Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Humanitární dávka, volný vstup na trh práce a příspěvek za ubytování mají být další pomocí ukrajinským uprchlíkům

Poslanecká sněmovna uplynulý pátek projednala a schválila některé další prvky pomoci lidem prchajícím do naší země před válkou na Ukrajině, aby se mohli rychleji začlenit do našeho běžného života. Těmito prvky pomoci, jejichž uplatnění nyní ještě musí schválit Senát je humanitární dávka umožnění volného vstupu na trh práce i solidární příspěvek na ubytování.

Humanitární dávka, volný vstup na trh práce a příspěvek za ubytování mají být další pomocí ukrajinským up 2.jpg
Datum článku: 14. 03. 2022

První humanitární dávku finanční pomoci dostanou uprchlíci na našem území automaticky o další si nohou žádat až po dobu pěti měsíců

Lidé prchající před válkou na Ukrajině přicházejí na naše území skutečně bez prostředků, většinou nemají možnost vzít si ani žádné osobní věci. Je naší lidskou a morální povinností poskytnout jim po příchodu naše území, alespoň základní prostředky k normálnímu životu.

K uvedenému běžnému životu je samozřejmě nutné kromě ubytování a povolení k pobytu mít taktéž alespoň nějaké finanční prostředky na nejzákladnější nutné životní potřeby. Proto vláda rozhodla o poskytování humanitární finanční dávky, těmto lidem ubytovaným na našem území. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v dané souvislosti rozhodlo, že uvedeným lidem bude v okamžiku udělení speciálního víza ke strpění poskytována automaticky také právě prvotní humanitární podpora ve výši 5000 Kč. O další obdobnou dávku si uvedení lidé budou moci požádat i v dalších měsících pobytu na našem území, pokud se budou nacházet v hmotné nouzi a situace jim nedovolí zajišťovat si prostředky na živobytí vlastním přičiněním.

O uvedenou nouzovou humanitární dávku budou moci tito lidé žádat až po dobu pěti měsíců, ale kromě dávky první bude nutné o všechny další žádat. Žádost se bude podávat na pobočkách úřadů práce podle místa pobytu žadatele.

Všem, kdož jsou schopni pracovat, je třeba maximálně zjednodušit vstup na trh práce

Další záležitostí, kterou vláda v dané souvislosti schválila je volný vstup na trh práce, pro všechny tyto uprchlíky, kteří u nás dostanou uvedené speciální vízum a dočasnou ochranu. Dané vízum usnadňuje přístup k zaměstnanosti tím, že jeho držitel nemusí žádat a čekat na vyřízení pracovního povolení, ale má možnost si ihned začít hledat práci, protože dostanou stejné podmínky, jako cizinci s trvalým pobytem v ČR. Prioritní a prospěšné jak pro uvedené uprchlíky, tak pro naši zemi je, aby všichni tito lidé pokud jsou schopni pracovat, našli práci. Velkým pomocníkem v daném směru mohou být sami zaměstnavatelé. Vláda zaměstnavatele k této aktivitě přímo vyzývá a prosí, aby byli nápomocní a vstřícní při začleňování těchto lidí do pracovního procesu, protože převážná část těchto uprchlíků jsou ženy s malými dětmi, kterým je třeba pomoci s umístěním dětí do dětských skupin či firemních školek.

Solidární příspěvek za ubytování domácnostem, které uprchlíky ubytují

Dalším specifickým příspěvkem pro uvedenou mimořádnou situaci, který vláda schválila je speciální příspěvek fyzickým osobám a domácnostem, které ve svých bytech, domech a chalupách poskytnou zdarma ubytování daným uprchlíkům. Podmínky poskytování tohoto příspěvku a jeho výše se ještě dojednávají a budou upraveny zvláštním nařízením vlády. Příspěvek má alespoň částečně kompenzovat náklady, které samozřejmě lidem poskytujícím dané ubytování vzniknou.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Datum článku: 23. 03. 2023

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta…

Více informací

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta nejsnazší a nejpřijatelnější cesta, opak může být pravdou. Je důležité si uvědomit, že pro doručování zásadních pracovněprávních písemností e-mailem je zatím stále nutné splnit ne zcela snadné podmínky, které by se sice měly v dohledné budoucnosti změnit, ale zatím se tak nestalo.

Při doručování zásadních pracovněprávních písemností zaměstnanci e-mailem je nutné promyslet, zda je to ze zákona možné a zda budou splněny příslušné podmínky

Doručování písemností zaměstnanci e-mailem musí zaměstnavatel vždy pečlivě zvažovat podle toho, o jakou písemnost se jedná a co ohledně jejího doručování stanoví zákon konkrétně zákoník práce. Je důležité si jako zaměstnavatel uvědomovat, že pro doručování zásadních písemností v pracovněprávním vztahu, například písemností ohledně pracovního poměru, odměňování, či porušení pracovní neschopnosti jsou zákoníkem práce stanovena jednoznačná pravidla a postupy, jak musí být doručení v konkrétní situaci provedeno, aby bylo platné.

S uvedenými pravidly se musí zaměstnavatel před volbou způsobu doručení písemnosti zaměstnanci pečlivě seznámit, aby věděl, který ze způsobů, ve které situaci konkrétně použít.

