Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

I v roce 2021 je možné uplatňovat daňové slevy a odpočty za rok 2020 a získat zpět z daní i tisíce korun

Současná doba je sice kvůli koronaviru plná nejistot a strachu, ale přece jen se tu a tam vynoří něco, co pozvedne náladu a dodá kousek naděje. Takovouto pozitivní jiskřičkou naděje, která je zde i v roce 2021 mohou být i vrácené peníze z daní za rok 2020 ve formě slev či daňových odpočtů, které pomohou ušetřit tím, že snižují poplatníkovu daňovou povinnost.

I v roce 2021 je možné uplatňovat daňové slevy a odpočty za rok 2020 a získat zpět z 2.jpg
Datum článku: 18. 02. 2021

Nárok na slevy na dani i odpočty lze i v roce 2021 za rok předchozí lze uplatňovat v ročním zúčtování daně či v daňovém přiznání a u každého bude úspora jiná

Každý kdo měl v roce 2020 nějaké příjmy podléhající dani a plnil svoji daňovou povinnost, může se i v roce 2021 těšit, že něco z odvedených peněz získá zpět. Tento návrat peněz se i v roce 2021 děje prostřednictvím ročního zúčtování daně z příjmů u zaměstnavatele nebo podáním daňového přiznání za uvedený rok.

Jakou variantu poplatník pro uplatnění slevy či odpočtu zvolí, záleží na individuální situaci i na tom co uvedené osobě ukládá zákon. Roční zúčtování daně je možnost vypořádání se s daněmi pro zaměstnance, kteří měli za uplynulý rok pouze zdanitelné příjmy ze zaměstnání, a zákon jim neukládá povinnost podat daňové přiznání. Žádost o roční zúčtování však musí být vždy s datem 15. února roku následujícího po roce, za který je žádáno zúčtování, takže doklad už by měl ležet u účetní i s ostatními podklady nároku na požadované slevy.

Druhou variantou, jak získat peníze z daní zpět je samozřejmě podání přiznání k dani. Jak je naznačeno pro někoho je podání přiznání přímo povinností ze zákona například pro všechny OSVČ a jiný si může přiznání podat dobrovolně.

Slevy na dani, které je možné podle zákona o dani z příjmu uplatnit v roce 2021 za rok 2020

Každý poplatník, který měl v roce 2020 zdanitelné příjmy ze zaměstnání či podnikání si může uplatnit daňovou slevu na poplatníka, která náleží ve výši 24 840 Kč. Uvedená sleva se nekrátí a náleží vždy celá, takže i zaměstnanci, kteří pracovali jen po část roku a uplatňovali na uvedenou slevu nárok měsíčně během roku, dostanou po zúčtování či podání přiznání v roce 2021 zbylé peníze, které jim náleží jako daňový přeplatek.

Daňové zvýhodnění na manželku/manžela s nízkými příjmy

Poplatníci muži i ženy, kteří žili v roce 2020 v manželství či během daného roku zákonité manželství uzavřeli a jejich protějšek manžel/manželka měli za celý rok jen nízké příjmy do 68 000 Kč, si mohou uplatnit právě daňovou slevu na manželku/manžela s nízkými příjmy. Uvedená sleva činí za rok 2020 celkem 24 840 Kč. Sleva se uplatňuje právě jen jednou ročně v zúčtování či přiznání a je pevně vázána uzavření sňatku. Pokud k uzavření sňatku došlo během roku 2020, lze slevu žádat taktéž v poměrné výši od měsíce, v němž bylo manželství uzavřeno.

Daňové zvýhodnění na dítě/děti do 26 let a daňový bonus

Další slevu, kterou mohou poplatníci nárokovat, pokud již byli či se stali rodiči je daňové zvýhodnění na dítě/děti do 26 let věku. Sleva náleží na každé nezaopatřené dítě či studenta až do 26 let věku. Na jedno konkrétní dítě v rodině může uplatňovat slevu vždy jen jeden z rodičů. Na první dítě náleží za rok 2020 celkem sleva 15 204 Kč. Na druhé dítě v rodině náleží 19 404 Kč za celý rok a na třetí a každé další dítě za celý rok 2020 náleží 24 204 Kč. Pokud některé dítě bylo držitelem průkazu ZTP/P náleží na ně sleva v dvojnásobné výši. Uvedené zvýhodnění bylo možné čerpat buď pravidelně v měsíčních částkách během celého roku, nebo je možné uplatnit si celou částku za rok právě v přiznání či daňovém zúčtování. Ke zvýhodnění na děti se samozřejmě i za rok 2020 váže možnost získat ještě daňový bonus. Nárok na daňový bonus na děti vzniká rodiči, pokud je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daňová povinnost.

