Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Exekuční srážky ze mzdy zaměstnance jak při nich postupovat

Exekuční srážky ze mzdy zaměstnance, jak v uvedeném případě postupovat v souladu se zákonem? To je problém, který udělá těžkou hlavu nejedné mzdové účetní. Jak správně započítat daňový bonus a co s přeplatkem na dani z ročního zúčtování a jak se zachovat v dalších sporných oblastech? Ani občanský soudní řád neposkytuje na uvedené otázky jednoznačnou odpověď, tak kde hledat řešení? Zkusme jej najít u Exekutorské komory ČR. Ta se k uvedeným problémům staví následovně.

Exekuční srážky ze mzdy zaměstnance jak při nich postupovat.jpg
Datum článku: 23. 04. 2015

Přeplatek z ročního zúčtování mezd, daňový bonus a exekuční srážky

Velmi aktuálním problémem je vrácený přeplatek na dani zaměstnanci. Podléhá tato částka exekučním srážkám ze mzdy nebo ne? Exekutorská komora se k uvedenému staví následovně.
Vratný přeplatek na dani z příjmů fyzických osob je součástí čisté mzdy zaměstnance. Jestliže by uvedený přeplatek na dani nebyl do čisté mzdy zaměstnance zahrnut, došlo by k porušení zákona. Takové jednání je vnímáno jako pokus o maření uspokojení pohledávky oprávněného. Proto pokud je povinnému zaměstnanci vyplacen přeplatek na dani z příjmů z ročního zúčtování, je tento přeplatek součástí čisté mzdy v měsíci, kdy byl vyplacen a exekuční srážce podléhá.

Zádrhel, ale může v dané oblasti nastat ve chvíli kdy přeplatek z ročního zúčtování tvoří dvě složky, jednak přeplatek na daňových zálohách a druhou složkou je doplatek daňového bonusu.
Podle mluvčí Exekutorské komory Petry Báčové je potřeba tyto dvě položky v daném případě odlišovat.Více o uvedeném je v rozhodnutí 1 VSOL 839/2013-B-177 a 3 VSOL 852/2011-A-10, kde se hovoří o tom, že daňový bonus není součástí zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti. Platí tedy že na přeplatek na zálohách, který je součástí čisté mzdy se exekuční srážky vztahují, ale daňový bonus není součástí čisté mzdy a do exekučních srážek nespadá. Na straně druhé i na daňový bonus lze uvalit příkaz jiné peněžité pohledávky, protože z rozhodnutí 1 VSPH 241/2013, které vydal Vrchní soud v Praze dne 18.března 2013, daňový bonus je pouze nástrojem daňové optimalizace a není přímou dávkou určenou k výživě dítěte. Daňový bonus proto není vyloučen z exekučního postihu a srážkám podléhat může.

Srážky při exekuci zahajované soudním exekutorem

Kolem exekuce zahajované soudním exekutorem panují nepřesné výklady, které mohou mít za následek nejednu účetní chybu.
Podle Exekuční komory v případě exekuce zahajované soudním exekutorem platí, že srážky začne plátce mzdy provádět až v okamžiku, kdy obdrží oznámení soudního exekutora o nabytí právní moci rozhodnutí a toto dále ovlivní i pořadí uspokojení pohledávek. Pokud byl příkaz plátci mzdy zaslán před nabytím právní moci rozhodnutí, plátce mzdu nesráží ani nedeponuje. Rozhodujícím dnem pro zahájení srážek ze mzdy povinného i stanovení pořadí pohledávek je den předání pravomocného rozhodnutí soudním exekutorem plátci mzdy. Od uvedeného dne, i podle §52 odstavce 3 exekučního řádu je plátce mzdy povinen vyplácet oprávněnému srážky ze mzdy povinného.

Zaměstnanec má více plátců mzdy a exekuční srážky

Podle § 297 občanského soudního řádu, je každý plátce mzdy povinen, provádět srážky ze mzdy zaměstnance ode dne, kdy mu bylo doručeno nařízení výkonu rozhodnutí. V případě že zaměstnanec má dalšího plátce mzdy, který se až dodatečně dozví o exekučních srážkách a u prvního plátce již ke srážkám dochází, situace se řeší následovně:

  • i druhému plátci mzdy se pošle původní exekuční příkaz s doložkou právní moci nebo samostatné rozhodnutí o nabytí právní moci,
  • i tento plátce mzdy musí být exekutorem informován o tom, jakým dnem se řídí pořadí pro vymáhání pohledávky,
  • oběma plátcům se doručí rozhodnutí, kde je stanoveno jaká částka se má srážet a jaká částka je nezabavitelná.
Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Dohoda o provedení práce si také žádá neschopenku od nemocného zaměstnance

Dohoda o provedení práce si také žádá neschopenku od nemocného zaměstnance

Datum článku: 24. 04. 2019

Dohoda o provedení práce je sice volnější vazbou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem než klasický pracovní poměr,…

Více informací
Nárok na řádnou dovolenou v souvislosti s  mateřskou či rodičovskou dovolenou

Nárok na řádnou dovolenou v souvislosti s mateřskou či rodičovskou dovolenou

Datum článku: 10. 04. 2019

Nárok na řádnou dovolenou od zaměstnavatele vzniká za určitých podmínek i rodičům čerpajícím mateřskou či…

Více informací
Od května 2019 dostanou zaměstnanci více od úřadu práce, když mají zaměstnavatele ve finančních potížích

Od května 2019 dostanou zaměstnanci více od úřadu práce, když mají zaměstnavatele ve finančních potížích

Datum článku: 08. 04. 2019

Zaměstnavatel v platební neschopnosti je pro zaměstnance vždy nepříjemná záležitost. V uvedeném případě však…

Více informací