Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Jak má zaměstnavatel správně podávat podklady k ošetřovnému pro své zaměstnance

Správným a rychlým podáním podkladů k ošetřovnému příslušné správě sociálního zabezpečení mohou zaměstnavatelé v současné nelehké době pomoci mnoha svým zaměstnancům.  Současně však daným postupem prospějí firmě, protože čím rychleji si zaměstnanec vyřídí důležité potřeby a pocítí pomocnou ruku, tím rychleji bude moci hledat cestu zpět do práce a upevní si vazbu se zaměstnavatelem.

Jak má zaměstnavatel správně podávat podklady k ošetřovnému 2.jpg
Datum článku: 12. 06. 2020

Zaměstnavatelem správně podané podklady pro ošetřovné, sejmou ze zaměstnance spoustu starostí a pomohou mu v návratu zpět do práce

Mnoho zaměstnanců-rodičů v současné době musí stále ještě kvůli uzavření škol kvůli virové nákaze Covid-19 pečovat o děti a řešit ošetřovné. Právě ošetřovné je pro mnohé z nich tou nejzásadnější dávkou k uspokojení základních  každodenních potřeb nejen jejich ale i jejich dětí. Teprve pokud se bez prodlev a okolků daří vyřešit tyto otázky, tak poté mohou dotyční myslet i řešení možného návrtu do zaměstnání. Zaměstnavatelé mohou svým zaměstnancům v dané situaci hodně pomoci správným zpracováním a podáním podkladů pro ošetřovné příslušné správě sociálního zabezpečení.

Jak může zaměstnavatel přispět ke správnému a co nejrychlejšímu vyřízení ošetřovného pro své zaměstnance

Prvním důležitým krokem, který by měl zaměstnavatel udělat, po převzetí podkladů pro ošetřovné od zaměstnance, je kontrola správného vyplnění a úplnosti těchto dokumentů. Pokud něco chybí je důležité to zaměstnanci sdělit a provést doplnění případně opravu údajů ještě před odesláním dokumentace úřadu. V souvislosti s tím je důležité upozornit, že doklad Měsíční výkaz péče o dítě je třeba odesílat skutečně až po skončení dotčeného kalendářního měsíce, aby v něm byly zaznamenány všechny události zásadní pro nárok na dávku.

Následně je nutné dokumentaci odeslat co nejdříve, správnou formou, správnou cestou a především správnému úřadu. Více podkladů ohledně jednoho zaměstnance je důležité zaslat společně v jedné datové správě. Ofocené a naskenované dokumenty je důležité kontrolovat i z hlediska jejich čitelnosti.

Pokud má zaměstnavatel na ošetřovném více zaměstnanců je důležité posílat dokumentaci každého zaměstnance v samostatné datové zprávě, což je přehledné a zároveň to urychluje zpracování dokumentace.

Podklady je nejlepší odesílat do datové schránky přímo příslušné okresní, pražské, či brněnské správy sociálního zabezpečení. Uvedené výkazy péče o dítě se nezasílají do schránky ePodání ČSSZ. Odeslání podkladů je možné též e-mailem na podatelnu příslušné pobočky sociálního zabezpečení. Pozor, správa odesílaná e-mailem musí být vždy opatřena ověřeným elektronickým podpisem.

Jak je několikrát zdůrazněno pro rychlé vyřízení záležitosti je důležité odeslat doklady na ten správný místně příslušný úřad, podle sídla zaměstnavatele případně sídla jeho mzdové účtárny. V Praze se odesílá na Pražskou správu sociálního zabezpečení, v Brně to bude na Městskou správu sociálního zabezpečení Brno a jinde příslušným okresním správám sociálního zabezpečení.

Když se vyřízení ošetřovného vleče, neprospívá to zaměstnanci ani jeho zaměstnavateli

Neúplně či chybně vyplněné formuláře, pozdní odeslání či odeslání na špatnou pobočku vždy komplikují a především brzdí výplatu dávky, což vždy vyvolává nejistotu a nepříjemnosti u zaměstnance a negativně to působí na jeho vztah se zaměstnavatelem. Když se však podaří opak, vzájemné vztahy se naopak mohou posílit.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Dohoda o poskytnutí stipendia zaměstnavatelem by měla být srozumitelná a jednoznačná

Dohoda o poskytnutí stipendia zaměstnavatelem by měla být srozumitelná a jednoznačná

Datum článku: 16. 03. 2023

Stipendium studentům, kromě škol, nadací či dalších institucí, mohou poskytovat i jejich budoucí zaměstnavatelé.…

Více informací
K nepřímé diskriminaci zdravotně postiženého zaměstnance může dojít snadno

K nepřímé diskriminaci zdravotně postiženého zaměstnance může dojít snadno

Datum článku: 15. 03. 2023

K nepřímé diskriminaci zaměstnance se zdravotním postižením, omezením či specifickou potřebou může na pracovišti…

Více informací
Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění už jen online

Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění už jen online

Datum článku: 13. 03. 2023

Připomínáme OSVČ, že pokud vyhlíží přehled o zaplacených zálohách na důchodové pojištění, v poštovní…

Více informací
Pružná pracovní doba má také pravidla daná zákonem

Pružná pracovní doba má také pravidla daná zákonem

Datum článku: 09. 03. 2023

Pružná pracovní doba zaměstnance je schéma pracovní doby rozdělené na úseky základní pracovní doby a úseky…

Více informací