Zákonem uznávaných a určených způsobů doručování výše uvedených písemností v pracovněprávních vztazích je hned několik od doručování do vlastních rukou na pracovišti, přes doručování provozovatelem poštovních služeb, až po doručování elektronicky e-mailem nebo datovou schránkou. Zaměstnavatel si však nemůže libovolně vybrat, který ze způsobů pro doručení důležité písemnosti zvolí, ale musí (zatím stále) postupovat v přesně vymezeném sledu. Začít je nutné vždy od doručení písemnosti do vlastních rukou zaměstnance na pracovišti. Až teprve pokud doručení na pracovišti není možné, může zaměstnavatel zvolit doručení prostřednictvím:

  • provozovatele poštovních služeb čili běžné pošty,
  • sítě nebo služby elektronických komunikací nebo
  • datové schránky.

Z uvedeného tedy jednoznačně plyne, že k doručení pracovněprávních písemností určených do vlastních rukou zaměstnance nelze volit doručení e-mailem jako primární, ale až jako další možnost když se nezdaří předání na pracovišti, nebo kdekoli bude zaměstnanec zastižen.

Dále je třeba si v souvislosti s doručením uvedených písemností e-mailovou cestou uvědomovat, že zde zákon stanoví nutné splnění tří poměrně přísných podmínek pro postup zaměstnavatele i zaměstnance, aby doručení bylo právně platné.

K doručení pracovněprávních dokumentů e-mailem je nutný předchozí písemný souhlas zaměstnance, elektronická adresa pro doručování i elektronické podpisy

Předchozí řádky ukazují, že doručování pracovněprávních písemností například pracovní smlouvy zaměstnanci e-mailem nemusí být ze zákona správným způsobem a primárně je třeba stále volit způsob předání zaměstnanci přímo. Na straně druhé, i když doručení e-mailem správnou volbou, protože jiný způsob možný není, může nastat další problém s pravidly.

Paragraf 335 zákoníku práce si při doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací čili doručování e-mailem žádá nejen písemný souhlas zaměstnance a poskytnutí elektronické adresy pro uvedené doručování, ale také elektronické podepsání písemnosti na straně zaměstnavatele i zaměstnance.

Aby mohl zaměstnavatel vůbec zvolit doručení výše popsaných písemností e-mailem, musí mít předtím písemný souhlas zaměstnance s takovým způsobem doručování a k tomu i elektronickou adresu také poskytnutou zaměstnancem k danému účelu. Další co zaměstnavatel k uvedenému doručování musí mít je vlastní uznávaný elektronický podpis, kterým bude doručovaná písemnost podepsána.

Elektronický podpis však potřebuje i zaměstnanec pro potvrzení přijetí písemností. Zákon si zatím potvrzení přijetí písemnosti zaměstnancem stále žádá a toto potvrzení může zaměstnanec uskutečnit jedině datovou zprávou  podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem.

Pokud tedy nedá zaměstnanec zaměstnavateli písemný souhlas s doručováním prostřednictvím e-mailu nebo nemá zaměstnavatel či zaměstnanec vlastní elektronický podpis, tak doručování pracovněprávních písemností e-mailem mezi nimi možné není.

Změnit a usnadnit podmínky doručování uvedených písemností e-mailem by měla chystaná novela zákoníku práce. Zaměstnanec již nebude muset potvrzovat přijetí, protože se uplatní fikce doručení

Významný obrat v záležitosti doručování popsaných písemností e-mailem mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, by měla přinést ona chystaná velká novelizace zákoníku práce. Jedná se o onu novelizaci, která má též upravit podmínky práce z domova, práce na dohody i řadu dalších záležitostí.

Pokud tedy uvedená novelizace dojde platnosti, doručování písemností zaměstnanci e-mailem by se měla otevřít snazší cesta. Písemný souhlas zaměstnance s doručováním pracovněprávních písemností e-mailem i elektronickou adresu sdělenou zaměstnancem, bude zaměstnavatel potřebovat pořád. Bez vlastního elektronického podpisu, kterým odesílaný dokument podepíše, se zaměstnavatel také neobejde, ale na potvrzení ze strany zaměstnance už nebude potřeba. A zaměstnanec nebude pro dané účely muset mít ani elektronický podpis.

Na straně zaměstnance by totiž nově měla platit fikce doručení. Pokud se tedy zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou, že zaměstnavatel bude doručovat uvedenou dokumentaci zaměstnanci e-mailem a zaměstnanec stvrdí uvedený souhlas v dohodě podpisem, bude moci zaměstnavatel uvedeným způsobem písemnosti doručovat i bez potvrzení zaměstnance. Záležitost bude po 15 dnech od odeslání považována za doručenou fikcí.  

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Datum článku: 22. 03. 2023

Úraz zaměstnance je vždy nepříjemná událost, která pro zaměstnavatele znamená plnění několika nutných zásadních…

Více informací
Změny u stavebního spoření od roku 2024 přijdou s příspěvkem nebo i bez něho

Změny u stavebního spoření od roku 2024 přijdou s příspěvkem nebo i bez něho

Datum článku: 17. 03. 2023

Stavební spoření a z něho plynoucí možnost získání výhodného úvěru má v Česku stále vysokou oblibu. Jenže…

Více informací