Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Doklady k daňovému přiznání v roce 2019

Daňové přiznání se ani v roce 2019 neobejde bez doložení všech dokladů, které dokládají situaci daného poplatníka a potvrzují jeho zdanitelné příjmy i nárok na nejrůznější slevy či uplatnění odpočtů.

Doklady k daňovému přiznání v roce 2019 2.jpg
Datum článku: 13. 02. 2019

Potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů

Pro poplatníka, který pracoval v roce 2018 pro více zaměstnavatelů současně, nebo byl zaměstnán a k tomu ještě podnikal je klíčovým dokladem k přiznání potvrzení od všech zaměstnavatelů o zdanitelných příjmech. O uvedené potvrzení je nutné zaměstnavatele požádat a zaměstnavatel má pak následně povinnost vystavit toto potvrzení do deseti dnů od podání žádosti.

Kromě slevy na poplatníka je potřeba doložit patřičným dokladem nárok na všechny uplatňované slevy

Sleva na manželku/manžela s nízkými příjmy do 68 000 za rok

Poplatník žijící v legitimním manželství, který má manželku s příjmy do 68 000 za celý rok, může využít daňovou slevu na tuto manželku. Standardně tato sleva činí 24 840 Kč za celý rok. Pokud je dotyčná manželka invalidní a je držitelkou průkazu ZTP/P je možné uplatnit slevu dvojnásobnou. Nárok je třeba doložit

 • čestným prohlášením manželky/manžela o příjmech,
 • kopií oddacího listu,
 • kopií průkazu ZTP/P.

Slevy na děti

Daňové zvýhodnění na děti

Poplatník, který ve společné domácnosti žije a vyživuje nezaopatřené dítě či děti do 26 let věku si může uplatnit nárok na daňové zvýhodnění podle počtu dětí. Zvýhodnění na jedno konkrétní dítě může uplatňovat vždy jen jeden z rodičů a musí doložit, že na uvedené dítě zvýhodnění neuplatňuje druhý rodič. Potřebnými doklady jsou:

 • rodný list dítěte či dětí,
 • potvrzení zaměstnavatele druhého z rodičů, že dotyčný/dotyčná zvýhodnění na dané dítě neuplatňuje,
 • u vyživovaných studentů potvrzení o studiu,
 • průkaz ZTP/P dítěte pokud je dítě těžce postižené.

Školkovné

Rodiče případně prarodiče malých dětí, kteří pracují a dítě mají umístěno ve školce či jiném obdobném zařízení si mohou uplatnit slevu na umístění dítěte čili takzvané školkovné. Školkovné si může uplatnit vždy jen jeden z rodičů či prarodičů, který žije s dítětem ve společné domácnosti. Maximální sleva v uvedeném případě za rok 2018 činí 12 200 Kč na jedno umístěné dítě. Dokladem daného nároku je:

 • potvrzení školky o úhradě dané částky.

Slevy související s postižením poplatníka

Poplatník se zdravotním postižením může podle své konkrétní zdravotní situace využít slevu na invaliditu a případně i slevu pro držitele průkazu ZTP/P, pokud je držitelem daného průkazu. Nutnými doklady v daném případě jsou:

 • doklad o přiznání invalidního důchodu daného stupně invalidity,
 • potvrzení o pobírání důchodu od ČSSZ,
 • průkaz ZTP/P.

Odčitatelné položky základu daně musí být doklady podloženy také

Jak je řečeno již v úvodu kromě daňových slev jsou tu i odčitatelné položky od základu daně, které taktéž poplatníkovi umožní zaplatit na dani z příjmu méně. I tyto nároky je však vždy nutné podložit příslušnými doklady.

Úroky z hypotéky

Splácení hypotéky není snadné, ale je možné si o tuto snahu snížit základ daně až o 300 000 Kč. Doložit je potřeba:

 • smlouvu o poskytnutém hypotečním úvěru,
 • potvrzení banky o zaplacených úrocích z tohoto úvěru.

Životní pojištění i spoření na důchod

Do daní si poplatník může pozitivně promítnout i životní pojištění či spoření na penzi Obě uvedené snahy snižují daňový základ až o 24 000 Kč. Obojí musí být doloženo:

 • potvrzením finančního ústavu o zaplacených částkách a kopiemi uzavřených smluv.

Dárcovství krve, krevních složek i orgánů

Ke snížení daňových povinností může v dnešní době poplatníkovi pomoci i jeho bezplatné dárcovství krve, krevních složek či orgánů. I uvedený počin však musí být pro daňové přiznání doložen:

 • potvrzením o dárcovství z příslušného zdravotnického zařízení transfuzní stanice či transplantačního centra.

Příspěvky odborům

Z daní si lze odečíst i zaplacené příspěvky odborové organizaci. K doložení je nutné:

 • potvrzení příslušnou organizací.

Úhrada dalšího vzdělávání

Poplatník, který si v zaměstnání či podnikání prohlubuje profesní vzdělání a složí o tom příslušné zkoušky, si může v daních uplatnit výdaje spojené s daným vzděláváním. Musí však doložit potvrzení o zaplacení úhrady za zkoušku ověřující další vzdělávání.

Výdaje na výzkum a vývoj

Taktéž potvrzením o zaplacených výdajích na výzkum a vývoj je možné umořovat daňovou povinnost, ale je třeba opravdu příslušnou odbornou dokumentací prokázat, že vynaložené prostředky byly skutečně použity na výzkum a vývoj.

ZP

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Podnikání při studiu možné je, ale daňové slevy pak lze uplatňovat pouze jednou za rok v daňovém přiznání

Podnikání při studiu možné je, ale daňové slevy pak lze uplatňovat pouze jednou za rok v daňovém přiznání

Datum článku: 14. 07. 2021

Podnikání při studiu není nic nemožného. Mladému jedinci to přináší nejen kýžený příjem, ale současně je to…

Více informací
Podání přiznání a úhrada daně s poradcem dává také šanci splnit povinnost bez pokuty i opozdilcům

Podání přiznání a úhrada daně s poradcem dává také šanci splnit povinnost bez pokuty i opozdilcům

Datum článku: 30. 06. 2021

I v případě podávání daňového přiznání a platby daně prostřednictvím daňového poradce se může z různých…

Více informací
Daňové úlevy pro občany zasažené tornádem

Daňové úlevy pro občany zasažené tornádem

Datum článku: 28. 06. 2021

Ministryně financí využila tento rok již po několikáté své mimořádné pravomoci a udělila mimořádné daňové…

Více informací
O náhradní výživné na dítě bude možné už skutečně žádat od července 2021

O náhradní výživné na dítě bude možné už skutečně žádat od července 2021

Datum článku: 22. 06. 2021

Náhradní výživné na dítě či děti je konečně realitou. Od 1. července si mohou, o náhradní výživné, hrazené…

Více informací