Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Jak ušetřit na daních zákonným způsobem

Termín podání přiznání k dani z příjmů se blíží. Každému podnikateli nastává neodvratná povinnost, vypořádat se s finančním úřadem i dalšími institucemi a odvést příslušné daně a pojištění. Že povinnost splněna být musí, o tom není sporu. Ale musí daňové odvody opravdu spolknout tak vysokou částku? Není tomu tak i na daních se dá ušetřit a postupovat při tom zákonným způsobem. Podívejte se s námi.jak na to.

Jak ušetřit na daních zákonným způsobem.jpg
Datum článku: 18. 02. 2015

Výši svého zisku máte ve svých rukou můžete ji legálně ovlivnit

Výši svého zisku může podnikatel korigovat a regulovat si tím základ daně z příjmů. Tento postup činní prostřednictvím řádně vedené daňové evidence, kde přesouvá příjmy do následujícího roku a fakturuje později, a současně s tím může přesunout i výdaje do aktuálního roku, provádí platby předem. Vše je administrativně v pořádku, přesuny však umožní odložit si daňovou povinnost a odvody na pojistném.

I s příjmy nad dva miliony lze využívat paušální výdaje

Neustálé dohady a snižování výdajových paušálů odrazují mnohé podnikatele od jejich využití, protože si nejsou jisti zda je mohou použít. Rok 2015 vnesl do výdajových paušálů horní hranici pro jejich využití. Tato hranice je nastavena na výši příjmů dva miliony korun. Toto omezení ale neznamená, že pro podnikatele, kteří mají příjmy přesahující uvedenou hranici, je využití paušálů nemožné. I podnikatel s příjmy nad dva miliony může uplatnit výdaje paušálem, ale v takovém případě uplatní výdaje jen ve výši odpovídající příslušnému procentu ze dvou milionů. Při 80% paušálu to bude 1,6 milionu korun a při 60% paušálu to bude 1,2 miliony korun.

Vytvářením opravných položek si také snížíte základ daně

Zákon o rezervách poskytuje podnikatelům možnost vytvářet opravné položky k pohledávkám. Tento způsob umožní zákonný výhodný odpis pohledávky a pomůže snížit základ daně.Tento postup lze uplatnit u nepromlčených pohledávek, u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení a další zákonnou opravnou položku lze vytvořit též k méně významným pohledávkám jejichž jmenovitá hodnota nepřekročila 30 000 Kč. Takovéto drobnější pohledávky, které mají více jak 12 měsíců po splatnosti, si podnikatel, při využití uvedeného postupu, může uplatnit jako daňové náklady, což je výhodnější než uplatňovat náklady u soudu. Soudní řešení bývá vleklé a může ve finále spolknout i více než se vysoudí.

Prodat majetek za daňovou zůstatkovou cenu se vyplatí

Majetek prodaný nebo zlikvidovaný za zůstatkovou cenu také může daňově pomoci. Tímto způsobem se zbavíte odepisovaného majetku bez daňových dopadů a neprohloupíte ani když prodáte majetek pod daňovou zůstatkovou cenou. Vytvoří se tím ztráta z prodeje majetku, kterou lze uplatnit jako daňově účinný náklad. Do daňových nákladů, ale není možné zahrnout zůstatkovou cenu vyřazeného darovaného majetku. Uvedený postup nelze aplikovat také v případě majetku, který je z odepisování vyloučen. Jedná se zejména o umělecká díla.

Znehodnocené zásoby lze zahrnout do nákladů

Nad znehodnocenými zásobami, zbožím nebo materiálem se nevyplatí jen lomit rukama, ale je potřeba ještě využít co se dá. Je potřeba zajistit odpovídající zákonnou likvidaci znehodnocených zásob. Následně je pak možné zahrnout si do nákladů nejen pořizovací cenu zásob, ale také prostředky vynaložené na zajištění jejich likvidace. Došlo-li v uvedeném případě k likvidaci nenastává zdanitelné plnění spojené s povinností přiznat DPH na výstupu, ale uplatněný nárok na odpočet daně zůstane zachován.

