Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Jak získat potvrzení o bezdlužnosti od státní instituce

Potvrzení o bezdlužnosti dnes člověk potřebuje stále častěji, protože se mnohem více prověřuje finanční situace i platební morálka občanů. To jestli člověk nemá dluhy, dnes už nezajímá jen banky při žádosti o úvěr, ale zajímá to také například zaměstnavatele, pronajímatele bydlení i nejrůznější další osoby a organizace.

Jak získat potvrzení o bezdlužnosti od 2.jpg
Datum článku: 02. 06. 2022

Potvrzení o bezdlužnosti je možné mít ze specializovaných registrů nebo od státních institucí

Záleží na tom pro jaký účel člověk potvrzení o tom, že nemá dluhy, potřebuje. Dokument je možné mít ze specializovaných registrů například z bankovního registru či od státních institucí jako jsou zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení nebo třeba finanční úřad.

O potvrzení o bezdlužnosti je samozřejmě vždy potřeba požádat a ve většině případů taktéž uhradit s tím spojený správní poplatek za vydání. Poplatky  jsou u specializovaných registrů od 100 korun výše. U státních institucí bývá poplatek kolem 100 Kč. Cena může být vyšší i nižší. Ve většině případů lze dnes o uvedený dokument požádat online prostřednictvím k tomu účelu stanoveného formuláře na internetových stránkách daných registrů či institucí.

Dokument je možné si opět nechat zaslat elektronickou cestou, nebo si pro něj dojít osobně na konkrétní úřad nebo třeba na pobočku Czech POINT na poštách či na obecních úřadech.

Na potvrzení o bezdlužnosti od státních institucí se většinou přibližně měsíc čeká, ale nemusí to být pravidlem

Ať už je žádáno o potvrzení bezdlužnosti u specializovaného registru třeba bankovního BRKI u Centrálního registru exekucí nebo třeba u Finančního úřadu je vždy lépe nečekat na poslední chvíli, ale požádat si s alespoň drobným předstihem. Vždy záleží na konkrétní instituci i situaci, někde vystaví potvrzení okamžitě a na počkání, jinde je třeba určitou dobu zpravidla několika dnů i týdnů na vyřízení čekat. U institucí jako například Finanční úřad či zdravotní pojišťovna se na vyřízení žádosti čeká většinou 30 dnů.

Zdravotní pojišťovny a Česká správa sociálního zabezpečení

Zdravotní pojišťovny i ČSSZ mají pro vystavení potvrzení o bezdlužnosti každá  internetový formulář, kde žadatel vyplní jednak své identifikační a kontaktní údaje a jednak účel pro který dané potvrzení žádá a většinou i to jakým způsobem chce uvedený dokument dostat, zda běžnou poštou na zadanou poštovní adresu do datové schránky či si žadatel vyzvedne písemnost osobně. Po vyplnění se formulář odešle a pak už je třeba si jen počkat na vyřízení. Poplatek se uhradí převodem na účet či při převzetí dokumentu.

Potvrzení o bezdlužnosti od Finančního úřadu

O potvrzení o bezdlužnosti od finančního úřadu se opět žádá na k tomu účelu určeném formuláři. Formulář je možné si vyzvednout na pobočce příslušného úřadu, kde je možné jej také rovnou vyplnit a odevzdat. Jednodušší je však vyplnit a odeslat žádost elektronicky. Elektronicky je možné záležitost řešit přes portál Moje daně v sekci obecné písemnosti zvolit Obecná písemnost pro podání orgánům FS.

Potvrzení o bezdlužnosti od celní správy

Mnohé OSVČ mohou nejednou potřebovat i potvrzení o tom, že nemají nedoplatky u celních úřadů a k tomu poslouží potvrzení o bezdlužnosti od Celní správy ČR. O potvrzení je třeba žádat místně příslušné pracoviště podle bydliště žadatele. Podrobnější informace k dané záležitosti včetně elektronického formuláře je možné najít zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Memorandum o zajištění služeb finančních úřadů v obcích, kde byly úřady zrušeny

Memorandum o zajištění služeb finančních úřadů v obcích, kde byly úřady zrušeny

Datum článku: 10. 11. 2023

Lidé v obcích, kde byly v červenci 2023 zrušeny finanční úřady, nezůstanou v obdobích podávání daňových…

Více informací
77 územních pracovišť finančních úřadů od 1. července 2023 zaniklo

77 územních pracovišť finančních úřadů od 1. července 2023 zaniklo

Datum článku: 03. 07. 2023

Finanční správa ČR připomíná poplatníkům, že od 1. 7. 2023 bylo zrušeno 77 územních pracovišť finančních…

Více informací
Telefonické dotazy už Finanční správa vyřizuje z místně příslušných pracovišť FÚ

Telefonické dotazy už Finanční správa vyřizuje z místně příslušných pracovišť FÚ

Datum článku: 01. 06. 2023

Od dnešního dne 1. 6. 2023 mění Finanční správa způsob telefonické komunikace s veřejností. Dotazy veřejnosti bude…

Více informací
Od července 2023 bude zrušeno 77 pracovišť finančních úřadů

Od července 2023 bude zrušeno 77 pracovišť finančních úřadů

Datum článku: 13. 04. 2023

Finanční správa ČR upozorňuje, že v rámci úspor i zefektivnění činnosti od 1. července zruší 77 územních…

Více informací