Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Kdy musím podat daňové přiznání elektronicky?

Jaký je tedy nutný postup pro elektronické podání daňového přiznání a jaké jsou termíny, které musíme dodržet? V první řadě je důležité si uvědomit, že každý daňový poplatník se může setkat s různými termíny pro podání daňového přiznání, a to závisí na způsobu jeho podání a také na tom, zda využívá služeb daňového poradce či advokáta.

Konec lhůty pro podání oznámení o fiktivní dani z neočekávaných zisků se  2.jpg
Datum článku: 03. 05. 2024


Pro ty, kteří dosud podávali daňové přiznání v papírové formě, je stanoven základní termín do 2. dubna 2024. Avšak tento termín již neplatí pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Tyto osoby, od loňského roku, jsou totiž povinny využívat datové schránky pro veškerou komunikaci s finančním úřadem. To znamená, že OSVČ musí své daňové dokumenty odevzdat elektronicky, a to prostřednictvím své datové schránky.

Při podání samostatně podnikatelem je klíčovým datem 2. květen


Pokud jde o elektronické podání, lhůta pro zaslání daňového přiznání se prodlužuje o jeden měsíc ve srovnání s papírovým podáním. To znamená, že elektronické daňové přiznání musí být podáno nejpozději do čtvrtka 2. května 2024. Tento prodloužený termín poskytuje daňovým poplatníkům více času na přípravu a odeslání všech potřebných dokumentů elektronickou cestou.

Podání s poradcem je třeba splnit do 1. července


Konečně, posledním termínem, který je klíčový pro ty, kteří využívají služeb profesionálů jako jsou daňoví poradci nebo advokáti, je pondělí 1. července 2024. Pokud tedy vaše daňové přiznání připravuje a podává za vás daňový poradce nebo advokát, musí tak učinit do tohoto data. Tato možnost často přináší další pohodlí a jistotu, že všechny aspekty vašeho daňového přiznání budou správně a profesionálně zpracovány.


Vzhledem k těmto informacím je zřejmé, že plánování a příprava jsou klíčové pro úspěšné a včasné podání daňového přiznání. Je třeba si včas ověřit, který termín se vás týká, a přizpůsobit tomu svůj harmonogram, aby bylo možné veškeré dokumenty připravit a podat bez zbytečného spěchu a stresu.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter