Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Fikce doručení od finančního úřadu do datové schránky nemůže končit v nepracovní den

Fikce doručení čili okamžik, kdy je důležitá písemnost od institucí a orgánů veřejné moci například od finančního úřadu považována za doručenou, nemůže nastat v nepracovní den čili v sobotu neděli či ve svátek. Uvedené rozhodnutí vynesl na konci května 2022 rozšířený senát Nejvyššího správního soudu.

Fikce doručení od finančního úřadu do datové schránky nemůže končit v n 2.jpg
Datum článku: 07. 06. 2022

Pokud připadne poslední den intervalu pro doručení fikcí do datové schránky na víkendový den či svátek konec lhůty se posune

Pojem fikce doručení se váže k doručování písemností a znamená, že po uplynutí lhůty 10 dnů od vložení písemnosti do schránky adresáta je tato písemnost z hlediska práva automaticky považována za doručenou. Což znamená, že adresát má písemnost ve svých rukou, zná její obsah a může dle něho konat a jednat. Pokud je písemnost doručena fikcí, je po uplynutí oné desetidenní lhůty považována za přečtenou, i kdyby ji adresát vůbec nečetl. Doručení fikcí je záležitost, která má udělat přítrž nekonečnému neúspěšnému doručování zásadních písemností od orgánů státní moci a dalších veřejných institucí adresátům, kteří se přijetí dané pošty záměrně vyhýbají.

Doručení fikcí se uplatňuje i u důležitých písemností odesílaných orgány státní moci a správy i dalšími institucemi do datové schránky. Pokud je u zprávy odeslané do datové schránky uplatněna fikce doručení, považuje ji odesilatel po uplynutí 10 dnů za automaticky doručenou a z hlediska dalšího postupu se nebere v potaz, zda si adresát zprávu skutečně přečetl. Doručení fikcí je tudíž nesmlouvavě jednoznačné. Poštu si zkrátka každá svéprávná osoba pravidelně kontrolovat a přebírat musí, a pokud, tak nečiní, znamená to pro ni nepříjemné problémy.

Jenže nepříjemné problémy kvůli doručení fikcí do datové schránky mohou nastat i osobám odpovědným, které se přebírání pošty nijak nevyhýbají. Velmi nepříjemnou patálií s fikcí doručení mohl být až do nedávných dnů konec oné desetidenní lhůty pokud připadl na víkend či svátek. Byla zde totiž nejednotnost i v přístupu soudů, zda poslední den dané lhůty může skončit v nepracovní den tedy v sobotu, neděli či ve svátek, nebo nikoli. Jednalo se tudíž o to, zda, když poslední čili desátý den lhůty připadne na nepracovní den, tak se konec lhůty posune nebo nikoli a jaké pravidlo pro počítání času se má uplatnit.

U některých písemností totiž platilo, že poslední den doručení fikcí pokud vyjde na víkend, se do lhůty nezapočítává, čili konec lhůty se přesouvá až na následující den pracovní. U jiných písemností se však za poslední den lhůty víkend či svátek počítal. Nepříjemnosti tak vznikaly třeba u písemností z finančního úřadu.

Koncem května 2022 vynesl rozšířený senát Nejvyššího správního soudu rozhodnutí, k záležitosti z roku 2018, kde předmětem sporu bylo právě to zda posledním dem u fikce doručení písemnosti z finančního úřadu může nebo nemůže být sobota, neděle nebo svátek. V rozhodnutí se stanoví, že při uplatňování doručení fikcí má být při počítání času příslušné lhůty uplatněn § 33 odstavec 4 daňového řádu. V uvedeném paragrafu se jednoznačně určuje, že pokud poslední den lhůty připadne na sobotu, neděli či svátek, pak je posledním dnem dané lhůty nejblíže následující pracovní den.

Konec fikce doručení má být v pracovní den rozhodl Nejvyšší správní soud

Pro fikci doručení to tedy znamená, že posledním dnem oné desetidenní lhůty nesmí být sobota, neděle či svátek, a pokud desátý den připadne na takový nepracovní den, pak lhůta skončí až nejbližší následující pracovní den..

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Zásilku výhradně do vlastních rukou lze dostat k adresátovi dosílkou

Zásilku výhradně do vlastních rukou lze dostat k adresátovi dosílkou

Datum článku: 10. 03. 2023

Vyzvednutí poštovní zásilky určené výhradně do vlastních rukou adresáta může být právě pro onoho adresáta…

Více informací
Smlouva o dílo se dá ukončit dohodou nebo také odstoupením

Smlouva o dílo se dá ukončit dohodou nebo také odstoupením

Datum článku: 06. 03. 2023

Smluvní vztah plynoucí ze smlouvy o dílo má ideálně skončit, tak, že dílo je dokončeno a předáno objednateli, tak…

Více informací
Nepravdivý posudek může pro zaměstnavatele znamenat náhradu škody zaměstnanci

Nepravdivý posudek může pro zaměstnavatele znamenat náhradu škody zaměstnanci

Datum článku: 01. 03. 2023

O tom, že při vypracování pracovního posudku musí být zaměstnavatel velmi profesionální, hlídat si ustanovení…

Více informací
Podání přiznání k dani z příjmu prostřednictvím datové schránky

Podání přiznání k dani z příjmu prostřednictvím datové schránky

Datum článku: 28. 02. 2023

Mnohé často drobné OSVČ čeká v roce 2023 velká premiéra, protože musí podat přiznání k dani z příjmu jen…

Více informací