Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Dohoda o odpovědnosti za schodek si žádá zvláštní pozornost zaměstnance

Dohoda o odpovědnosti za schodek je v pracovněprávních vztazích mezi zaměstnavateli a zaměstnanci zvláštním druhem dohody poměrně často uzavíraným, kde je nutné dávat si velký pozor na chyby. Obezřetný musí být v daném případě zvláště zaměstnanec, protože zbavit se později dané odpovědnosti není snadné a ještě těžší může být vyvinit se z případné vzniklé škody.

Dohoda o odpovědnosti za schodek si žádá zvláštní pozornost z 2.jpg
Datum článku: 11. 02. 2022

Co dohoda o odpovědnosti za schodek vlastně je a koho se týká

Dohoda o odpovědnosti zaměstnance za schodek neboli právní řečí Dohoda o odpovědnosti zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat je z hlediska práva zvláštním druhem dohody o odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli a zvláště zaměstnanci, ale i zaměstnavatelé by si při jejím uzavírání měli dávat pozor, aby byla uzavřena v souladu s právem.

Uvedená dohoda bývá se zaměstnanci při vzniku pracovněprávních vztahů uzavírána poměrně často, jak v případě pracovního poměru, tak v případě dohod konaných mimo pracovní poměr. Jenže mnoho zaměstnanců ani neví, jak těžké může být se uvedené odpovědnosti následně zbavit a jak nepříjemné chvilky jim může přinést.

V případě dohody o odpovědnosti zaměstnance za schodek jde o zvláštní druh odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. K dané škodě dojde ve chvíli, kdy vznikne událost, která je známá pod pojmem Manko. Manko totiž není nic jiného než uvedený schodek čili rozdíl mezi skutečným stavem svěřených prostředků a účetní evidencí čili svěřených prostředků je po inventuře fyzicky méně než vykazuje účetní evidence.

Uvedená situace se nejčastěji dotýká zaměstnanců ve službách, obchodu skladech, ale i tam kde se zachází s finančními prostředky. Zákon přímo určuje hodnoty, kterých se odpovědnost za škody na hodnotách k vyúčtování má týkat. Jde vždy o hodnoty, které mohou být předmětem oběhu nebo obratu, to znamená:

hotovost,

ceniny,

zboží a zásoby materiálu případně,

jiné hodnoty, které mohou být předmětem oběhu nebo obratu.

Předmětem dohody se nemohou stát věci, které nejsou určeny k oběhu či obratu nebo věci, s nimiž zaměstnanec nemá možnost sám nakládat.

V případě, že schodek vznikne, zaměstnavatel nemusí zavinění zaměstnance prokazovat, protože to se předpokládá a zaměstnanec odpovídá za celou skutečnou škodu

Jak je upozorněno výše uvedená dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je dohodou specifickou v tom, že u ní platí z právního hlediska takzvaná presumpce zavinění. Uvedená presumpce zavinění znamená, že v případě, že se schodek na hodnotách svěřených zaměstnanci po vyúčtování skutečně zjistí, čili vznikne zaměstnavateli škoda, tak zaměstnavatel nemusí zavinění zaměstnanci prokazovat, protože to se automaticky předpokládá. V případě, že tedy má zaměstnavatel s uvedeným zaměstnancem uzavřenu výše uvedenou dohodu zavinění škody, na něho dopadá automaticky, a není úplně snadné se z uvedené nepříjemnosti dostat. Při uvedené odpovědnosti zaměstnanec odpovídá za celou skutečnou škodu do výše svého dosahovaného měsíčního hrubého výdělku.

Z uvedeného je tedy jednoznačně patrné, že zaměstnanec by si měl vždy dávat pozor, když se zaměstnavatelem uzavírá dohodu o hmotné odpovědnosti za škody a měl by si být jist, že je mu jasné, čeho se daná dohoda týká a co z ní plyne. Právě dohoda o odpovědnosti za schodek takovou dohodou je. Na straně druhé totiž platí, že odpovědnost zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách vzniká zaměstnanci jedině v případě, že s ním zaměstnavatel uzavřel uvedenou platnou dohodu o odpovědnosti za schodek.

Dohoda o odpovědnosti za schodek musí být písemná a uzavřená se zletilým plně způsobilým zaměstnancem

Zaměstnavatel pokud chce uzavírat se zaměstnancem dohodu o odpovědnosti za schodek tak může z hlediska právního činit jen se zletilými zaměstnanci, kteří nemají omezení právní způsobilosti. Uvedená dohoda musí být vždy uzavřena písemně.

Zaměstnanec se může odpovědnosti za vzniklý schodek zprostit jedině vyviněním

Pokud zaměstnanec má schodek na svěřených hodnotách může se odpovědnosti za uvedený schodek zbavit čili zprostit se odpovědnosti zcela nebo alespoň z části pokud soudu prokáže, že tento schodek vznikl zcela nebo z části bez jeho zavinění. Uvedený proces se nazývá vyvinění. Toto vyvinění umožňuje zákoník práce v § 252 v ustanoveních o povinnostech zaměstnance k náhradě škody.

Pokud ke schodku nedojde, zaniká závazek ohledně uvedené odpovědnosti až skončením pracovního poměru

Závěrem je třeba také upozornit, že pokud k žádnému schodku zaměstnance během pracovního poměru nedojde, tak podepsaná dohoda zůstává v pozadí, ale stále aktivní. To znamená, jakmile zaměstnanec tuto dohodu se zaměstnavatelem jednou podepsal, platí stále až do skončení pracovního poměru u daného zaměstnavatele. Dohoda tedy zaniká jedině se zánikem pracovního poměru. Případně je zde ještě možnost odstoupení zaměstnance od dohody.

O odstoupení od uvedené dohody může zaměstnanec zaměstnavatele písemně požádat, pokud je převáděn na jinou práci nebo jiné pracoviště zaměstnavatele nebo pokud zaměstnavatel ani po písemném upozornění neodstraní závady v pracovních podmínkách, které zaměstnanci brání o svěřené hodnoty řádně pečovat.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Společná odpovědnost a povinnost zaměstnance i zaměstnavatele při náhradě škody

Společná odpovědnost a povinnost zaměstnance i zaměstnavatele při náhradě škody

Datum článku: 06. 06. 2023

Ke vzniku škody na pracovištích dojde poměrně snadno, a pokud se taková věc stane, je samozřejmě nutné řešit…

Více informací
Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Datum článku: 01. 06. 2023

Blíží se doba čerpání dovolených, a nemusí být vždy snadné nahradit ani pracovníky vyřizující mzdové…

Více informací
Náhrady za poškození zdraví při práci se od června 2023 zvýší, ale méně než obvykle

Náhrady za poškození zdraví při práci se od června 2023 zvýší, ale méně než obvykle

Datum článku: 31. 05. 2023

Většina důchodců již ví, že se jim, od 1. června 2023 zvýší v rámci mimořádné valorizace důchody a že to…

Více informací
Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Datum článku: 26. 05. 2023

Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost zajistit zaměstnancům bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Z uvedené…

Více informací