Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Jak na hypotéky

 

Jak na hypotéky.jpg
Datum článku: 29. 10. 2014

Každou finanční operaci je dobré předem důkladně promyslet a zvážit u hypotéky to platí dvojnásob. I když současné nízké úrokové sazby lákají k řešení, některých životních situací pomocí hypotečního úvěru, důkladná rozvaha je potřebná. Je důležité vycházet z reálné finanční situace v daném okamžiku, promyslet nejrůznější varianty vývoje naší situace a pak teprve jednat. Je dobré zjistit a ověřit si situaci u několika finančních ústavů a pak se rozhodovat. Nevyplatí se hypotéku uspěchat.

Nejprve schválení hypotéky

Z výše uvedeného vyplývá, že nejdříve musíme mít potřebné informace o možnostech a podmínkách hypotéky. Poté je potřeba si zjistit zda případná hypotéka bude schválena a teprve v dalším kroku se rozhodovat pro konkrétní nemovitost. Není rozumné skládat finanční zálohu, pokud není jistota, že úvěr bude poskytnut. Překotné jednání může v tomto případě přinést spoustu problémů.

Další závazky snižují poskytovanou hypotéku

Při poskytování hypotéky banku zajímá finanční situace klienta. Banky samozřejmě zachovávají individuální přístup ke klientům, ale každý poskytovaný úvěr je závazkem. Všechny další úvěry a závazky ovlivní výši hypotéky o kterou je žádáno. Pokud již žadatel nějaký úvěr má, bude poskytovaná hypotéka nižší než by byla při neexistenci tohoto závazku.

Příjmy hrají důležitou roli

Před poskytnutím úvěru si banky důkladně prověřují finanční situaci žadatele. Středem zájmu banky je výše i zdroj příjmů. Problémem pro banku může být osoba samostatně výdělečně činná, uplatňující výdaje paušálem. Banky ve velké většině odmítají poskytnutí hypotéky při příjmech z důchodů, pronájmu či výživného. Tyto příjmy nepovažují za dostatečný zdroj pro splácení hypotéky.

Všechno chce svůj čas

Je třeba počítat s tím, že vyřizování hypotéky nám nějaký čas zabere. V lepším případě může být hypotéka vyřízena za 14 dnů. V horším případě se situace může protáhnout na dobu delší než měsíc. S větší časovou rezervou se musí počítat při odhadu nemovitosti a zajištění všech dokladů s tímto krokem souvisejících, dále je třeba doložit příjmy a případně další doklady. U všech dokladů požaduje banka odpovídající kvalitu. Když doklad nemá potřebnou kvalitu, banka jej nepřijme a žádá nové předložení. Je tedy potřeba počítat s tím, že ze dne na den hypotéka vyřízena nebude a přizpůsobit své jednání této situaci

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter