Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Doklady potřebné k výpočtu starobního důchodu je důležité i během aktivního života kontrolovat a uchovávat

Každý občan, který chce ve stáří pobírat starobní důchod, musí samozřejmě dosáhnout nároku na něj dostatečnou dobou placeného pojistného a současně je třeba nárok doložit příslušnými doklady. To znamená, že je klíčové doložit informace o zaměstnání či podnikání žadatele, ale stejně důležité jsou doklady ohledně péče o dítě či péče o závislou osobu, doklady o evidenci na úřadu práce, vojenské službě, studiu i dalších situacích. Uvedenou dokumentaci by si měl každý občas kontrolovat a pečlivě schovávat.

Doklady potřebné k výpočtu starobního důchodu je důležité i během aktivní 2.jpg
Datum článku: 15. 07. 2020

ČSSZ nemusí mít u každého žadatele vždy úplný záznam o dobách pojištění a je na žadateli, aby dokumentaci v pravou chvíli doplnil

Česká správa sociálního zabezpečení si sice u každého občana vede agendu ohledně situací, které jsou rozhodující pro nárok jedince na důchod, nemocenskou či dávky státní sociální podpory, ale stává se, že  uvedená instituce nemusí mít zaznamenány úplně všechny rozhodující záležitosti, které ovlivňují výpočet právě starobního důchodu.

Je tedy v zájmu každého dospělého jedince zaměstnance a podnikatele si čas od času na ČSSZ vyžádat Informační osobní list důchodového pojištění a kontrolovat si, jestli v něm nechybí právě záznamy zásadní pro výpočet důchodu a jestli jsou v něm uvedeny všechny záznamy o aktivní platbě pojistného i takzvaných náhradních dobách a dalších rozhodných skutečnostech. Pokud jedinec zjistí, že něco v daném soupisu chybí, že doby pojištění na sebe nenavazují je důležité na to ČSSZ upozornit a doložit potřebnou dokumentací ve správnou chvíli, to co chybí. Česká správa sociálního zabezpečení totiž sama od sebe u každého jedince nepátrá, jestli je vždy vše zaznamenáno, jak náleží a náhodou někde něco nechybí, například ze strany záznamu od zaměstnavatelů. Tato kontrola a doložení je na pojištěnci samotném.

Důležité však je v dané souvislosti vědět také to, že ne všechny záležitosti se do informačního osobního listu o důchodovém pojištění zaznamenávají a není tedy chybou, když je tam nelze nalézt. Třeba doba péče o dítě či děti do čtyř let či výkon vojenské a civilní služby nebo doba vyučení či středoškolského a vysokoškolského studia se dokládají až v okamžiku žádosti o důchod.

Pokud ve výpisu chybí nějaká doba zaměstnání, podnikání, evidence nezaměstnanosti či doba neschopnosti nebo invalidity je třeba ji doložit co nejdříve průkazným dokladem

Pokud v informativním výpisu chybí informace, kdy byl jedinec zaměstnán nebo jako OSVČ podnikal na hlavní činnost a odváděl povinné pojistné je důležité o tom ČSSZ co nejdříve informovat a skutečnost doložit. Zaměstnání se dokládá pracovními smlouvami, mzdovými listy, výplatními páskami, ale i dohodou či výpovědí z pracovního poměru. Podnikání lze doložit nejen potvrzením z živnostenského úřadu, ale i daňovým přiznáním či dokladem o platbě pojistného složenkami výpisy z účtu nebo přímo potvrzením o zaplaceném pojistném.

Evidenci občana na úřadu práce v případě nezaměstnanosti či dočasnou pracovní neschopnost  nebo záznam o invalidním důchodu by ČSSZ mezi svými informacemi mít měla. Pokud však dané informace chybí, dokládá se potvrzením o vedení na ÚP mezi uchazeči o zaměstnání, průkazem práce neschopného a v případě invalidity třeba rozhodnutím o přiznání invalidního důchodu. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění už jen online

Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění už jen online

Datum článku: 13. 03. 2023

Připomínáme OSVČ, že pokud vyhlíží přehled o zaplacených zálohách na důchodové pojištění, v poštovní…

Více informací
Nezapočítávání studia do nároku na důchod znamená pro současné mladé o tisícovky nižší penzi

Nezapočítávání studia do nároku na důchod znamená pro současné mladé o tisícovky nižší penzi

Datum článku: 10. 03. 2023

Současná mladá generace to skutečně nebude mít ohledně starobního důchodu vůbec snadné třeba i proto, že se jí…

Více informací
Varování ČSSZ před falešnými internetovými stránkami lákajícími údaje

Varování ČSSZ před falešnými internetovými stránkami lákajícími údaje

Datum článku: 07. 03. 2023

Klienti ČSSZ, kteří si chtějí přes internetové stránky ověřit například informace o svých nemocenských…

Více informací
Zvýšení důchodů od června 2023 bude nižší, než se původně plánovalo

Zvýšení důchodů od června 2023 bude nižší, než se původně plánovalo

Datum článku: 21. 02. 2023

Důchodci, kteří očekávali, že jim plánované červnové zvýšení důchodů více vykompenzuje stále rostoucí…

Více informací