebnějším zejména seniorům a rodinám s dětmi

Poslanecká sněmovna se v minulých dnech letos již poněkolikáté věnovala koncepci sociální pomoci, aby se podpora, například ve formě příspěvku na bydlení, přídavku na děti, ale i životního či existenčního minima dostávala snadno a rychle zejména k těm nejohroženějším rodinám s dětmi seniorům nebo třeba rodičům samoživitelům.

Systém uvedených dávek zejména z hlediska nárokových podmínek čili dostupnosti se v roce 2022 upravoval již několikrát. U příspěvku na bydlení, který je jednou z nejzásadnějších podpor s náklady na bydlení právě pro rodiny a seniory se již několikrát zvyšovaly normativy, aby dávka více pomáhala s náklady a dosáhlo na ni více lidí. Normativy se navyšovaly naposledy v říjnu 2022, ale ekonomické podmínky jsou stále složité, náklady na bydlení nadále rostou, a proto další úpravy mají přijít od ledna 2023. Dávka by měla být dostupnější než nyní pro jedno a dvoučlenné domácnosti. Podmínky výpočtu ohledně výše přesahu nákladů se sjednotí, nebudou jiná pravidla pro Prahu a jiná pro zbytek republiky, jak je tomu dosud. Nárok na dávku vznikne, pokud náklady na bydlení spolknou více než 30 procent příjmů rodiny či jednotlivce ať bude žádat v Praze či nějaké odlehlé vísce.

Rodinám s dětmi s nízkými příjmy se zvýší pravidelně vyplácený přídavek na dítě nebo děti. Uvedená podpora se vyplácí měsíčně rodinám s nezaopatřeným dítětem či dětmi jejichž měsíční příjmy jsou nižší než 3,4 násobek částky životního minima. Výše uvedené dávky v roce 2023 vzroste o 200 korun měsíčně všem, kdo budou mít na dávku nárok, ať už budou mít nárok na přídavek v základní nebo zvýšené výměře. Přídavek na dítě ve zvýšené výměře náleží v rodinách, kde alespoň jedna ze společně posuzovaných osob pro nárok má příjem ze zaměstnání, podnikání, nemocenskou, podporu v nezaměstnanosti, příspěvek na péči nebo rodičovský příspěvek. Přídavek ve zvýšené výměře je vždy o 500 Kč vyšší, než základní výše příspěvku.

Zásadní změnou, která může k uvedeným dávkám pomoci však je, že se zejména v případě posuzování nároku na dávky v hmotné nouze nově do příjmů rodiny nebudou zahrnovat případné výdělky nezaopatřených dětí z brigád či praxí při studiu. Dosud platí, že pokud si dítě přivydělává, rodina v určitých případech ztratí nárok na dávky, což jednoznačně správné není a podrývá to výchovu i snahu dítěte k vlastnímu ekonomickému zabezpečení.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nahlížení do účtů se nebude týkat všech žadatelů o dávky, ale jen žadatelů o dávky hmotné nouze a humanitární

Nahlížení do účtů se nebude týkat všech žadatelů o dávky, ale jen žadatelů o dávky hmotné nouze a humanitární

Datum článku: 30. 11. 2023

V poslední době se mezi současnými i potenciálními žadateli o sociální dávky a podpory rozšířil značný neklid…

Více informací
Optimalizaci daně z příjmů v podnikání je nejlépe vyřešit do konce roku 2023

Optimalizaci daně z příjmů v podnikání je nejlépe vyřešit do konce roku 2023

Datum článku: 28. 11. 2023

Podnikatelé, kteří usilují o efektivní snížení své daňové povinnosti z příjmů pro rok 2023, mají nyní…

Více informací
Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Datum článku: 27. 11. 2023

Zaměstnavatelé budou mít již brzy nové povinnosti ohledně informování zaměstnanců i inspektorátu práce ohledně…

Více informací
Změny ve formulářích pro kontrolní hlášení a přiznání k DPH v roce 2024

Změny ve formulářích pro kontrolní hlášení a přiznání k DPH v roce 2024

Datum článku: 24. 11. 2023

Velké změny v zákonech, které přinese takzvaný konsolidační balíček daňových změn, jenž nabývá účinnosti…

Více informací