Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Dobrovolně založená datová schránka nenutí v roce 2022 k elektronickému přiznání

Situace ohledně povinného podávání přiznání k dani z příjmů elektronicky se každým rokem trochu mění a mnoho lidí, kteří v roce 2022 musí podávat přiznání k dani z příjmů, si není jistých, zda musí či nemusí kvůli datové schránce uvedené přiznání za rok 2021 podávat elektronicky.

Zaměstnanec a podání daňového přiznání za rok 2021 v r 2.jpg
Datum článku: 21. 02. 2022

Za rok 2021 se musí nutně elektronicky přiznávat pouze ti, kdo mají datovou schránku zřízenu povinně ze zákona a osoby, kterým bude přiznání zpracovávat poradce

Mít datovou schránku nemusí v roce 2022 současně automaticky znamenat povinnost elektronického podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Situace je v letech 2021 a 2022 proti předchozímu přiznávání k dani odlišná, dříve čili ještě v roce 2020 byly podmínky přiznání přísnější, a pokud poplatník vlastnil datovou schránku, povinnému elektronickému přiznání se nešlo vyhnout.

Při přiznávání k dani z příjmů za rok 2021 je situace příznivější k těm, kdo se elektronicky přiznávat nechtějí, i když datovou schránku mají. V roce 2022 pro přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2021 platí, že uvedené přiznání nemusí být nutně podáváno elektronicky, pokud to danému poplatníkovi přímo nenařizuje zákon a nemá datovou schránku zřízenu povinně nebo případně nemá povinnost vykazovat účetní závěrku ověřenou auditorem.

Jinými slovy, to že má fyzická osoba z vlastní vůle na vlastní žádost zřízenu datovou schránku, tak to letos neznamená automaticky nutnost elektronického podání daňového přiznání. Naopak, pokud se taková osoba rozhodne podat přiznání v listinné podobě a bude si jej podávat bez pomoci daňového poradce, může tak činit bez obav. Uvedené se týká i podnikajících  fyzických osob Pokud bude listinná podoba přiznání vyplněna správně a bude obsahovat i všechny dokumenty, kterými má být podložena, podání bude přijato a povinnost splněna.

Jak je řečeno výše, povinnost pouze elektronického podání přiznání musí splnit všichni, kdo musí mít datovou schránku povinně ze zákona. To znamená podnikající právnické osoby, daňové subjekty, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem a všichni, komu bude přiznání podávat daňový poradce. Viz zde.

Sankce za neelektronické podání se snížila na 1000 Kč

A ještě je zde jedna lepší zpráva týkající se neelektronického přiznání. Pokud už subjekt má povinnost podat přiznání elektronicky a neučiní tak, pokuta a náprava jej samozřejmě nemine, ale bude nižší než v předchozím roce. Při přiznání podávaném do konce roku 2020 hrozila za uvedený prohřešek pokuta 2000 Kč. Od 1. 1. 2021 je tato pokuta v uvozovkách jen 1000 Kč

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Povinnosti související se sociálním pojištěním by si měli hlídat OSVČ i zaměstnanci

Povinnosti související se sociálním pojištěním by si měli hlídat OSVČ i zaměstnanci

Datum článku: 12. 05. 2022

Sociální zabezpečení a povinnosti, které se k dané záležitosti vztahují, by nemělo být lhostejné OSVČ ani…

Více informací
Daňový poradce ohledně přiznání nemůže za poplatníka udělat úplně vše

Daňový poradce ohledně přiznání nemůže za poplatníka udělat úplně vše

Datum článku: 09. 05. 2022

Možnost vyřešit si povinnosti ohledně přiznání k dani z příjmu za pomoci daňového poradce využívá každým…

Více informací
Bez zápisu do obchodního rejstříku obchodní společnost nevznikne

Bez zápisu do obchodního rejstříku obchodní společnost nevznikne

Datum článku: 05. 05. 2022

Všude tam, kde má podnikání probíhat formou obchodní společnosti čili prostřednictvím, společnosti s ručením…

Více informací
Vyhledávací daňovou činnost nesmí správce daně zaměňovat s činností kontrolní

Vyhledávací daňovou činnost nesmí správce daně zaměňovat s činností kontrolní

Datum článku: 02. 05. 2022

Vyhledávací i kontrolní činnost může u daňového subjektu správce daně provádět v rámci daňového řízení…

Více informací