Sleva na umístění dítěte čili školkovné

Kromě výše uvedeného zvýhodnění si pracující rodiče malých dětí mohou uplatnit ještě takzvané školkovné což oficiálně je sleva na umístění dítěte v předškolním zařízení. Jde o slevu, která se uplatňuje jednou ročně za celý uplynulý rok a za rok 2020 může náležet v maximální výši 14 600 Kč nebo nižší. Podle doložených nákladů, které rodič dítěte za celý rok zaplatil. Zaplacení potvrzuje zařízení, kam dítě dochází. Slevu si může uplatnit vždy jeden z rodičů, se kterým dítě žije ve společné domácnosti a mohou ji uplatňovat jak zaměstnanci, tak rodiče OSVČ

Sleva na invaliditu, rozšířená sleva na invaliditu a sleva na průkaz ZTP/P

Poplatníci, kteří v roce 2020 pobírali invalidní důchod, samozřejmě mohou v přiznání či zúčtování žádat daňovou slevu na invaliditu a pokud mají také průkaz ZTP/P mohou žádat i další slevu, k níž je opravňuje právě daný průkaz. V případě invalidity I. a II. stupně činí roční výše slevy 2520 Kč. Pokud je poplatník invalidní ve stupni III. je výše slevy za celý rok 5 040 Kč. Na průkaz ZTP/P náleží daňová sleva v roční výši 16 140 Kč. Všechny slevy bylo možné uplatňovat průběžně měsíčně nebo si je odečíst najednou v daňovém přiznání.

Daňová sleva studenta

O slevu na dani může samozřejmě žádat i student, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem či odborným výcvikem a k tomu si přivydělává zaměstnáním či jako OSVČ. Tuto daňovou slevu si student může uplatnit do 26 let věku případně u doktorandského studia až do 28 let. Za celý rok náleží sleva 4020 Kč.

Odčitatelné položky v přiznání podávaném v roce 2021 za rok 2020

A nyní se pojďme podívat, o kolik si lze snížit základ daně prostřednictvím odečitatelných položek

Velmi často uplatňovanou odčitatelnou položkou je penzijní připojištění či životní pojištění obojím si lze snížit daňový základ až o 24 000 Kč za celý rok

Až o 300 000 Kč si lze snížit daňovou povinnost zaplacenými úroky z úvěrů na bydlení.

Dalším odpočtem mohou být bezúplatná plnění ve formě darů. Zde je možné mít za rok 2020 i rok 2021 odpočet dokonce vyšší než v letech předchozích. Ze základu daně si lze odečíst až 30 procent místo předešlých 15 procent.

Dalším odpočtem ve výši maximálně 3000 Kč mohou být zaplacené členské příspěvky odborové organizaci.

Daňově si lze jako odpočet uplatnit také úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Odpočet v daném případě může být až 10 000 Kč, nebo pokud se jedná o poplatníka s postižením, který je držitelem průkazu ZTP až 13 000 Kč a při průkazu ZTP/P až 15 000 Kč.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Správně podané daňové přiznání je jedině to ve správném formátu

Správně podané daňové přiznání je jedině to ve správném formátu

Datum článku: 24. 04. 2024

I v roce 2024 bude u elektronického podávání daňových přiznání klíčové nejen dodržení stanoveného termínu pro…

Více informací
Web Hospodářské komory poradí s elektronickým podáním přiznání

Web Hospodářské komory poradí s elektronickým podáním přiznání

Datum článku: 19. 04. 2024

Jak se blíží, konec dubna roku 2024, u nejednoho podnikatele stoupá nervozita. Zbývá totiž již jen několik málo dní…

Více informací
Předvyplněné daňové přiznání zaměstnanců by možná mohlo fungovat už v roce 2026

Předvyplněné daňové přiznání zaměstnanců by možná mohlo fungovat už v roce 2026

Datum článku: 17. 04. 2024

V posledních letech se mnoho mluví o zjednodušení administrativních procesů, které ovlivňují každodenní životy…

Více informací
Základní daňová sleva na poplatníka se v nejbližším období zřejmě nezvýší

Základní daňová sleva na poplatníka se v nejbližším období zřejmě nezvýší

Datum článku: 15. 04. 2024

Zvýšení základní daňové slevy na poplatníka bylo jedním z klíčových slibů současné vlády, který byl…

Více informací