Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

K dosažení oddlužení je nutné nedělat chyby

Oddlužení umožňuje dlužníkovi se zcela zákonným způsobem zbavit dluhu splacením jen jeho určité části za zákonem určených podmínek a poté začít znovu bez dluhů. Aby se oddlužení skutečně podařilo, musí si dlužník dávat pozor, aby se vědomě či nevědomky nedopouštěl chyb, které by mohly oddlužení zcela překazit.

K dosažení oddlužení je nutné ne 2.jpg
Datum článku: 19. 11. 2021

K dosažení oddlužení je nutné splnit určité podmínky a nedělat chyby, ale právě ubránit se chybám je často nesnadné

Jak už naznačuje úvod článku, oddlužení čili insolvenční řízení o prohlášení úpadku zákon č.182/2006 je zákonný způsob, který umožňuje dlužníkovi dostat se z dluhů, které mu přerostly přes hlavu zpět do normálního života. Oddlužení schválené soudem okamžitě zastavuje nárůst dluhů a chrání dlužníka, pokud plní podmínky oddlužení před exekutory a vymahači.

O oddlužení si musí dlužník vždy požádat a samozřejmě splnit určité podmínky, aby bylo oddlužení soudem povoleno. Základními podmínkami pro povolení oddlužení je.

Doložení možnosti dlužníka že bude schopen po určitou stanovenou dobu splácet část dluhů věřitelům a k tomu odměnu insolvenčnímu správci a sepisovateli oddlužení plus případně pohledávky na výživném, pokud tyto pohledávky dlužník má.

Další podmínkou je, že se dlužník musí soudu zavázat k odpovědnému přístupu v plnění povinností v insolvenčním řízení a musí prokázat, že mu v posledních předchozích 10 letech nebylo přiznáno povolení k osvobození od pohledávek a v období předešlých pěti let mu nebyl zamítnut návrh na oddlužení či oddlužení zamítnuto pro nepoctivé jednání.

Jak už jasně naznačují tyto řádky tak bez disciplíny a závazků k plnění určitých jasně nastavených podmínek dlužník povolení oddlužení nedosáhne a velmi často může dojít k tomu, že si vlastní chybou či chybami již zde cestu z dluhů zmaří. Ale ani ve chvíli, kdy soud oddlužení povolí, nemá dlužník zdaleka vyhráno a je dále potřeba nedopouštět se chyb, které mohou cestu z dluhů třeba i zcela zmařit.

Jakých chyb se dlužníci v úsilí o dlužení dopouští nejčastěji a na co je nutné dávat pozor?

Jak je také naznačeno výše dlužníci v oddlužení se často dopouští chyb, jak nevědomých tak vědomých. I když je samozřejmě u každého insolvenčního řízení postupováno individuálně důsledky chyb jsou vždy nepříjemné a vážné.

Chyby nevědomé vznikají nejčastěji z neznalosti situace a z opomenutí

K zásadním chybám patří nedostatečná aktivita dlužníka před i po schválení oddlužení. Nedostatečná komunikace s insolvenčním správcem, nepřebírání pošty a velkým problémem hned na začátku může být i prosté neoznačení poštovní schránky.

Další chybou je nepřipravená dokumentace k jednání s insolvenčním správcem a nenahlášení třeba zdánlivě bezvýznamných ale pro oddlužení důležitých skutečností. Zásadní je sdělovat insolvenčnímu správci třeba i takové aktuální změny jako je těhotenství manželky nebo partnerky, ukončení školní docházky dítěte, závažné zdravotní problémy dlužníka. Vše uvedené ovlivňuje výši srážek a možnost dlužníka splácet. Z dokumentace je důležité si pro jednání s insolvenčním správcem připravit originály darovacích smluv, rozsudků o výživném a podobných dalších dokladů.

Dlužníkům často chybí i dokumentace o předchozích již splněných pohledávkách. Takovou dokumentací může být i výpis z již zrušeného účtu. Banka samozřejmě takový výpis i s údaji z bankovní historie dlužníkovi vydá, ale za uvedenou službu se platí.

Další nevědomou chybou bývá nenahlášení například nějakého pojištění dlužníka i tyto finanční prostředky mohou být na pokyn soudu použity k uspokojení dluhů a rozděleny věřitelům.

Chyby vědomé samozřejmě ohrožují zdárný proces oddlužení ještě více, vznikají tedy  nesprávným konáním dlužníka samotného a bohužel také nejsou ojedinělé

K těmto chybám nejčastěji patří zatajení nějakého příjmu dědictví, výhra a vědomá snaha dlužníka převést tyto peníze na jiné osoby, tedy zbavit se jich a nepoužít je k řešení splácení dluhu.

Velkou chybou je nenahlášení změny zaměstnavatele.

Další zásadní a častou chybu bývá, že si dlužník vezme další půjčku třeba na vánoční dárky i těsně před zahájením oddlužení, i když jednoznačně ví, že tuto půjčku nemá z čeho splácet. Uvedené jednání velmi často způsobí, že se cesta z dluhů nezdaří.

Zásadní pro oddlužení je informovanost a sebekázeň

Nejdůležitější proto, aby se dlužníkovi podařilo se úspěšně oddlužit je mít předem informace o tom, co vše proces oddlužení žádá, co bude třeba dělat a dodržet. Další nutností je sebekázeň dlužníka, umět dodržet pravidla, umět se vzdát věcí, které nejsou nutné a jít pevně k vytčenému cíli.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Exekuce některé věci nesmí spolknout ze zákona, ale u jiných je nutné prokázat nezbytnost, nebo že dlužníkovi nepatří

Exekuce některé věci nesmí spolknout ze zákona, ale u jiných je nutné prokázat nezbytnost, nebo že dlužníkovi nepatří

Datum článku: 25. 11. 2021

Jak už bylo mnohokrát řečeno, dluhy jsou velmi nepříjemná záležitost, která v těch závažnějších případech…

Více informací
Průměrný výdělek a jak ho správně vypočítat

Průměrný výdělek a jak ho správně vypočítat

Datum článku: 25. 11. 2021

Průměrný výdělek je pro zaměstnavatele klíčovou veličinou pro mnoho zásadních výpočtů ohledně zaměstnanců. Bez…

Více informací
Úplaty za zboží či služby předem a povinnost odvodu DPH

Úplaty za zboží či služby předem a povinnost odvodu DPH

Datum článku: 18. 11. 2021

Pokud je za zboží či služby placeno předem musí se tomu přizpůsobit i povinnosti spojené s DPH, aby daň…

Více informací
Dočerpání dovolené kratší než polovina směny na konci roku

Dočerpání dovolené kratší než polovina směny na konci roku

Datum článku: 16. 11. 2021

I když se v roce 2021 vypočítává dovolená nově z odpracovaných hodin nikoli dnů a její čerpání se tedy stanoví…

Více informací