Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Kamerový systém na pracovišti je důležité pečlivě sladit s právy zaměstnanců

Kamerový systém není v dnešní době na pracovištích ničím výjimečným, právě naopak, je to výkonný pomocník, který často pomáhá chránit jak majetek zaměstnavatele, tak bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Na straně druhé, si však musí každý zaměstnavatel, který kamerový systém používá, pečlivě hlídat, aby uvedený pomocník nepřekračoval hranice soukromí zaměstnanců a jeho používání bylo vždy jen v míře nutné a v souladu s občanskými právy i s ochranou osobních údajů.

Kamerový systém na pracovišti je důležité pečlivě sl 2.jpg
Datum článku: 04. 04. 2022

Kamerový systém na pracovištích musí být zvědavý vždy jen v souladu s paragrafy a zaměstnanec o něm musí být informován

Jak je řečeno výše používání kamerového systému na pracovištích je záležitost velmi častá a zákon ji nezakazuje. Na straně druhé však má toto používání hned několika zákony nastavena velmi zásadní a přísná pravidla, která musí každý zaměstnavatel dobře znát a řídit se jimi.

Pokud tedy zaměstnavatel chce mít na pracovištích umístěn kamerový systém, ať již z důvodů zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, z důvodů kontroly dodržování technologických postupů nebo z důvodů ochrany výrobních prostředků a majetku, musí si vždy uvědomovat, že toto použití kamer, musí být vždy jen v míře jednoznačně zdůvodněné, nezbytné a nesmí zasahovat do práv zaměstnance na soukromí. Je důležité myslet na to, že v daném případě jsou práva zaměstnance hlídána jednak listinou základních práv a svobod a zákoníkem práce, ale také občanským zákoníkem a zejména Nařízením EU 2016/679 čili  GDPR nařízením o ochraně osobních údajů a zacházení s těmito údaji.

Zaměstnavatel si tudíž musí vždy důsledně hlídat, aby zaměstnancům zaručil samozřejmě rovné zacházení bez diskriminace a současně i nedotknutelnost soukromí osoby při výkonu pracovní činnosti i při pohybu na pracovišti. Oproti tomu samozřejmě zaměstnavatel má ze zákona právo chránit svůj majetek a výrobní prostředky a samozřejmě je zde i povinnost zaměstnavatele k ochraně zdraví zaměstnanců a zajištění jejich bezpečnosti při práci. Při použití kamerového systému na pracovišti je z hlediska zaměstnavatele nutné všechna tato práva sladit a pečlivě hlídat.

V souvislosti s tím § 316 zákoníku práce stanoví, že zaměstnavatel může použít ke kontrolní činnosti používat i kontrolní mechanismy, které zajistí specifickou kontrolu třeba u dodržování výrobních postupů, kterou nelze zajistit jinými prostředky. Tentýž paragraf však současně říká, že zaměstnavatel je povinen zaměstnance o důvodu a rozsahu takové kontroly vždy předem informovat. Znamená to, že pokud je zaměstnanec při práci střežen kamerovým systémem, musí mu to být zaměstnavatelem oznámeno a zaměstnavatel jej musí také seznámit s tím, na co se kamery zaměřují, zda na činnost stroje nebo činnost samotného zaměstnance.

Přímý souhlas zaměstnance s použitím kamerového systému zaměstnavatel mít však nemusí, protože dané oprávnění mu zajišťuje právě uvedený § 316, ale vždy však musí být naplněn důvod zvláštní činnosti zaměstnavatele, která si uvedenou kontrolu žádá. Uvedený důvod musí být doložitelný při případné kontrole z inspekce práce.

Účel používání kamer musí být od počátku jednoznačně striktně vymezen k tomu určeným písemným vnitřním předpisem. Zcela vyloučeno je použití kamer na toaletách či ve sprchách. Bez vážného důvodu zvláštního zřetele nesmí zaměstnavatel na pracovišti ani ve společných prostorách porušovat soukromí zaměstnance tím, že jej podrobuje otevřenému či skrytému sledování, odposlechu, záznamu telefonických hovorů nebo kontrole elektronické či běžné pošty.

Zaměstnavatel musí vždy hlídat zacházení s pořízenými kamerovými záznamy a především povolenou dobu uchovávání

Pokud tedy zaměstnavatel používá na pracovišti kamerový systém, musí si vždy velmi pečlivě hlídat, správné zacházení s uvedenými záznamy, především to, aby se nedostaly do rukou nepovolaným osobám a to aby byly uchovávány jen po zákonem povolenou nezbytnou dobu. Záznamy z kamer lze uchovávat vždy jen po dobu nezbytnou k účelu, k němuž byly pořízeny, například v případě ochrany majetku může být takovou nezbytnou dobou až 5 kalendářních dnů. Ale například kontrolní záznamy práce zaměstnanců při směnách mohou být uchovávány jen daleko kratší dobu, třeba jen 24 hodin. V případě, že dojde k závažné události, která si žádá poskytnutí uvedeného záznamu či záznamů policii či jednotkám záchranného systému, může být samozřejmě uvedený záznam daným složkám poskytnut  opět s dodržením pravidel ochrany citlivých údajů osob v záznamu figurujících.

Zaměstnanec, který se z nějakého důvodu cítí být kamerovým systémem poškozen, se může samozřejmě bránit u soudu a dosáhnout i odškodnění, ale musí samozřejmě újmu dokázat

Pokud se zaměstnanec cítí zaměstnavatelem nějakým způsobem poškozován na svých právech, může se samozřejmě proti takovému jednání bránit a samozřejmě pokud se takové jednání prokáže, může mít právo i na finanční odškodnění. Uvedené se vztahuje právě i na používání kamerového systému na pracovišti zaměstnavatele. Taková záležitost se však neobejde bez účasti u soudu a poskytnutí důkazů takového jednání, což nemusí být snadné.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Datum článku: 25. 04. 2024

Práce na částečný úvazek je pro mnohé lidi přitažlivou alternativou, která umožňuje lépe skloubit profesní…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Datum článku: 18. 04. 2024

V každé firmě, bez ohledu na velikost či obor působení, se občas objeví moment, kdy se musí vyrovnat s úřední…

Více informací
Předvyplněné daňové přiznání zaměstnanců by možná mohlo fungovat už v roce 2026

Předvyplněné daňové přiznání zaměstnanců by možná mohlo fungovat už v roce 2026

Datum článku: 17. 04. 2024

V posledních letech se mnoho mluví o zjednodušení administrativních procesů, které ovlivňují každodenní životy…

Více informací