Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Koeficienty pro daň z nemovitostí se v roce 2015 změní pouze v Jablonci a okrajových částech Plzně

Koeficienty daně z nemovitých věcí zůstanou v roce 2015, ve většině okresních měst, v dosavadní výši. Změny budou provedeny pouze v Jablonci nad Nisou a některých částech Plzně. Úprava výše daně z nemovitosti je v pravomoci obcí, které tento úkon mohou provést prostřednictvím svých vyhlášek tím, že změní příslušné koeficienty.

Koeficienty pro daň z nemovitostí se v roce 2015 změní pouze v Jablonci a v okrajových částech Plzně.jpg
Datum článku: 05. 12. 2014

Jak na přiznání k dani z nemovitostí

Přiznání k dani z nemovitosti musí podat všichni poplatníci u nichž došlo ke změnám, které souvisí s vyměřením daně. Jde o situace kdy poplatník získal nebo prodal nemovitost, provedl změnu v rozloze domu nebo se změnila rozloha pozemku. Přiznání k dani je nutné podat do konce ledna 2015 a podává se na příslušném finančním úřadě v jehož katastru se stavba nachází.

Pozor na včasné podání!

Kdo nepodá přiznání v řádném termínu, má ještě pět dní na nápravu věci. Od šestého dne nabíhají úroky z prodlení, které činní 0,05% z částky za každý den prodlení, nejvýše se částka může vyšplhat na 300 000 Kč. Pokuta se, ale nepředepíše pokud dlužná částka není vyšší než 200 Kč

Na koho se daň z nemovitých věcí vztahuje
Daň z nemovitosti je tvořena ze dvou částí, daně z pozemku a daně ze staveb. U daně z pozemku je důležité o jaký druh pozemku se jedná. Nemovitou stavbou se pak rozumí především rodinné domy, byty a kolaudované stavby s pevnými základy. Podrobnosti k těmto otázkám lze nalézt v zákoně 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.
Poplatníkem daně z pozamků je dle uvedeného zákona vlastník pozemku. Poplatníkem je vždy také nájemce pronajateho, nebo-li propachtovaného pozemku, když je:
evidovaný v katastru nemovitostí,
převedený na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí nebo když mu přísluší s pozemkem hospodařit, Státní pozemkový úřad či Správa státních hmotných rezerv.

Uživatel se stává poplatníkem daně z pozemku, když vlastník pozemku není znám, nebo když hranice pozemků v terénu reálně vznikly až po předání pozemku v případě náhrady za pozemky sloučené.

Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je vždy vlastník pozemku. Nájemce je poplatníkem daně ze staveb a jednotek vždy když pronajatou jednotku tvoří jiný nebytový prostor než sklep či komora. Podrobné vysvětlení nalezneme opět v zákoně o dani z nemovitých věcí.

Rok 2015 a koeficienty k dani

Již druhý rok zůstane většina koeficientů k dani z nemovitých věcí nezměněna. K drobným změnám dochází u města Plzeň, které letos vydalo novou vyhlášku, pro stanovení koeficientů pro daň z nemovitých věcí v roce 2015. Vyhláška pozměňuje jen základní koeficient a pouze v některých okrajových částech města. Jediným okresním městem kde se koeficient změní je již avizovaný Jablonec nad Nisou. Základní koeficient se zde od roku 2015 zvýší na 2,5% ze současných 1,6%. Koeficient zůstane pokud jej zastupitelé nezmění.

Výpočet daně z nemovitostí

Pro výpočet daně z nemovitostí je důležitá základní sazba a základní a místní koeficient a výměra pozemku či nemovitosti. Výše vzejde z výměry vynásobené příslušnou základní sazbou a tato částka se dále násobí základním koeficientem pro danou obec případně ještě místním koeficientem.

Daň je nutné zaplatit do konce května 2015

Daň musí být uhrazena do konce května, protože však konec května v roce 2015 připadá na neděli, termín se automaticky posouvá na 1.června 2015. Výši daně lze zjistit na příslušném finančním úřadě nebi ze zaslané složenky.Jestliže výše daně překročí 5000 Kč. Je možné si částku rozložit na dvě stejně vysoké částky a uhradit ji ve dvou splátkách.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Finanční správa kontroluje, zda poskytovatelé služeb přes Airbnb řádně odvádějí daně

Finanční správa kontroluje, zda poskytovatelé služeb přes Airbnb řádně odvádějí daně

Datum článku: 21. 08. 2019

Pečlivé plnění daňových povinností je při každém podnikání velmi důležité. Kdo se uvedené záležitosti…

Více informací
Finanční správě se stále lépe daří vymáhat nedoplatky daní

Finanční správě se stále lépe daří vymáhat nedoplatky daní

Datum článku: 30. 07. 2019

Daňoví hříšníci, kteří třeba jen občas zapomínají plnit daňové povinnosti a platit daně by si měli dávat…

Více informací
Novinky v tiskopisech k přiznání za zdaňovací období 2019

Novinky v tiskopisech k přiznání za zdaňovací období 2019

Datum článku: 24. 07. 2019

Je to pár týdnů co poslední z poplatníků odevzdali daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok…

Více informací
Finanční správa rozhodně nezahálí a nad daněmi bdí

Finanční správa rozhodně nezahálí a nad daněmi bdí

Datum článku: 22. 07. 2019

Názory na činnost Finanční správy jsou stále velmi kritické, ale daný orgán nad porušováním a obcházením…

Více informací