Daně a poskytování výrobků zdarma to spolu neladí

Berní úřad není příliš nakloněn praktikám, poskytování výrobků zdarma a Zákon o daních z příjmů i zákon o DPH podobným počinům také nevychází vstříc. Aby bylo učiněno zadost zákonům a úřadu a zároveň nebyli zklamaní zákazníci, je výhodné neposkytovat výrobky ne zcela zdarma, ale za symbolickou cenu třeba jedné koruny. Náklady na pořízení takového zboží jsou tím daňově účinné a bez dalších dopadů do DPH. Daním je učiněno zadost a zákazník o výhody nepřijde.

I oblek lze zařadit mezi daňově uznatelné položky

Dokonce i výdaje na pořízení společenského oblečení pro sebe a své zaměstnance mohou být daňově uznatelné. Když oblek stejně jako montérky a další pracovní oděvy opatříte drobným téměř nenápadným logem firmy, nelze namítat, že nejde o oděv pracovní. Oblečení tím uhájíte jako náklad daňově uznatelný a ještě možná zviditelníte firmu.

Zaměstnanci na dohodu mají své výhody

Zaměstnávat pracovníky na Dohodu o provedení práce nebo Dohodu o provedení činnosti, může být výhodné. U zaměstnanců pracujících na základě dohody o provedení práce, zaměstnavatel neodvádí povinné sociální a zdravotní pojištění. Je zde, ale potřeba splnit podmínku, že měsíční odměna za práci, která je na základě dohody vykonávána, nepřekročí hranici 10 000 Kč u jednoho zaměstnavatele. Stejná podmínka platí u zaměstnání na dohodu o provedení činnost zde, ale mzda či plat nesmí překročit 2500 Kč u jednoho zaměstnavatele. V případě že by měsíční mzda nebo plat u takto zaměstnaných pracovníků, přesáhl uvedené limity, zaměstnavatel už se povinným odvodům na zdravotní a sociální pojištění nevyhne.

Poskytněte zaměstnancům bezúročnou zápůjčku

Od letošního roku je také možné, aby zaměstnavatel poskytl zaměstnanci bezúročnou zápůjčku až do výše jistiny 300 000 Kč bez daňových dopadů u zaměstnance, ale daňově využitelnou pro sebe. Tuto možnost přinesla novela zákona o daních z příjmů platná od ledna 2015

Zaměstnáním šikovného potomka můžete také ušetřit.

Potřebujete na výpomoc do firmy další ruce k práci a máte „dítko,“ kterému již bylo 15 let? Zkuste nabídnout zajímavý přivýdělek s měsíční odměnou do 10 000 Kč svému potomkovi. Nebudete platit zdravotní a sociální pojištění a při uplatnění slevy na poplatníka ve výši 2070 Kč měsíčně bude povinnost k dani z příjmu nulová. Je ale potřeba, aby vaše zaměstnané dítě podepsalo „Prohlášení poplatníka“-růžový tiskopis.

Výdaje na dosažení dalšího vzdělávání se zúročí

Stále je potřeba držet krok a dbát na zvyšování vzdělání u sebe i svých zaměstnanců a ještě je možné si to zahrnout do daní. Prostředky vynaložené na zkoušky ověřující další vzdělávání a podobné, jsou také brány jako výdaje na dosažení zajištění a udržení příjmů a lze je tedy také přidat k nákladům daňově uznatelným, dokonce to umožňuje i zákon o daních z příjmů.

Odměňujte i sebe střídmě do 2 500 Kč

Zamýšlejte se nad tím jakou odměnu si jako jednatel či společník „eseróčka“ vyplatíte. Pokud to bude méně než 2 500 Kč měsíčně, ušetříte na odvodech na pojistném. Zaplatíte v takovém případě méně než když si stejnou částku vyplatíte jako podíl na zisku. Při vyplácení částky vyšší než 2 499 Kč je naopak lépe vyplatit si odměnu jako podíl na zisku, protože s vyšší částkou se zvyšuje i povinnost odvodů.

