Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Dohoda o poskytnutí stipendia zaměstnavatelem by měla být srozumitelná a jednoznačná

Stipendium studentům, kromě škol, nadací či dalších institucí, mohou poskytovat i jejich budoucí zaměstnavatelé. Pro zaměstnavatele to může být dobrá cesta, jak si zajistit budoucí zaměstnance i prospět dobré věci. Pro studenta to kromě finanční podpory samotné může být určitá jistota budoucího zaměstnání a jasná motivace ke studiu. Aby dohoda o poskytnutí stipendia mohla správně plnit svůj účel, měla by být vždy písemná a mít jednoznačná a srozumitelná pravidla.

Dohoda o poskytnutí stipendia zaměstnavatelem by měla být srozumitelná a 2.jpg
Datum článku: 16. 03. 2023

Konkrétní pravidla pro dohodu o poskytování stipendia zákon sice neurčuje, ale přesto by si je budoucí zaměstnavatel s podporovaným, měli dohodnout co nejsrozumitelněji a nejpřesněji

Jak ukazují řádky výše, ani věci ohledně budoucích zaměstnanců a záležitosti budoucího pracovního uplatnění se nemusí nechávat náhodě, ale naopak jim mohou jít cíleně naproti, jak zaměstnavatelé, tak studenti budoucí zaměstnanci. Zaměstnavatelé mohou podpořit šikovné mladé lidi ve studiu střední či vysoké školy poskytnutím finanční podpory formou stipendia. Studenti naopak mohou mít už při studiu, kromě podpory i jistotu, že po ukončení studia nebudou muset tápat v nejistotě a složitě hledat pracovní uplatnění.

Uvedený vzájemně prospěšný vztah zákon nezakazuje a zaměstnavatelé jej mohou se studenty čili budoucími zaměstnanci během studia na střední či vysoké škole uzavírat od chvíle, kdy je student schopen uzavírat smluvní vztah o spolupráci. Aby taková dvoustranná dohoda o poskytování stipendia mohla plnit svůj účel, a mohla být oběma stranám ku prospěchu, je vždy důležité, aby si obě strany předem pečlivě a srozumitelně ujasnily podmínky a pravidla, na jejichž základě bude poskytování stipendia i budoucí pracovní spolupráce fungovat.

Jak má dohoda o poskytování stipendia a budoucí spolupráci vypadat a jaké má mít náležitosti není zákonem stanoveno. Zaměstnavatel a jeho budoucí zaměstnanec mají poměrně velkou volnost v tom, co si dohodnou a vzájemně odsouhlasí. Na straně druhé musí uzavřený smluvní vztah být v souladu s dobrými mravy a základními právy dle občanského zákoníku, ale také s pravidly zákoníku práce pro uzavírání vztahů pracovněprávních.

Z uvedeného je tedy jasné, že dohoda o poskytování stipendia a budoucím zaměstnávání čili budoucí pracovní spolupráci, musí být vždy dohodou dvoustrannou uzavřenou písemně. Půjde o smluvní vztah uzavřený dle § 1746 občanského zákoníku jako občanskoprávní smlouva.

Ačkoli zákon jednoznačná pravidla pro takovou smlouvu neudává je nesmírně důležité záležitost dobře promyslet a podmínky i pravidla smluvního vztahu definovat jasně a pro obě strany srozumitelně, aby se co nejvíce předcházelo budoucím možným nedorozuměním i případným sporům.

Co by ve smlouvě o poskytování stipendia a budoucím pracovním poměru chybět nemělo?

Může se zdát, že sestavení smlouvy o stipendiu a budoucím pracovním poměru studenta bude jednoduchá záležitost, když zákon náležitosti neurčuje. Ale opak může být pravdou.

Je třeba si uvědomit, že jde o smluvní vztah se dvěma závazky a současně vztah, který se bude vyvíjet a možná i měnit, protože jednou ze smluvních stran je mladý jedinec často ještě jen s ideály bez zkušeností a znalostí, co znamená závazek.

Zaměstnavatel se v dané smlouvě zavazuje poskytovat stipendium po dobu studia a studenta po ukončení studia zaměstnat v pracovním poměru. Student se zde zavazuje studovat nejen kvůli stipendiu, ale hlavně proto, aby byl pro budoucího zaměstnavatele pracovní posilou.

Ve smlouvě tedy nesmí chybět:

  • komu bude stipendium poskytováno (jméno, příjmení, rodné číslo studenta),
  • data od kdy do kdy bude stipendium poskytováno,
  • výše a frekvence poskytované částky,
  • podmínky poskytování i podmínky případného neposkytování stipendia,
  • datum uzavření pracovního poměru po skončení studia,
  • délka pracovního poměru v návaznosti na poskytované stipendium, předběžná specifikace druhu práce a pracovní pozice,
  • podmínky případného ukončení spolupráce.

Podmínky poskytování i případného neposkytování stipendia, dobu trvání pracovního závazku v návaznosti na poskytování stipendia i podmínky případného ukončení spolupráce je třeba formulovat jednoznačně a věnovat jim dostatek vzájemné pozornosti a vysvětlení.

Před podpisem smlouvy je důležité se ujistit, že obě strany chápou ujednaný obsah smlouvy shodně, tak jak je zamýšlen a shodně vnímají a chápou taktéž vzájemná práva a povinnosti ze vztahu plynoucí.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Datum článku: 25. 09. 2023

Novelizovaný zákoník práce začne být, kromě ustanovení o dovolené u dohod účinný již od 1. října 2023.…

Více informací
Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Datum článku: 15. 09. 2023

Nadcházející novela zákoníku práce přinese mimo jiné i změny ohledně srážek z výdělku pracovníků…

Více informací
Rozšířené potvrzení o zaměstnanosti kvůli podpoře si zaměstnanec musí vyžádat

Rozšířené potvrzení o zaměstnanosti kvůli podpoře si zaměstnanec musí vyžádat

Datum článku: 14. 09. 2023

Pokud končí pracovněprávní vztah zaměstnavatele a zaměstnance, má zaměstnavatel ze zákona vždy povinnost vystavit…

Více informací
Novelizace zákoníku práce rozšíří informační povinnost zaměstnavatelů vůči zaměstnancům

Novelizace zákoníku práce rozšíří informační povinnost zaměstnavatelů vůči zaměstnancům

Datum článku: 07. 09. 2023

Projednávání a upravování chystané novelizace zákoníku práce sice stále ještě není hotovo, ale již nyní je…

Více informací