Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Doklady potřebné k výpočtu starobního důchodu je důležité i během aktivního života kontrolovat a uchovávat

Každý občan, který chce ve stáří pobírat starobní důchod, musí samozřejmě dosáhnout nároku na něj dostatečnou dobou placeného pojistného a současně je třeba nárok doložit příslušnými doklady. To znamená, že je klíčové doložit informace o zaměstnání či podnikání žadatele, ale stejně důležité jsou doklady ohledně péče o dítě či péče o závislou osobu, doklady o evidenci na úřadu práce, vojenské službě, studiu i dalších situacích. Uvedenou dokumentaci by si měl každý občas kontrolovat a pečlivě schovávat.

Doklady potřebné k výpočtu starobního důchodu je důležité i během aktivní 2.jpg
Datum článku: 15. 07. 2020

ČSSZ nemusí mít u každého žadatele vždy úplný záznam o dobách pojištění a je na žadateli, aby dokumentaci v pravou chvíli doplnil

Česká správa sociálního zabezpečení si sice u každého občana vede agendu ohledně situací, které jsou rozhodující pro nárok jedince na důchod, nemocenskou či dávky státní sociální podpory, ale stává se, že  uvedená instituce nemusí mít zaznamenány úplně všechny rozhodující záležitosti, které ovlivňují výpočet právě starobního důchodu.

Je tedy v zájmu každého dospělého jedince zaměstnance a podnikatele si čas od času na ČSSZ vyžádat Informační osobní list důchodového pojištění a kontrolovat si, jestli v něm nechybí právě záznamy zásadní pro výpočet důchodu a jestli jsou v něm uvedeny všechny záznamy o aktivní platbě pojistného i takzvaných náhradních dobách a dalších rozhodných skutečnostech. Pokud jedinec zjistí, že něco v daném soupisu chybí, že doby pojištění na sebe nenavazují je důležité na to ČSSZ upozornit a doložit potřebnou dokumentací ve správnou chvíli, to co chybí. Česká správa sociálního zabezpečení totiž sama od sebe u každého jedince nepátrá, jestli je vždy vše zaznamenáno, jak náleží a náhodou někde něco nechybí, například ze strany záznamu od zaměstnavatelů. Tato kontrola a doložení je na pojištěnci samotném.

Důležité však je v dané souvislosti vědět také to, že ne všechny záležitosti se do informačního osobního listu o důchodovém pojištění zaznamenávají a není tedy chybou, když je tam nelze nalézt. Třeba doba péče o dítě či děti do čtyř let či výkon vojenské a civilní služby nebo doba vyučení či středoškolského a vysokoškolského studia se dokládají až v okamžiku žádosti o důchod.

Pokud ve výpisu chybí nějaká doba zaměstnání, podnikání, evidence nezaměstnanosti či doba neschopnosti nebo invalidity je třeba ji doložit co nejdříve průkazným dokladem

Pokud v informativním výpisu chybí informace, kdy byl jedinec zaměstnán nebo jako OSVČ podnikal na hlavní činnost a odváděl povinné pojistné je důležité o tom ČSSZ co nejdříve informovat a skutečnost doložit. Zaměstnání se dokládá pracovními smlouvami, mzdovými listy, výplatními páskami, ale i dohodou či výpovědí z pracovního poměru. Podnikání lze doložit nejen potvrzením z živnostenského úřadu, ale i daňovým přiznáním či dokladem o platbě pojistného složenkami výpisy z účtu nebo přímo potvrzením o zaplaceném pojistném.

Evidenci občana na úřadu práce v případě nezaměstnanosti či dočasnou pracovní neschopnost  nebo záznam o invalidním důchodu by ČSSZ mezi svými informacemi mít měla. Pokud však dané informace chybí, dokládá se potvrzením o vedení na ÚP mezi uchazeči o zaměstnání, průkazem práce neschopného a v případě invalidity třeba rozhodnutím o přiznání invalidního důchodu. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Seniorů bez nároku na starobní důchod přibývá, protože máme nejdelší nutnou dobu pro nárok na důchod ze států EU

Seniorů bez nároku na starobní důchod přibývá, protože máme nejdelší nutnou dobu pro nárok na důchod ze států EU

Datum článku: 07. 10. 2020

Dopracovat se v ČR k nároku na starobní důchod není vůbec snadné. Podmínky nároku jsou i podle ombudsmana ČR…

Více informací
Karanténa v jiném členském státě EU znamená zasílání dokumentace zaměstnavateli a podporu jako při nemocenské

Karanténa v jiném členském státě EU znamená zasílání dokumentace zaměstnavateli a podporu jako při nemocenské

Datum článku: 18. 09. 2020

Pobyt v karanténě v jiném členském státě EU znamená pro zaměstnance udržování kontaktu se zaměstnavatelem…

Více informací
Důchody od ledna 2021 ze zákonné valorizace vzrostou minimálně o 839 Kč měsíčně a poprvé se zohlední jiná výše inflace u důchodců

Důchody od ledna 2021 ze zákonné valorizace vzrostou minimálně o 839 Kč měsíčně a poprvé se zohlední jiná výše inflace u důchodců

Datum článku: 09. 09. 2020

Navzdory nepříznivé situaci ekonomické i jiné mohou důchodci i v roce 2021 očekávat zvýšení důchodů minimálně…

Více informací
Zrušení superhrubé mzdy má i své slabé stránky a může vést zaměstnavatele k výmluvám ohledně zvyšování mezd

Zrušení superhrubé mzdy má i své slabé stránky a může vést zaměstnavatele k výmluvám ohledně zvyšování mezd

Datum článku: 03. 09. 2020

I na těch na první pohled nejlepších věcech se většinou objeví nějaká ta vada na kráse nebo větší či menší…

Více informací