Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Do poloviny března 2023 je možné si žádat o údaje k platbě daně z nemovitosti na e-mail

Také v roce 2023 je zde pro všechny majitele nemovitostí povinnost zaplatit příslušnou daň z nemovitosti, případně její část nejpozději do 31. května 2023. Aby mohla být povinnost splněna, musí mít poplatník příslušné údaje, o jejichž zaslání, pokud už je nedostává jinak, si může zažádat i na e-mail. O uvedené zaslání je třeba si požádat do 15. března 2023.

Do poloviny března 2023 je možné si žádat o údaje k platbě daně z nemovi 2.jpg
Datum článku: 09. 03. 2023

Když si vlastník nemovitosti požádá do 15. 3. 2023 o zaslání údajů pro platbu daně na e-mail, starosti se složenkou odpadnou

Připomínáme vlastníkům nemovitostí, kteří stále ještě platí daň z nemovitých věcí/daň z nemovitosti/ obligátní úřadem zasílanou složenkou, že mají posledních pár dnů možnost si tento způsob úhrady změnit na modernější bezhotovostní a platbu pak provést třeba z internetového bankovnictví. O změnu je třeba požádat do 15. března 2023 a nechat si zaslat údaje k platbě na e-mail.

Žádost je třeba podat na k tomu účelu určeném formuláři, který je dostupný na webových stránkách Finanční správy s názvem Zasílání informací pro placení daně e-mailem. Podání je pak možné učinit elektronicky s elektronickým podpisem, prostřednictvím datové schránky či s využitím elektronické identity. Ale formulář je možné i vytisknout a na finanční úřad poslat poštou nebo odnést osobně.

Pokud si poplatník o zasílání údajů na e-mail přestanou mu chodit výše zmíněné složenky a místo nich dostane každoročně před splatností první splátky daně čili před 31 květnem na e-mail všechny potřebné údaje pro zaplacení daně z nemovitostí.

Poplatník, který si již v předešlém roce požádal o provádění této platby přes SIPO nebo má povinnou datovou schránku, o zasílání údajů na e mail žádat nemůže

V závěru připomínáme, že někteří poplatníci však o zasílání popsaných údajů žádat nemohou, protože si již v předchozím období zvolili provádění uvedené platby daně prostřednictvím SIPO nebo jim informace k platbě daně přijdou do datové schránky, pokud mají datovou schránku povinnou.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nový web České bankovní asociace poskytne aktuality z ekonomiky i bankovního sektoru

Nový web České bankovní asociace poskytne aktuality z ekonomiky i bankovního sektoru

Datum článku: 28. 03. 2023

Česká bankovní asociace (ČBA) spustila svůj nový web nazvaný Monitor s přehlednými informacemi z ekonomiky…

Více informací

Nový online kanál pro komunikaci s Finanční správou dostal název MOJE DANĚ a umožňuje elektronická podání daňových přiznání, zasílání upozornění na blížící se termíny a přehledný přístup k informacím o stavu daňových povinností. Tento nový kanál  je spojen i s legislativní novelou zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, konkrétně přepracovanými § 69 až § 69b, které upravují základní povinnosti správce daně ve vztahu k zajištění dálkového přístupu a rozsahu dostupných informací.

Portál MOJE DANĚ s jehož pomocí si vyřídíte daňové povinnosti, odkud budete chtít. Velký důraz klade na bezpečné a moderní přihlášení a umožňuje kontrolovat informace na daňovém účtu, vyřizovat daňové povinnosti nebo sledovat stav podaných žádostí. Jeho  služeb využívá již více než půl milionu uživatelů.  V letošním roce se chystají další úpravy, které souvisejí se zapracováním legislativních změn, převod dalších EPO formulářů do modernější technologie EPO3 zavedení technologie „Průvodce“ v aktualizovaném formuláři k dani z příjmů právnických osob včetně zvýšení ochrany osobních údajů.

Nový portál lze využívat také tak, jak jsme byli zvyklí, to znamená bez přihlášení vybrat dostupné volby. Elektronická podání pro Finanční správu zahrnující daňová tvrzení a některá další podání, dále Elektronická evidence tržeb, Registr DPH, Vracení DPH v rámci EU a Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS/OSS). Responsivní design umožňující spuštění i na mobilních zařízeních a zajištěnou funkčnost na všech obvyklých platformách a v nejrozšířenějších prohlížečích. Dále jsou vyjmenovány možnosti přihlášení, resp. přístupu do daňové informační schránky a specifikovány osoby, které mají přístup ze zákona anebo na základě uděleného pověření.

Zrušení přístupu do starší verze daňového portálu na adrese: https://adisspr.mfcr.cz je nezbytné pro zvýšení přehlednosti poskytovaných služeb a jejich sjednocení. Uživatelé naleznou všechny jeho funkce v modernizované podobě na portálu MOJE daně na adrese www.mojedane.cz. Cílem tohoto portálu je usnadnit vyřizování daňových povinností a umožnit občanům mít všechny důležité informace na jednom místě. Portál MOJE DANĚ spustila Finanční správa pro zjednodušení, zrychlení a poskytnutí vyššího komfortu elektronické komunikace s Finanční správou. Pro samotné daňové poplatníky tato novela přinesla například prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání o jeden měsíc, pokud je toto podáváno elektronicky (viz § 136 odst. 2 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád).

Daňový kalendář - kdy platit jaké daně a na co si dát pozor

Přehledný daňový kalendář, který vás upozorní na všechny důležité lhůty a termíny. Kompletní seznam všech daňových povinností včetně dnů, do kdy je nutné je splnit. Používejte náš daňový kalendář a už vám nikdy nic neunikne. Daňový kalendář pro každý aktuální rok stanovuje termíny pro podávání daňových přiznání a odvodů pro daně z příjmů, daň z přidané hodnoty, spotřební daně, daň silniční, daň z nemovitostí i daně energetické. Upozorńuje na daňové povinnosti v aktuálním roce, které vyplývají pro poplatníky z jednotlivých zákonů. 

 

O nemovitosti a pozemky bez majitele je třeba se přihlásit do konce roku 2023

O nemovitosti a pozemky bez majitele je třeba se přihlásit do konce roku 2023

Datum článku: 20. 03. 2023

Když se nedaří sehnat nemovitost či pozemek k zakoupení neškodí si projít veřejně dostupný seznam nemovitostí…

Více informací