Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Informace pro zaměstnavatele související se spuštěním eNeschopenky od 1. 1. 2020

Projekt eNeschopenky začal plně fungovat od 1. 1. 2020. Ošetřující lékaři prostřednictvím něj vydávají rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti v elektronické podobě, tak jak to právní úprava ukládá, a to více než v 95 % případů. Zaměstnavatelé tak mohou využívat služby, které pro ně ČSSZ připravila a ta rovněž plní také elektronickou formou své povinnosti v nemocenském pojištění, pokud dočasná pracovní neschopnost zaměstnance trvá déle než 14 kalendářních dnů.

Informace pro zaměstnavatele související se spuštěním eNe 2.jpg
Datum článku: 30. 01. 2020

Zaměstnavatel může nyní v souvislosti s eNeschopenkou využívat všechny následující služby:

Službu Data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti (DZDPN). Tato služba umožňuje rychlou a provázanou komunikaci mzdového či personálního SW zaměstnavatele s ČSSZ. S pomocí této služby lze automaticky načítat informace zasílané ČSSZ přímo do SW, se kterým zaměstnavatel pracuje. Podání je rozesíláno přes využívané rozhraní APEP (VREP) nebo přes informační systém datových schránek a údaje jsou poskytovány za časový interval maximálně 31 dní. Služba přináší tyto údaje:

 • Notifikace o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (DPN)
 • Notifikace o trvání DPN
 • Notifikace o ukončení DPN

Další službu Automatické zasílání notifikací a informací o DPN zaměstnanců do datových schránek nebo na mailové adresy. Zde jsou údaje o každé DPN zasílány hned dvakrát. Poprvé okamžitě jakmile lékař eNeschopenku vystaví a odešle do systému ČSSZ a následně po kontrole dokončení a zpracování eNeschopenky ze strany ČSSZ. Jsou zde údaje:

 • Vznik DPN (okamžitě po odeslání eNeschopenky lékařem)
 • Vznik DPN ( rozšířená data po ověření údajů zaslaných lékařem)
 • Informace o trvání DPN (po zpracování e-podání lékaře na OSSZ)
 • Informace o ukončení DPN (po zpracování e-podání lékaře na OSSZ)

Notifikace budou zasílány do určených datových schránek nebo na určené mailové adresy, které zaměstnavatel uvede v žádosti o zasílání notifikací. Notifikace zasílané do e-mailové schránky budou obsahovat jen obecné upozornění, že prostřednictvím ePortálu jsou pro zaměstnavatele dostupné nové informace, nebude uvedeno jméno zaměstnance.

Dále jsou k dispozici Informační služby ePortálu ČSSZ o DPN zaměstnanců. Zde přihlášení zaměstnavatelé naleznou údaje:

 • Číslo rozhodnutí o DPN
 • DPN od
 • Potvrzení o trvání DPN k
 • DPN od
 • Informace o ošetřujícím lékaři
 • Vycházky s časovými intervaly- zobrazení v prvních čtrnácti dnech trvání nemoci
 • Adresa v době DPN – v prvních čtrnácti dnech nemoci
 • Podezření na pracovní úraz (ANO/Ne)
 • Podezření na úraz zaviněný jinou osobou (ANO/NE)
 • Podezření na požití alkoholu či zneužití omamných nebo psychotropních látek (ANO/NE)

Po zadání rodného čísla konkrétního zaměstnance získá zaměstnavatel všechny uvedené údaje k danému pracovníkovi nebo může zadat časový interval a získá informace o všech neschopenkách vystavených v daném období.

Jak se zaměstnavatel k daným službám eNeschopenky dostane?

Když si zaměstnavatel sám zpracovává mzdy a využívá dané služby sám. Postupuje stejně jako u ostatních služeb ČSSZ, na které byl dosud zvyklý. Přihlásí se do ePortálu ČSSZ prostřednictvím přihlašovacích údajů svých datových schránek nebo prostředkem NIA – uživatelský účet jméno/heslo/SMS popřípadě eObčanka, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba. Více na www.info-identita.cz.

Zaměstnavatel může používáním služeb pověřit také konkrétního zaměstnance a nastaví zasílání notifikací do jedné či více datových schránek či e-mailových adres. Přihlásí pak dotyčného zaměstnance k používání e Portálu. Přihlášení se provede přímo přes k tomu určenou službu či pomocí interaktivního formuláře na stránkách ČSSZ. Pověřený zaměstnanec musí mít pro využívání služeb ePortálu svou vlastní datovou schránku čí přihlašovací prostředky NIA – uživatelský účet jméno/heslo/SMS, eObčanku. Případně se může přihlásit přes datovou schránku zaměstnavatele a ČSSZ pak provádí ověření, že se za zaměstnavatele přihlašuje jím skutečně pověřený zaměstnanec. Více informací k této záležitosti opět poskytne www.info-identita.cz.

Pokud má zaměstnavatel řešeno zpracování mzdové agendy pomocí externích subjektů, jako jsou účetní firmy či daňový poradci, musí opět tyto osoby oficiálně pověřit používáním služeb ePortálu ČSSZ. Uvedené pověření se opět musí uskutečnit prostřednictvím k tomu určených nástrojů ePortálu, kde jsou příslušné interaktivní formuláře i vzor plné moci. Uvedený vzor plné moci je i na samotných internetových stránkách ČSSZ. Proces samotného konkrétního používání ePortálu externími pracovníky pak probíhá podle stejných zásad jako v případě pověření výše uvedeného kmenového zaměstnance. Subjekty se opět přihlašují pomocí údajů svých datových schránek, e-Občanky či přes uživatelský účet jméno/heslo/SMS, jak stojí v řádcích výše.

Služby ePortálu může za jiný subjekt využívat jen a pouze fyzická osoba, nikoli právnická. Právnická osoba musí v daném případě pověřit fyzickou osobu, která za ni bude v dané záležitosti jednat.

Pokud již byl externí subjekt pověřen k zasílání tiskopisů/ využívání služeb pro zaměstnavatele musí být s tím související plná moc evidována na příslušné OSSZ. Zda pověření plně funguje, je možné si telefonicky ověřit právě na příslušné OSSZ. Pokud se pověření externího subjektu teprve chystá, radí k němu ČSSZ využít právě k tomu určené postupy, informace a formuláře, které má zveřejněny na svém webu.

Další praktické informace, jak získat informace o neschopenkách zaměstnanců je možné najít na www.cssz.cz/web/eneschopenka/pruvodce.

S dotazy ohledně eNeschopenek je také možné se obracet přímo na konkrétní okresní správu sociálního zabezpečení. Je možné využít i k tomu účelu zřízenou bezplatnou telefonní linku na čísle +420 800 222 700  nebo se ptát přes web ČSSZ sekce eNeschopenky/dotazy.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter