Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Důchodci budou od září 2023 platit více za výplatu důchodů na poště

Důchodci, kteří si nechávají vyplácet důchod prostřednictvím České pošty, zaplatí od září 2023 vyšší poplatek za tuto službu. Řešením jak za výplatu důchodu neplatit poplatek žádný je nechat si vyplácet důchod na účet a klidně to může být například účet manžela či manželky.

Důchodci budou od září 2023 platit více za výplatu důchod 2.jpg
Datum článku: 04. 05. 2023

Za výplatu důchodu na poště si od září pošta strhne poplatek 35 Kč místo současných 29 Kč

Česká pošta i nadále zdražuje poplatky za své služby a od 1. 9. 2023 zvýší i poplatek za výplatu důchodu v hotovosti. V současnosti si důchodci, kteří tuto službu používají, zaplatí 29 Kč, od září to však bude za stejnou službu již 35 Kč.

Poplatek si pošta z důchodu takto vypláceného strhává automaticky při výplatě. To znamená, že důchodce dostává při výplatě prostřednictvím pošty už o daný poplatek méně peněz. Uvedený poplatek si důchodci, kterým je důchod popsaným způsobem vyplácen hradí od roku 2010, pokud jim byl důchod přiznán právě v roce 2010 nebo později. Důchodcům s důchodem přiznaným před rokem 2010 hradí tento poplatek Česká správa sociálního zabezpečení a bude v úhradě pokračovat i nadále.

Mnoho důchodců, kteří ještě nepřešli na modernější způsob výplaty důchodů, dostanou tedy od září o 35 Kč nižší důchod, ale nemusí to tak být.

Pokud se způsob výplaty důchodu do září či dříve změní na výplatu na účet, nebude třeba hradit poplatek žádný

Řešením dané situace, které pomůže se poplatku za výplatu důchodu zbavit zcela je požádat si o změnu výplaty důchodu a nechat si vyplácet důchod na bankovní účet. Bankovní účet může mít důchodce samozřejmě vlastní nebo si může důchod nechat vyplácet na účet svého manžela či manželky. Žádost o změnu výplaty důchodu se podává na k tomu určeném tiskopisu, který potvrdí banka, u níž má příjemce důchodu účet. Stejný postup je i v případě, že důchodce žádá o výplatu na účet manžela/manželky Tiskopis se žádostí o výplatu na účet druhého z partnerů musí být podepsán oběma osobami, tedy jak žadatelem, tak manželem/manželkou, jemuž účet patří.

Výplata důchodu na účet je možná i na účet potvrzeného zákonného zástupce, opatrovníka či takzvaného zvláštního příjemce

Vyplácení důchodu na bankovní účet je dokonce možné i u osob, které potřebují zastupovat v jednání zákonným zástupcem, opatrovníkem případně jinou osobou oficiálně pověřenou soudem k danému zastupování. Důchod může být tedy pokud, je k tomu potvrzený závažný zákonný důvod, osobě vyplácen na účet jejího zákonného zástupce, opatrovníka či osoby se statusem zvláštního příjemce dle § 49 a 50 občanského zákoníku. O uvedený způsob výplaty musí zastupující osoba podat žádost na ČSSZ a doložit obě závažné situace. To znamená, je třeba doložit, že důchodce potřebuje onu osobu zástupce či opatrovníka a že osoba, která žádá o výplatu na účet oním zástupcem důchodce oficiálně opravdu je.

Výplata důchodu bez žádosti a doložení nemůže odcházet na účet rodinných příslušníků, dětí, vnoučat nebo jiných osob s poživatelem důchodu spjatých. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Datum článku: 25. 09. 2023

Většině ekonomicky činných osob je již jasné, že v roce 2024 budou nuceni, z důvodů vyšší průměrné mzdy…

Více informací
Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Datum článku: 25. 09. 2023

Novelizovaný zákoník práce začne být, kromě ustanovení o dovolené u dohod účinný již od 1. října 2023.…

Více informací
Pro podání dodatečného přiznání na nižší daň bude nově delší lhůta

Pro podání dodatečného přiznání na nižší daň bude nově delší lhůta

Datum článku: 19. 09. 2023

Lhůty pro splnění daňových povinností nebývají nikdy přehnaně dlouhé a s včasným plněním daných…

Více informací
Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Datum článku: 15. 09. 2023

Nadcházející novela zákoníku práce přinese mimo jiné i změny ohledně srážek z výdělku pracovníků…

Více informací