Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Doklady potřebné k výpočtu starobního důchodu je důležité i během aktivního života kontrolovat a uchovávat

Každý občan, který chce ve stáří pobírat starobní důchod, musí samozřejmě dosáhnout nároku na něj dostatečnou dobou placeného pojistného a současně je třeba nárok doložit příslušnými doklady. To znamená, že je klíčové doložit informace o zaměstnání či podnikání žadatele, ale stejně důležité jsou doklady ohledně péče o dítě či péče o závislou osobu, doklady o evidenci na úřadu práce, vojenské službě, studiu i dalších situacích. Uvedenou dokumentaci by si měl každý občas kontrolovat a pečlivě schovávat.

Doklady potřebné k výpočtu starobního důchodu je důležité i během aktivní 2.jpg
Datum článku: 15. 07. 2020

ČSSZ nemusí mít u každého žadatele vždy úplný záznam o dobách pojištění a je na žadateli, aby dokumentaci v pravou chvíli doplnil

Česká správa sociálního zabezpečení si sice u každého občana vede agendu ohledně situací, které jsou rozhodující pro nárok jedince na důchod, nemocenskou či dávky státní sociální podpory, ale stává se, že  uvedená instituce nemusí mít zaznamenány úplně všechny rozhodující záležitosti, které ovlivňují výpočet právě starobního důchodu.

Je tedy v zájmu každého dospělého jedince zaměstnance a podnikatele si čas od času na ČSSZ vyžádat Informační osobní list důchodového pojištění a kontrolovat si, jestli v něm nechybí právě záznamy zásadní pro výpočet důchodu a jestli jsou v něm uvedeny všechny záznamy o aktivní platbě pojistného i takzvaných náhradních dobách a dalších rozhodných skutečnostech. Pokud jedinec zjistí, že něco v daném soupisu chybí, že doby pojištění na sebe nenavazují je důležité na to ČSSZ upozornit a doložit potřebnou dokumentací ve správnou chvíli, to co chybí. Česká správa sociálního zabezpečení totiž sama od sebe u každého jedince nepátrá, jestli je vždy vše zaznamenáno, jak náleží a náhodou někde něco nechybí, například ze strany záznamu od zaměstnavatelů. Tato kontrola a doložení je na pojištěnci samotném.

Důležité však je v dané souvislosti vědět také to, že ne všechny záležitosti se do informačního osobního listu o důchodovém pojištění zaznamenávají a není tedy chybou, když je tam nelze nalézt. Třeba doba péče o dítě či děti do čtyř let či výkon vojenské a civilní služby nebo doba vyučení či středoškolského a vysokoškolského studia se dokládají až v okamžiku žádosti o důchod.

Pokud ve výpisu chybí nějaká doba zaměstnání, podnikání, evidence nezaměstnanosti či doba neschopnosti nebo invalidity je třeba ji doložit co nejdříve průkazným dokladem

Pokud v informativním výpisu chybí informace, kdy byl jedinec zaměstnán nebo jako OSVČ podnikal na hlavní činnost a odváděl povinné pojistné je důležité o tom ČSSZ co nejdříve informovat a skutečnost doložit. Zaměstnání se dokládá pracovními smlouvami, mzdovými listy, výplatními páskami, ale i dohodou či výpovědí z pracovního poměru. Podnikání lze doložit nejen potvrzením z živnostenského úřadu, ale i daňovým přiznáním či dokladem o platbě pojistného složenkami výpisy z účtu nebo přímo potvrzením o zaplaceném pojistném.

Evidenci občana na úřadu práce v případě nezaměstnanosti či dočasnou pracovní neschopnost  nebo záznam o invalidním důchodu by ČSSZ mezi svými informacemi mít měla. Pokud však dané informace chybí, dokládá se potvrzením o vedení na ÚP mezi uchazeči o zaměstnání, průkazem práce neschopného a v případě invalidity třeba rozhodnutím o přiznání invalidního důchodu. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Prostřednictvím bankovní identity si už může občan zkontrolovat, jestli za něho zaměstnavatel odevzdal ČSSZ podklady pro důchod či výplatu nemocenské

Prostřednictvím bankovní identity si už může občan zkontrolovat, jestli za něho zaměstnavatel odevzdal ČSSZ podklady pro důchod či výplatu nemocenské

Datum článku: 14. 04. 2021

Stejné údaje, které občan používá pro internetové bankovnictví, čili bankovní identita už mohou pomoci ověřit…

Více informací
V přehledu pro správu sociálního zabezpečení podnikatelé také často a zbytečně chybují

V přehledu pro správu sociálního zabezpečení podnikatelé také často a zbytečně chybují

Datum článku: 09. 04. 2021

O tom, že podnikatelé docela často zbytečně a třeba i z roztržitosti chybují při vyplňování přiznání k dani…

Více informací
Lhůty pro podání Přehledů zdravotním pojišťovnám i správě sociálního zabezpečení za rok 2020 budou OSVČ prodlouženy až do konce června a začátku srpna 2021

Lhůty pro podání Přehledů zdravotním pojišťovnám i správě sociálního zabezpečení za rok 2020 budou OSVČ prodlouženy až do konce června a začátku srpna 2021

Datum článku: 30. 03. 2021

Změny lhůt k nejrůznějším podnikatelským povinnostem jsou v době koronavirové bohužel na denním pořádku a je…

Více informací
Velikonoce v roce 2021 posunou některé výplatní termíny důchodů o den dříve jiné o dva dny později

Velikonoce v roce 2021 posunou některé výplatní termíny důchodů o den dříve jiné o dva dny později

Datum článku: 29. 03. 2021

Státem uznané svátky se v naší zemi docela často střetávají s výplatními termíny důchodů a bude tomu tak…

Více informací