I v případě že jste jednatel nebo společník eseróčka čerpejte benefity

Ani v případě, že jste jednatelem nebo společníkem společnosti s ručením omezeným nemusíte být ochuzen o zaměstnanecké benefity a výhody, ale právě naopak. Z pohledu zákona o daních z příjmů jste stejným zaměstnancem firmy jako všichni ostatní vaši kolegové a další zaměstnanci. Tudíž můžete čerpat také zaměstnanecké výhody v podobě poskytování cestovních náhrad příspěvku na stravování nebo daňově osvobozeného příspěvku na penzijní připojištění i soukromé životní pojištění do ročního limitu 30 000 Kč ročně. Můžete využít i příspěvek na rekreaci do 20 000 ročně taktéž osvobozený od daně, ale i slevy na vstupy do kulturních a sportovních zařízení.

Vyplaťte se penězi jen částečně a zbytek si uhraďte v benefitech

Jako společník a zaměstnanec „eseróčka“ si uhraďte ze zisku daňově neúčinné náklady na které se nevztahují povinné odvody ani daň z příjmu. Jsou to právě v předešlém odstavci uvedené příspěvky pro zaměstnance v podobě vstupenek na kulturní a sportovní akce, příspěvky na využití zdravotnických a vzdělávacích zařízení a podobně. Z podílu na zisku si tímto způsobem vezmete v peněžní formě jen část a tím nebudete muset tolik odvést státu na daních a zbytek si doplníte právě zaměstnaneckým zvýhodněním.
Stát si totiž bere ze zisku „eseróčka“ daň 19 % a když si jako její majitel vyplatíte podíl na zisku jen v peněžní formě. Odvede firma z této vyplacené částky ještě 15 % daň. Daňové zatížení bude tak mnohem vyšší, než když využijete výhod zaměstnance, které můžete poskytnout i členům své rodiny.

Příležitostné příjmy nezdaňujte

Příjmy z příležitostných činností, příležitostného pronájmu movitých věcí i příjmy ze zamědělské výroby, která není provozována podnikatelem a nepřesáhne ve zdaňovacím období 30 000 Kč, jsou příjmy osvobozenými od daně z příjmu fyzických osob a neuvádí se v daňovém přiznání. To platí i v případě že poplatník podává daňové přiznání, protože má ještě jiné příjmy, které přiznání podléhají.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Kontroly podnikatelů a firem v souvislosti s čerpáním podpory z programu Antivirus i dalších podpor ohledně Koronaviru už probíhají

Kontroly podnikatelů a firem v souvislosti s čerpáním podpory z programu Antivirus i dalších podpor ohledně Koronaviru už probíhají

Datum článku: 22. 05. 2020

Každá činnost má svůj rub i líc a i v případě vyplácení pomoci a podpor je důležité kontrolovat, zda…

Více informací
Úhrada povinných testů na Covid-19 se také dotýká daní

Úhrada povinných testů na Covid-19 se také dotýká daní

Datum článku: 14. 05. 2020

Virové onemocnění Covid-19 a záležitosti s danou nákazou související se nějakým způsobem promítají do života…

Více informací
Příspěvek pro podnikatele z Pětadvacítky po obnovení podnikání a s ním související otázky

Příspěvek pro podnikatele z Pětadvacítky po obnovení podnikání a s ním související otázky

Datum článku: 11. 05. 2020

Pomoc s restartem podnikání po uvolnění vládních omezení kvůli Koronaviru potřebují podnikatelé…

Více informací
Odložení EET bude pro všechny prodlouženo až do konce roku 2020

Odložení EET bude pro všechny prodlouženo až do konce roku 2020

Datum článku: 04. 05. 2020

Ministryně financí na dnešním jednání vlády navrhne, aby se odložení povinnosti elektronické evidence tržeb…

Více informací