Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Důchody se v roce 2022 budou zřejmě valorizovat dvakrát kvůli inflaci

Inflace stále neutěšeně roste a důchodcům se kvůli tomu s největší pravděpodobností budou muset v roce 2022 mimořádně valorizovat důchody. K uvedenému mimořádnému navýšení důchodů ze zákona dojde v červnu 2022.

Důchody se v roce 2022 budou zřejmě valorizovat dvakrát k 2.jpg
Datum článku: 10. 11. 2021

Důchody budou muset být v roce 2022 nejspíš mimořádně zvýšeny kvůli inflaci

Důchodci se v roce 2022 s velkou pravděpodobností dočkají mimořádného zvýšení důchodů ze zákona čili valorizaci kvůli prudce rostoucí inflaci.

Valorizace důchodů v ČR se děje ze zákona o důchodovém pojištění, podle něhož se pravidelně k prvnímu lednu důchody zvyšují o inflaci tedy o procentuální růst cen zboží a služeb a k tomu se ještě taktéž navyšuje o polovinu růstu reálných mezd.

V případech, kdy inflace počítaná Českým statistickým úřadem přesáhne 5% v součtu měsíčních nárůstů od poslední řádné valorizace, počítá zákon s mimořádnou valorizací čili oním mimořádným zvýšením důchodů navíc. Inflace v současné době šplhá vzhůru z důvodů pošramocené ekonomiky závrtně rychlým tempem. Meziročně inflace překročila uvedenou hranici pěti procent již nyní v říjnu 2021. Spotřebitelské ceny v říjnu vzrostly o 5,8 procenta.

Ke každoroční pravidelné valorizaci dojde k 1. lednu 2022. Jenže v této lednové valorizaci se zobrazí tempo inflace běžící do konce června 2021, ale od července inflace sílí dále a nad pětiprocentní hranici součtu přírůstků se podle analytiků dostane již v lednu 2022. V takové situaci bude třeba použít možnost valorizace mimořádné a zvýšit důchody ještě jednou v červnu 2022. Protože zákon stanoví, že k mimořádné valorizaci má dojít pět měsíců od měsíce, kdy inflace překročí pět procent.

Mimořádná valorizace pomůže k tomu, aby důchodci při raketovém vzestupu cen nečekali na posílení důchodu další rok

Každá valorizace má tedy za úkol vyrovnávat rostoucí ceny a důchody tak, aby  důchodci růst cen zvládli a udrželi si alespoň základní kupní sílu. Cílem mimořádné valorizace je, aby při mimořádném vzestupu inflace nemuseli důchodci čekat na další růst důchodů až do další řádné každoroční valorizace.

Mimořádná valorizace zvýší zásluhovou část důchodů právě o pěti procentní inflaci. Každý důchod se vždy skládá ze dvou částí, ze základní a procentní výměry. Základní výměra je vždy pro všechny důchody shodná a v roce 2022 bude činit 3900 Kč. Procentní výměra je u každého důchodce individuální podle jeho zásluh čili odpracovaných let a typu důchodu. Právě proto, že zásluhová výměra je pro někoho nižší než pro jiného zvedne mimořádná valorizace právě tuto část důchodů.

Mimořádná valorizace se stejně jako ta řádná týká všech druhů důchodů a zvyšuje tedy jak důchody starobní a všechny důchody invalidní, tak i důchody vdovské, vdovecké i sirotčí.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Zjednodušení Potvrzení o žití od roku 2022 k výplatě důchodů pro klienty s bydlištěm na Slovensku

Zjednodušení Potvrzení o žití od roku 2022 k výplatě důchodů pro klienty s bydlištěm na Slovensku

Datum článku: 12. 11. 2021

Klienti ČSSZ s bydlištěm ve Slovenské republice, kterým jsou vypláceny důchody ze sociálního systému ČR, budou…

Více informací
OBZP musí na rok 2022 opět navýšit zálohy na zdravotní pojištění

OBZP musí na rok 2022 opět navýšit zálohy na zdravotní pojištění

Datum článku: 11. 11. 2021

Už je jasné že minimální mzda se od roku 2022 zvýší o 1000 Kč a to pro osoby bez zdanitelných příjmů, kteří…

Více informací

OBZP musí na rok 2022 opět navýšit zálohy na zdravotní pojištění

Už je jasné že minimální mzda se od roku 2022 zvýší o 1000 Kč a to pro osoby bez zdanitelných příjmů, kteří si musí samostatně hradit zdravotní pojištění, nutně znamená pro rok 2022 opět navýšit měsíční platby odváděné zdravotní pojišťovně.

