Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Firmu založíte levněji až od příštího týdne, nový systém se teprve testuje

Od prvního května 2015 mělo být založení firmy pro podnikatele jednodušší a levnější. Podle litery zákona mají notáři možnost od 1.5.2015 zapisovat firmy do obchodního rejstříku. Realita je ovšem jiná, technika vystrčila růžky a celý proces se posouvá.

Firmu založíte levněji až od příštího týdne. Nový systém se testuje.jpg
Datum článku: 12. 05. 2015

I nejvyspělejší technologie mohou selhat

Svůj život si již neumíme představit bez fungování nejrůznějších technologií, které mají být rychlé, přesné a spolehlivé. Jenže realita života nám ukazuje, že nic by se nemělo přehnaně uspěchat spíše by bylo potřeba zamyslet se nad tím, jak sladit technologie a lidský faktor, aby ve vzájemném souladu fungovaly. Vše nové potřebuje vždy prostor a čas k rozjezdu a s tím by se mělo počítat i při určování nejrůznějších termínů.V poslední době se totiž jaksi stále častěji stává, že k realizaci nějakého důležitého procesu chybí důležitá součástka. Buď máme zákon a selže technika nebo naopak. Proces kontroly pracovních smluv zaměstnanců na pracovištích by měl od letošního ledna fungovat bez zbytečného papírování, ale selhal informační systém ČSSZ a kontroloři do dubna požadovali po zaměstnavatelích papírové smlouvy a stejná situace nastává i nyní. Slibované a podnikateli očekávané levnější a lehčí založení firmy bude opět možné až o několik dnů později. Notáři by rádi uskutečňovali přímé zápisy do obchodního rejstříku, jak jim to umožňuje zákon, ale technologicky to ještě proveditelné není.

Notáři se teprve připojují, zatím si obstarejte potřebné dokumenty

K založení společnosti s ručením omezením budete potřebovat mimo zakladatelských dokumentů i další nezbytné listiny, které je potřeba si obstarat než půjdete k notáři s úmyslem zapsat firmu do obchodního rejstříku. Nezbytné jsou:

 1. Společenká smlouva v případě že je více společníků nebo zakladatelská listina, když je pouze jeden zakladatel..
 2. Výpis z katastru nemovitosti – nájemní smlouva.
 3. Souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla společnosti.
 4. Živnostenské oprávnění
 5. Čestné prohlášení jednatele o bezúhonnosti.
 6. Prohlášení správce vkladu o složení základního kapitálu.
 7. Potvrzení banky o splacení základního kapitálu.
 8. Rozhodnutí jednatele o umístění sídla.
 9. Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku.
 10. Další dokumenty jako například plnou moc v případě zastoupení advokátem.

Bez čeho se neobejde zakladatelský dokument
Zakladatelský dokument smlouva nebo listina musí mít ze zákona formu notářského zápisu. Je to dáno § 8 zákona o obchodních korporacích.
V dokumentu musí být uvedeno

 • forma společnosti
 • předmět podnikání nebo činnosti společnosti
 • určení společníků – jména, bydliště nebo sídla
 • určení práv, povinností a druhů podílů jednotlivých společníků
 • výši vkladu či vkladů připadajících na podíl nebo podíly
 • výši základního kapitálu
 • počet společníků a způsob jejich jednání za společnost
 • vkladovou povinnost zakladatelů s uvedením lhůty pro splnění
 • údaje o jednatelích popřípadě dalších členech orgánů společnosti, kteří mají být ze zákona voleni valnou hromadou
 • určení správce vkladů
 • v případě nepeněžitého vkladu jeho popis, ocenění, částku kterou se započítává na emisní kurs i určení osoby znalce, který provede ocenění neponěžitého vkladu.

Od pondělí 18 května 2015 by již všichni notáři měli zápisy firem provádět bez problémů

Levnějších a rychlejších zápisů firem do obchodního rejstříku by se podnikatelé měli dočkat v příštím týdnu, tedy o čtrnáct dnů později než bylo původně plánováno. Podle informací z Notářské komory ČR se systém v současné době testuje a notáři se postupně připojují. Všichni by měli být připojeni do pátku 15.května 2015 a od pondělí 18.května budou zápisy do rejstříku prostřednictvím notáře konečně možné, alespoň ministerstvo spravedlnosti i Notářská komora se na tom shodují. Tak podnikatelům nezbývá než doufat, že technika se už nebude vzpírat.

Zápis akciové společnosti bude za 8000 Kč společnost s ručením omezeným za 2 700 Kč

Protože poplatky pro notáře, které taxativně stanoví zákon jsou nižší než u rejstříkových soudů, nebudou muset podnikatelé sahat tak hluboko do kapsy. Za první zápis akciové společnosti notářem vydá podnikatel jen 8000 Kč místo současných 12 000 Kč. Prvozápis společnosti s ručením omezeným bude stát 2 700 Kč místo 6 000 Kč. Změna či doplnění údajů bude při zápisu notářem jen za polovinu současné ceny a tedy za 1 000 Kč. Takže nezbývá než vydržet příznivé zítřky se blíží.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Povinnost prodávat stále více české potraviny se má ještě dále zpřesňovat

Povinnost prodávat stále více české potraviny se má ještě dále zpřesňovat

Datum článku: 05. 06. 2020

Zákonná novela zavádějící povinný podíl tuzemských potravin v obchodech vyvolává reakce pochvalné i jednoznačně…

Více informací
Nemocenská je dávkou s přísnými pravidly a i při pandemii může dojít i k jejímu krácení či nevyplacení

Nemocenská je dávkou s přísnými pravidly a i při pandemii může dojít i k jejímu krácení či nevyplacení

Datum článku: 04. 06. 2020

Nemocenská je dávkou, která v situaci posledních týdnů a měsíců zajímá daleko větší část národa než kdykoli…

Více informací
Ošetřovné čerpané v souvislosti s Koronavirem a nárok na řádnou dovolenou

Ošetřovné čerpané v souvislosti s Koronavirem a nárok na řádnou dovolenou

Datum článku: 03. 06. 2020

Léto a prázdniny se kvapem blíží i v době Koronavirové a mnoho zaměstnanců, zvláště těch, kteří byli…

Více informací
Letní brigády, nezletilí brigádníci a ustanovení zákona

Letní brigády, nezletilí brigádníci a ustanovení zákona

Datum článku: 03. 06. 2020

Kalendářní léto již začalo a to správné prázdninové a žákovské už je také za dveřmi. I letos si spousta…

Více informací