Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

K dosažení oddlužení je nutné nedělat chyby

Oddlužení umožňuje dlužníkovi se zcela zákonným způsobem zbavit dluhu splacením jen jeho určité části za zákonem určených podmínek a poté začít znovu bez dluhů. Aby se oddlužení skutečně podařilo, musí si dlužník dávat pozor, aby se vědomě či nevědomky nedopouštěl chyb, které by mohly oddlužení zcela překazit.

K dosažení oddlužení je nutné ne 2.jpg
Datum článku: 19. 11. 2021

K dosažení oddlužení je nutné splnit určité podmínky a nedělat chyby, ale právě ubránit se chybám je často nesnadné

Jak už naznačuje úvod článku, oddlužení čili insolvenční řízení o prohlášení úpadku zákon č.182/2006 je zákonný způsob, který umožňuje dlužníkovi dostat se z dluhů, které mu přerostly přes hlavu zpět do normálního života. Oddlužení schválené soudem okamžitě zastavuje nárůst dluhů a chrání dlužníka, pokud plní podmínky oddlužení před exekutory a vymahači.

O oddlužení si musí dlužník vždy požádat a samozřejmě splnit určité podmínky, aby bylo oddlužení soudem povoleno. Základními podmínkami pro povolení oddlužení je.

Doložení možnosti dlužníka že bude schopen po určitou stanovenou dobu splácet část dluhů věřitelům a k tomu odměnu insolvenčnímu správci a sepisovateli oddlužení plus případně pohledávky na výživném, pokud tyto pohledávky dlužník má.

Další podmínkou je, že se dlužník musí soudu zavázat k odpovědnému přístupu v plnění povinností v insolvenčním řízení a musí prokázat, že mu v posledních předchozích 10 letech nebylo přiznáno povolení k osvobození od pohledávek a v období předešlých pěti let mu nebyl zamítnut návrh na oddlužení či oddlužení zamítnuto pro nepoctivé jednání.

Jak už jasně naznačují tyto řádky tak bez disciplíny a závazků k plnění určitých jasně nastavených podmínek dlužník povolení oddlužení nedosáhne a velmi často může dojít k tomu, že si vlastní chybou či chybami již zde cestu z dluhů zmaří. Ale ani ve chvíli, kdy soud oddlužení povolí, nemá dlužník zdaleka vyhráno a je dále potřeba nedopouštět se chyb, které mohou cestu z dluhů třeba i zcela zmařit.

Jakých chyb se dlužníci v úsilí o dlužení dopouští nejčastěji a na co je nutné dávat pozor?

Jak je také naznačeno výše dlužníci v oddlužení se často dopouští chyb, jak nevědomých tak vědomých. I když je samozřejmě u každého insolvenčního řízení postupováno individuálně důsledky chyb jsou vždy nepříjemné a vážné.

Chyby nevědomé vznikají nejčastěji z neznalosti situace a z opomenutí

K zásadním chybám patří nedostatečná aktivita dlužníka před i po schválení oddlužení. Nedostatečná komunikace s insolvenčním správcem, nepřebírání pošty a velkým problémem hned na začátku může být i prosté neoznačení poštovní schránky.

Další chybou je nepřipravená dokumentace k jednání s insolvenčním správcem a nenahlášení třeba zdánlivě bezvýznamných ale pro oddlužení důležitých skutečností. Zásadní je sdělovat insolvenčnímu správci třeba i takové aktuální změny jako je těhotenství manželky nebo partnerky, ukončení školní docházky dítěte, závažné zdravotní problémy dlužníka. Vše uvedené ovlivňuje výši srážek a možnost dlužníka splácet. Z dokumentace je důležité si pro jednání s insolvenčním správcem připravit originály darovacích smluv, rozsudků o výživném a podobných dalších dokladů.

Dlužníkům často chybí i dokumentace o předchozích již splněných pohledávkách. Takovou dokumentací může být i výpis z již zrušeného účtu. Banka samozřejmě takový výpis i s údaji z bankovní historie dlužníkovi vydá, ale za uvedenou službu se platí.

Další nevědomou chybou bývá nenahlášení například nějakého pojištění dlužníka i tyto finanční prostředky mohou být na pokyn soudu použity k uspokojení dluhů a rozděleny věřitelům.

Chyby vědomé samozřejmě ohrožují zdárný proces oddlužení ještě více, vznikají tedy  nesprávným konáním dlužníka samotného a bohužel také nejsou ojedinělé

K těmto chybám nejčastěji patří zatajení nějakého příjmu dědictví, výhra a vědomá snaha dlužníka převést tyto peníze na jiné osoby, tedy zbavit se jich a nepoužít je k řešení splácení dluhu.

Velkou chybou je nenahlášení změny zaměstnavatele.

Další zásadní a častou chybu bývá, že si dlužník vezme další půjčku třeba na vánoční dárky i těsně před zahájením oddlužení, i když jednoznačně ví, že tuto půjčku nemá z čeho splácet. Uvedené jednání velmi často způsobí, že se cesta z dluhů nezdaří.

Zásadní pro oddlužení je informovanost a sebekázeň

Nejdůležitější proto, aby se dlužníkovi podařilo se úspěšně oddlužit je mít předem informace o tom, co vše proces oddlužení žádá, co bude třeba dělat a dodržet. Další nutností je sebekázeň dlužníka, umět dodržet pravidla, umět se vzdát věcí, které nejsou nutné a jít pevně k vytčenému cíli.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

S vedlejší pracovní aktivitou zaměstnance to nemusí být snadné

S vedlejší pracovní aktivitou zaměstnance to nemusí být snadné

Datum článku: 04. 07. 2022

V současné době, kdy ceny úplně všeho stoupají den ode dne vzhůru, není nijak výjimečné, že si mnoho…

Více informací
Neplatiči výživného, za něž plní povinnost stát nesmí od července  k hazardním hrám

Neplatiči výživného, za něž plní povinnost stát nesmí od července k hazardním hrám

Datum článku: 30. 06. 2022

Provozovatelé hazardních her si musí od července 2022 opět více hlídat svoji klientelu. Rozroste se totiž počet…

Více informací
Přímé poskytnutí daru potřebnému nemusí být z hlediska daní snadné

Přímé poskytnutí daru potřebnému nemusí být z hlediska daní snadné

Datum článku: 30. 06. 2022

Pomáhat druhým v těžkých životních situacích finančním darem je velmi šlechetná záležitost, která má ale…

Více informací
Od července 2022 bude možné úřední ověření elektronického podpisu

Od července 2022 bude možné úřední ověření elektronického podpisu

Datum článku: 29. 06. 2022

Digitalizace a elektronizace nejrůznějších i velmi zásadních dokumentů je stále častější, a proto je také…

Více informací