Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Finanční správa připomíná pro rok 2022 potřebu včasného splnění podmínek pro osvobození příjmů z prodeje rodinného domu od daně

Finanční správa připomíná, že se od zdaňovacího období roku 2021 zpřísnily podmínky pro osvobození příjmů z prodeje rodinného domu či bytu od daně. Kdo si chce osvobození uplatnit, musí splnit dvě nezbytné podmínky a jejich splnění ve správné lhůtě v roce 2022 oznámit úřadům.

Finanční správa připomíná pro rok 2022 potřebu včasného splnění podmínek pro osvobození příjmů z prodeje 2.jpg
Datum článku: 06. 12. 2021

V roce 2022 bude potřeba pro osvobození příjmů z prodeje rodinného domu či bytu včas nahlásit získání těchto příjmů i jejich správné další použití

Daňové zákony se stále mění a zpřísňují zejména v oblasti osvobození a úlev. V uvedených situacích je nutné přesně dokázat, že sleva náleží a byly k ní splněny všechny potřebné podmínky ve správné lhůtě.

Finanční správa v dané souvislosti připomíná všem, kdo prodali rodinný dům či bytovou jednotku ve zdaňovacím období roku 2021 a budou si chtít uplatnit osvobození od daně z příjmů z daného prodeje, že se kvůli novelizaci zákona zpřísnily podmínky pro dané osvobození a je nutné je v roce 2022 splnit včas.

Uvedená změna podmínek se týká osvobození příjmů z prodeje rodinného domu či jednotky podle § 4 odstavce 1 písmene a) zákona o daních z příjmů.

Pro osvobození je třeba správci daně prokázat splnění dvou podmínek. Jednak je třeba prokázat použití získaných prostředků z prodeje na obstarání vlastní bytové potřeby a za druhé je nutné ve správné lhůtě nahlásit správci daně získání těchto prostředků do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, v němž k získání prostředků došlo.

Jinými slovy prodávající musí doložit, že získané prostředky z prodeje bydlení znovu použil na financování dalšího vlastního bydlení a taktéž kvůli dané věci nesmí zapomenout v příslušném termínu podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2021 je do 1. dubna 2022 pro klasickou papírovou variantu přiznání. Kdo bude podávat přiznání elektronicky má na podání čas až do 2. května 2022 a při podání přiznání s poradcem bude čas až do 1. července 2022. Pokud poplatník nepodá daňové přiznání včas a správně nesplní včas oznámení o uvedeném prodeji a nebude moci osvobození od daně uplatnit.

Pozor použití získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby je splněno když:

jsou tyto prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby použity do konce zdaňovacího období, které bezprostředně následuje po zdaňovacím období, ve kterém poplatník prostředky získal,

je použita částka odpovídající získaným prostředkům na obstarání vlastní bytové potřeby před jejich získáním, nejdříve však ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém poplatník prostředky získal.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Od září 2022 se změnila pravidla výpočtu výživného na děti

Od září 2022 se změnila pravidla výpočtu výživného na děti

Datum článku: 26. 09. 2022

Měsíc září se pomalu chýlí k závěru a pojďme si říci, že to letošní září přináší jednu docela zásadní…

Více informací
Některé příjmy ze zahraničí je možné danit samostatně nižší sazbou

Některé příjmy ze zahraničí je možné danit samostatně nižší sazbou

Datum článku: 23. 09. 2022

Pokud má poplatník příjmy ze zahraničí, musí je samozřejmě správně vypořádat s daněmi, tak jak to nařizuje…

Více informací
Jednorázový pětitisícový příspěvek na dítě a daně

Jednorázový pětitisícový příspěvek na dítě a daně

Datum článku: 05. 09. 2022

Jednorázový pětitisícový příspěvek na dítě už se vyplácí rodinám s dětmi do 18 let jako pomoc se zvládáním…

Více informací
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se nejspíš bude podávat až od 25 000 Kč

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se nejspíš bude podávat až od 25 000 Kč

Datum článku: 20. 07. 2022

Neustálý růst cen všeho na co jen člověk pomyslí je velmi zneklidňujícím faktorem, na němž většina z nás nic…

Více informací