Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Fungující formulář pro podání daňového přiznání za rok 2021 je již k dispozici

Technické problémy byly zdárně vyřešeny a poplatníkům je konečně k dispozici fungující formulář pro elektronické podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021. Formulář je již možné odeslat v příslušném formátu a struktuře v příslušných aplikacích na webu Finanční správy.

Fungující formulář pro podání daňového přiznání za rok 2021 je již k d 2.jpg
Datum článku: 16. 02. 2022

Elektronicky musí i v roce 2022 podat přiznání všichni, kdo mají povinnost mít ze zákona datovou schránku nebo mají povinnou účetní závěrku ověřenou auditorem

Elektronickému podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob již nic nestojí v cestě. Formulář v příslušném formátu je dostupný v aplikaci EPO čili Elektronická podání pro finanční správu i v aplikaci Daňová informační schránka plus (DIS+). Všichni, kdo mají v roce 2022 povinnost podat daňové přiznání za rok 2021 elektronicky, tedy nejen mohou, ale musí začít svoji povinnost plnit, protože termíny do kdy musí být povinnost splněna, se blíží.

I v roce 2022 platí, že mnohé daňové subjekty dokonce musí daňové přiznání podat jedině elektronicky a jiná možnost pro ně není. Jedině elektronickou formou v předepsaném formátu a struktuře musí podat přiznání všichni, kdo mají danou povinnost uloženu přímo zákonem. Tato povinnost se týká všech subjektů, které mají povinnost mít současně i účetní závěrku ověřenou auditorem, všech podnikatelů, kteří mají datovou schránku zřízenu ze zákona i podnikajících fyzických osob, které jsou povinny v roce 2022 podávat daňové přiznání a mají aktivní datovou schránku. Jiná forma podání než elektronická pro jmenované možná není a pokud by někdo z nich podal přiznání v papírové podobě, bude to finanční úřad brát jako nesplnění povinnosti a uloží příslušnou pokutu.

Finanční správa doporučuje splnit si elektronické podání přiznání prostřednictvím Online finančního úřadu přes portál mojedane.cz, kam je možné se přihlásit právě prostřednictvím údajů pro vstup do datové schránky, pomocí bankovní identity nebo také pomocí elektronického občanského průkazu s čipem.

Papírové přiznání musí být podáno do 1. dubna 2022, elektronické podání je možné činit až do 2. května a kdo se bude přiznávat s poradcem má lhůtu ještě delší

Lhůty pro podání přiznání v roce 2022 jsou již standardní jako v době před pandemií. Znamená to, že základní lhůta do kdy musí být podáno přiznání v klasické papírové formě, je do 1. dubna 2022. Lhůta pro přiznání v elektronické podobě je o měsíc delší, tedy všichni, kdo budou podávat přiznání elektronicky a nebude to za ně dělat daňový poradce, mohou přiznání podávat bez sankce až do 2. května 2022. Subjekty za které bude podání vyřizovat daňový poradce, mají na podání přiznání lhůtu až do 1. července 2022.

Současně s podáním přiznání, tedy ve stejný den je třeba také zaplatit příslušnou daň. Platbu daně je možné učinit převodem na účet finančního úřadu, zasláním složenkou z pošty nebo je možné zaplatit daň přímo v pokladně příslušného finančního úřadu v hotovosti.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nový online kanál pro komunikaci s Finanční správou dostal název MOJE DANĚ a umožňuje elektronická podání daňových přiznání, zasílání upozornění na blížící se termíny a přehledný přístup k informacím o stavu daňových povinností. Tento nový kanál  je spojen i s legislativní novelou zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, konkrétně přepracovanými § 69 až § 69b, které upravují základní povinnosti správce daně ve vztahu k zajištění dálkového přístupu a rozsahu dostupných informací.

Portál MOJE DANĚ s jehož pomocí si vyřídíte daňové povinnosti, odkud budete chtít. Velký důraz klade na bezpečné a moderní přihlášení a umožňuje kontrolovat informace na daňovém účtu, vyřizovat daňové povinnosti nebo sledovat stav podaných žádostí. Jeho  služeb využívá již více než půl milionu uživatelů.  V letošním roce se chystají další úpravy, které souvisejí se zapracováním legislativních změn, převod dalších EPO formulářů do modernější technologie EPO3 zavedení technologie „Průvodce“ v aktualizovaném formuláři k dani z příjmů právnických osob včetně zvýšení ochrany osobních údajů.

Nový portál lze využívat také tak, jak jsme byli zvyklí, to znamená bez přihlášení vybrat dostupné volby. Elektronická podání pro Finanční správu zahrnující daňová tvrzení a některá další podání, dále Elektronická evidence tržeb, Registr DPH, Vracení DPH v rámci EU a Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS/OSS). Responsivní design umožňující spuštění i na mobilních zařízeních a zajištěnou funkčnost na všech obvyklých platformách a v nejrozšířenějších prohlížečích. Dále jsou vyjmenovány možnosti přihlášení, resp. přístupu do daňové informační schránky a specifikovány osoby, které mají přístup ze zákona anebo na základě uděleného pověření.

Zrušení přístupu do starší verze daňového portálu na adrese: https://adisspr.mfcr.cz je nezbytné pro zvýšení přehlednosti poskytovaných služeb a jejich sjednocení. Uživatelé naleznou všechny jeho funkce v modernizované podobě na portálu MOJE daně na adrese www.mojedane.cz. Cílem tohoto portálu je usnadnit vyřizování daňových povinností a umožnit občanům mít všechny důležité informace na jednom místě. Portál MOJE DANĚ spustila Finanční správa pro zjednodušení, zrychlení a poskytnutí vyššího komfortu elektronické komunikace s Finanční správou. Pro samotné daňové poplatníky tato novela přinesla například prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání o jeden měsíc, pokud je toto podáváno elektronicky (viz § 136 odst. 2 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád).

Daňový kalendář - kdy platit jaké daně a na co si dát pozor

Přehledný daňový kalendář, který vás upozorní na všechny důležité lhůty a termíny. Kompletní seznam všech daňových povinností včetně dnů, do kdy je nutné je splnit. Používejte náš daňový kalendář a už vám nikdy nic neunikne. Daňový kalendář pro každý aktuální rok stanovuje termíny pro podávání daňových přiznání a odvodů pro daně z příjmů, daň z přidané hodnoty, spotřební daně, daň silniční, daň z nemovitostí i daně energetické. Upozorńuje na daňové povinnosti v aktuálním roce, které vyplývají pro poplatníky z jednotlivých zákonů. 

 

Prodloužení úředních hodin na finančních úřadech v roce 2023

Prodloužení úředních hodin na finančních úřadech v roce 2023

Datum článku: 27. 03. 2023

Čas na podání daňového přiznání za rok 2022 v papírové formě se krátí a Finanční správa proto opět…

Více informací
Pokud má poplatník více datových schránek je jedno, z které přiznání podá

Pokud má poplatník více datových schránek je jedno, z které přiznání podá

Datum článku: 22. 03. 2023

Někteří daňoví poplatníci, kteří mají více datových schránek a současně od roku 2023 také povinnost podávat…

Více informací