Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis pro vás.
Vedení účetnictví, daňové poradenství, zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Koeficienty pro daň z nemovitostí se v roce 2015 změní pouze v Jablonci a okrajových částech Plzně

Koeficienty daně z nemovitých věcí zůstanou v roce 2015, ve většině okresních měst, v dosavadní výši. Změny budou provedeny pouze v Jablonci nad Nisou a některých částech Plzně. Úprava výše daně z nemovitosti je v pravomoci obcí, které tento úkon mohou provést prostřednictvím svých vyhlášek tím, že změní příslušné koeficienty.

Koeficienty pro daň z nemovitostí se v roce 2015 změní pouze v Jablonci a v okrajových částech Plzně.jpg
Datum článku: 05. 12. 2014

Jak na přiznání k dani z nemovitostí

Přiznání k dani z nemovitosti musí podat všichni poplatníci u nichž došlo ke změnám, které souvisí s vyměřením daně. Jde o situace kdy poplatník získal nebo prodal nemovitost, provedl změnu v rozloze domu nebo se změnila rozloha pozemku. Přiznání k dani je nutné podat do konce ledna 2015 a podává se na příslušném finančním úřadě v jehož katastru se stavba nachází.

Pozor na včasné podání!

Kdo nepodá přiznání v řádném termínu, má ještě pět dní na nápravu věci. Od šestého dne nabíhají úroky z prodlení, které činní 0,05% z částky za každý den prodlení, nejvýše se částka může vyšplhat na 300 000 Kč. Pokuta se, ale nepředepíše pokud dlužná částka není vyšší než 200 Kč

Na koho se daň z nemovitých věcí vztahuje
Daň z nemovitosti je tvořena ze dvou částí, daně z pozemku a daně ze staveb. U daně z pozemku je důležité o jaký druh pozemku se jedná. Nemovitou stavbou se pak rozumí především rodinné domy, byty a kolaudované stavby s pevnými základy. Podrobnosti k těmto otázkám lze nalézt v zákoně 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.
Poplatníkem daně z pozamků je dle uvedeného zákona vlastník pozemku. Poplatníkem je vždy také nájemce pronajateho, nebo-li propachtovaného pozemku, když je:
evidovaný v katastru nemovitostí,
převedený na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí nebo když mu přísluší s pozemkem hospodařit, Státní pozemkový úřad či Správa státních hmotných rezerv.

Uživatel se stává poplatníkem daně z pozemku, když vlastník pozemku není znám, nebo když hranice pozemků v terénu reálně vznikly až po předání pozemku v případě náhrady za pozemky sloučené.

Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je vždy vlastník pozemku. Nájemce je poplatníkem daně ze staveb a jednotek vždy když pronajatou jednotku tvoří jiný nebytový prostor než sklep či komora. Podrobné vysvětlení nalezneme opět v zákoně o dani z nemovitých věcí.

Rok 2015 a koeficienty k dani

Již druhý rok zůstane většina koeficientů k dani z nemovitých věcí nezměněna. K drobným změnám dochází u města Plzeň, které letos vydalo novou vyhlášku, pro stanovení koeficientů pro daň z nemovitých věcí v roce 2015. Vyhláška pozměňuje jen základní koeficient a pouze v některých okrajových částech města. Jediným okresním městem kde se koeficient změní je již avizovaný Jablonec nad Nisou. Základní koeficient se zde od roku 2015 zvýší na 2,5% ze současných 1,6%. Koeficient zůstane pokud jej zastupitelé nezmění.

Výpočet daně z nemovitostí

Pro výpočet daně z nemovitostí je důležitá základní sazba a základní a místní koeficient a výměra pozemku či nemovitosti. Výše vzejde z výměry vynásobené příslušnou základní sazbou a tato částka se dále násobí základním koeficientem pro danou obec případně ještě místním koeficientem.

Daň je nutné zaplatit do konce května 2015

Daň musí být uhrazena do konce května, protože však konec května v roce 2015 připadá na neděli, termín se automaticky posouvá na 1.června 2015. Výši daně lze zjistit na příslušném finančním úřadě nebi ze zaslané složenky.Jestliže výše daně překročí 5000 Kč. Je možné si částku rozložit na dvě stejně vysoké částky a uhradit ji ve dvou splátkách.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Finanční správa si bude předávat informace s Magistrátem města Prahy ohledně ubytovatelů přes Airbnb

Finanční správa si bude předávat informace s Magistrátem města Prahy ohledně ubytovatelů přes Airbnb

Datum článku: 31. 08. 2018

Plnění daňových povinností poskytovatelů služeb přes Airbnb bude Finanční správa ČR hlídat s aktivní pomocí…

Více informací
Finanční správa díky sepětí s Portálem občana pomůže k rychlejšímu řešení daňových záležitostí

Finanční správa díky sepětí s Portálem občana pomůže k rychlejšímu řešení daňových záležitostí

Datum článku: 29. 08. 2018

Daňové povinnosti by občané měli od 1. září 2018 řešit zase o něco snáze a rychleji. Od uvedeného data se…

Více informací

Finanční správa začala vymáhat daně u problémových dlužníků rychleji

Daňový poplatníci, kteří si nehlídají včasné plnění daňových povinností, mohou mít od letošního léta nepříjemnosti s exekucí ještě dříve, než tomu bylo do nedávné doby, Finanční správa nasadila v daném směru rychlejší postup.

Nedoplatky daňovým dlužníkům vyměřuje Finanční správa rychleji

Časy se mění a postupy úřadů také. Finanční správa nasadila v průběhu letošního léta rychlý a razantnější postup ve vymáhání daně u dlužníků, u kterých se problémy s pozdním placením či neplacením daně vyskytnou opakovaně.

Poplatníci s uvedenými problémy by nyní měli urychleně změnit svůj přístup k věci a začít si plnit povinnosti včas, aby během pár dnů neskončili v exekuci. S vyměřením nedoplatků a odstavením bankovních účtů nyní Finanční správa opravdu pospíchá a stačí další drobnější zpoždění s platbou a dlužník má během několika dnů ve schránce exekuční příkaz. Uvedený postup si finanční správa hájí tím, že jedině právě rychlé vymáhání, může skutečně přinést od dlužníka co nejvíce dlužných peněz.

Uvedený postup už vyvolal neklid a negativní postoje v řadách dlužníků, ale nelíbí se ani právníkům, na které se obrací znepokojení klienti s uvedenými problémy. Právníci vůči uvedenému novému postupu namítají, že i pro zahájení exekučního řízení jsou stanoveny lhůty, které musí úměrně korespondovat se lhůtami, které poplatníci na splnění záležitosti mají.

Platební terminály skýtají stále větší výhody i v drobném podnikání

Platební terminály skýtají stále větší výhody i v drobném podnikání

Datum článku: 22. 08. 2018

Zaplatit kartou i na zahrádce malé hospůdky či ve venkovském koloniálu už není zase tak velký problém, jako třeba…

Více informací