Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Finanční správa připomíná pro rok 2022 potřebu včasného splnění podmínek pro osvobození příjmů z prodeje rodinného domu od daně

Finanční správa připomíná, že se od zdaňovacího období roku 2021 zpřísnily podmínky pro osvobození příjmů z prodeje rodinného domu či bytu od daně. Kdo si chce osvobození uplatnit, musí splnit dvě nezbytné podmínky a jejich splnění ve správné lhůtě v roce 2022 oznámit úřadům.

Finanční správa připomíná pro rok 2022 potřebu včasného splnění podmínek pro osvobození příjmů z prodeje 2.jpg
Datum článku: 06. 12. 2021

V roce 2022 bude potřeba pro osvobození příjmů z prodeje rodinného domu či bytu včas nahlásit získání těchto příjmů i jejich správné další použití

Daňové zákony se stále mění a zpřísňují zejména v oblasti osvobození a úlev. V uvedených situacích je nutné přesně dokázat, že sleva náleží a byly k ní splněny všechny potřebné podmínky ve správné lhůtě.

Finanční správa v dané souvislosti připomíná všem, kdo prodali rodinný dům či bytovou jednotku ve zdaňovacím období roku 2021 a budou si chtít uplatnit osvobození od daně z příjmů z daného prodeje, že se kvůli novelizaci zákona zpřísnily podmínky pro dané osvobození a je nutné je v roce 2022 splnit včas.

Uvedená změna podmínek se týká osvobození příjmů z prodeje rodinného domu či jednotky podle § 4 odstavce 1 písmene a) zákona o daních z příjmů.

Pro osvobození je třeba správci daně prokázat splnění dvou podmínek. Jednak je třeba prokázat použití získaných prostředků z prodeje na obstarání vlastní bytové potřeby a za druhé je nutné ve správné lhůtě nahlásit správci daně získání těchto prostředků do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, v němž k získání prostředků došlo.

Jinými slovy prodávající musí doložit, že získané prostředky z prodeje bydlení znovu použil na financování dalšího vlastního bydlení a taktéž kvůli dané věci nesmí zapomenout v příslušném termínu podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2021 je do 1. dubna 2022 pro klasickou papírovou variantu přiznání. Kdo bude podávat přiznání elektronicky má na podání čas až do 2. května 2022 a při podání přiznání s poradcem bude čas až do 1. července 2022. Pokud poplatník nepodá daňové přiznání včas a správně nesplní včas oznámení o uvedeném prodeji a nebude moci osvobození od daně uplatnit.

Pozor použití získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby je splněno když:

jsou tyto prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby použity do konce zdaňovacího období, které bezprostředně následuje po zdaňovacím období, ve kterém poplatník prostředky získal,

je použita částka odpovídající získaným prostředkům na obstarání vlastní bytové potřeby před jejich získáním, nejdříve však ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém poplatník prostředky získal.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Zdanění výher od roku 2024 stoupne a pravidla jsou u každé výhry mírně odlišné

Zdanění výher od roku 2024 stoupne a pravidla jsou u každé výhry mírně odlišné

Datum článku: 21. 11. 2023

Od roku 2024 se všichni, kteří se občas neubrání pokušení hráčské vášně, musí připravit na nové daňové…

Více informací
Přiznání k dani za rok 2023 bude potřeba vyplnit v korunách i při placení daní a účtování v cizí měně

Přiznání k dani za rok 2023 bude potřeba vyplnit v korunách i při placení daní a účtování v cizí měně

Datum článku: 01. 11. 2023

Tuzemské firmy, které při své činnosti převážně operují s cizí měnou, budou moci od 1. 1. 2024 v cizí měně…

Více informací
Ocenění nehmotného majetku spojených osob si žádá zkušené znalce

Ocenění nehmotného majetku spojených osob si žádá zkušené znalce

Datum článku: 30. 10. 2023

Stanovení hodnoty nehmotného majetku hraje klíčovou roli v kontextu plnění daňových povinností. Jenže správné…

Více informací
Příjmy ze zaměstnání v zahraničí je třeba většinou daňově řešit i v ČR, ale někdy také ne

Příjmy ze zaměstnání v zahraničí je třeba většinou daňově řešit i v ČR, ale někdy také ne

Datum článku: 25. 10. 2023

Mít příjem ze zahraničí, není v dnešní době ani u tuzemských občanů nijak neobvyklá záležitost. Uvedené…

Více informací