Osoby bez zdanitelných příjmů musí pro rok 2022 platby zdravotního pojištění zvýšit o 135 Kč za každý měsíc

Osoby bez zdanitelných příjmů si musí své pravidelné povinné platby zdravotního pojištění řešit samy. Zásadní je, aby zdravotní pojišťovna dostala částku každý měsíc včas a ve správné výši. Pojištěnci, kteří patří do této kategorie osob bez zdanitelných příjmů, si tudíž musí ohlídat každou změnu záloh a platby o příslušnou částku zvýšit. Od 1. 1. 2022 bude nutné tuto platbu zvýšit o 135 Kč. Na zdravotní pojištění bude nutné nově měsíčně zaplatit 2187 Kč.

Osobami bez zdanitelných příjmů jsou lidé, bez zaměstnání neevidovaní na úřadě práce, nepodnikající a lidé, za něž neplatí pojistné stát. Nejčastěji do uvedené kategorie patří dlouhodobě nezaměstnaní, studenti nad 26 let věku a ženy případně muži v domácnosti.

Pozor si v daném případě musejí dávat zejména studenti, kteří studují na střední či vysoké škole v ČR a jejich škola nebyla Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy uznána jako škola, která soustavně připravuje na budoucí povolání. Takové studium znamená, že student dané školy není pro účely zdravotního pojištění studentem tedy státním pojištěncem a o odvody zdravotního pojištění se tedy povinně musí starat sám.

Vyšší zálohu je třeba odvést již za leden 2022, to znamená nejpozději do  8. února musí odejít první platba v nové výši

Výši pojistného je nutné upravit včas, aby nová výše zálohy platná pro daný rok byla zaplacena už za leden příslušného roku a následně každý další měsíc. Pojistné na zdravotní pojištění za kalendářní měsíc je splatné vždy od prvního dne uvedeného měsíce do 8 dne měsíce následujícího. První záloha ve výši 2187 Kč za měsíc leden 2022 musí být na účtu pojišťovny nejpozději 8. února 2022.

Za den platby se považuje den, kdy byly peníze připsány na účet pojišťovny nebo den, kdy úředník pojišťovny od pojištěnce přijal hotovostní platbu.

Při neplacení pojistného samozřejmě naskakuje pojištěnci dluh a penále

Pokud se zdravotní pojištění neplatí vůbec nebo je pojištěnec platí v nižší výši, než má vzniká mu samozřejmě dluh a penále. Penále je 0,05% z dlužné částky za každý den, kdy pojistné nebylo zaplaceno nebo je platba nižší než být ze zákona má.

Pozor pokuta až 10 000 Kč může přijít i jen za to, že se plátce včas nepřihlásí jako OBZP

Ne každý možná ví, že pokutu od zdravotní pojišťovny je možné dostat i za to, že pojišťovně včas nenahlásí, že se stal osobou bez zdanitelných příjmů. Nahlášení pojišťovně, že se občan stal OBZP je nutné provést do osmého dne, kdy se změnil stav věci a pojištěnec například přestal být státním pojištěncem, nestal se zaměstnancem ani nezačal podnikat.

Za toto včasné neoznámení situace zdravotní pojišťovně hrozí samostatná pokuta až 10 000 Kč. Uvedená pokuta přijde i v případě, že by účastník povinnou zálohu jako OBZP včas a správně uhradil, ale nenahlásil se pojišťovně jako daná osoba.

 

Elektronické dálniční známky budou v roce 2022 za stejnou cenu jako rok předchozí

Elektronické dálniční známky budou v roce 2022 za stejnou cenu jako rok předchozí

Datum článku: 10. 11. 2021

Navzdory prudkému zdražování téměř veškerého zboží i služeb přinášíme jednu dobrou zprávu pro řidiče. Ceny…

Více informací