Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Dobrovolně založená datová schránka nenutí v roce 2022 k elektronickému přiznání

Situace ohledně povinného podávání přiznání k dani z příjmů elektronicky se každým rokem trochu mění a mnoho lidí, kteří v roce 2022 musí podávat přiznání k dani z příjmů, si není jistých, zda musí či nemusí kvůli datové schránce uvedené přiznání za rok 2021 podávat elektronicky.

Zaměstnanec a podání daňového přiznání za rok 2021 v r 2.jpg
Datum článku: 21. 02. 2022

Za rok 2021 se musí nutně elektronicky přiznávat pouze ti, kdo mají datovou schránku zřízenu povinně ze zákona a osoby, kterým bude přiznání zpracovávat poradce

Mít datovou schránku nemusí v roce 2022 současně automaticky znamenat povinnost elektronického podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Situace je v letech 2021 a 2022 proti předchozímu přiznávání k dani odlišná, dříve čili ještě v roce 2020 byly podmínky přiznání přísnější, a pokud poplatník vlastnil datovou schránku, povinnému elektronickému přiznání se nešlo vyhnout.

Při přiznávání k dani z příjmů za rok 2021 je situace příznivější k těm, kdo se elektronicky přiznávat nechtějí, i když datovou schránku mají. V roce 2022 pro přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2021 platí, že uvedené přiznání nemusí být nutně podáváno elektronicky, pokud to danému poplatníkovi přímo nenařizuje zákon a nemá datovou schránku zřízenu povinně nebo případně nemá povinnost vykazovat účetní závěrku ověřenou auditorem.

Jinými slovy, to že má fyzická osoba z vlastní vůle na vlastní žádost zřízenu datovou schránku, tak to letos neznamená automaticky nutnost elektronického podání daňového přiznání. Naopak, pokud se taková osoba rozhodne podat přiznání v listinné podobě a bude si jej podávat bez pomoci daňového poradce, může tak činit bez obav. Uvedené se týká i podnikajících  fyzických osob Pokud bude listinná podoba přiznání vyplněna správně a bude obsahovat i všechny dokumenty, kterými má být podložena, podání bude přijato a povinnost splněna.

Jak je řečeno výše, povinnost pouze elektronického podání přiznání musí splnit všichni, kdo musí mít datovou schránku povinně ze zákona. To znamená podnikající právnické osoby, daňové subjekty, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem a všichni, komu bude přiznání podávat daňový poradce. Viz zde.

Sankce za neelektronické podání se snížila na 1000 Kč

A ještě je zde jedna lepší zpráva týkající se neelektronického přiznání. Pokud už subjekt má povinnost podat přiznání elektronicky a neučiní tak, pokuta a náprava jej samozřejmě nemine, ale bude nižší než v předchozím roce. Při přiznání podávaném do konce roku 2020 hrozila za uvedený prohřešek pokuta 2000 Kč. Od 1. 1. 2021 je tato pokuta v uvozovkách jen 1000 Kč

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Vlastníci, kteří se dodatečně přihlásí k nemovitosti, musí zaplatit daň i podat přiznání k dani z nemovitostí

Vlastníci, kteří se dodatečně přihlásí k nemovitosti, musí zaplatit daň i podat přiznání k dani z nemovitostí

Datum článku: 28. 11. 2023

Vlastníci nedostatečně identifikovaní v katastru nemovitostí i vlastníci neidentifikovaní čili neznámí mají…

Více informací
Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán  s odbory i radou zaměstnanců

Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán s odbory i radou zaměstnanců

Datum článku: 23. 11. 2023

V případě převedení činnosti i zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, musí být ze…

Více informací
Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění zaměstnanců

Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění zaměstnanců

Datum článku: 22. 11. 2023

Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění se může pro zaměstnance i nepříjemně protáhnout…

Více informací
Dlouhodobé neplacení zdravotního pojištění může znamenat konec podnikání

Dlouhodobé neplacení zdravotního pojištění může znamenat konec podnikání

Datum článku: 15. 11. 2023

Neplacení zdravotního pojištění neznamená pro podnikatele jen problém s dluhy či exekucemi. Uvedená záležitost…

Více informací