Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Koncesionářské poplatky a záležitosti ohledně platby se možná brzy změní

Koncesionářské poplatky slouží k financování veřejnoprávních médií televize a rozhlasu, aby tato media mohla nezávisle fungovat a nebyla závislá na financování státu. V ČR se koncesionářské poplatky týkají vysílání veřejnoprávní České televize a Českého rozhlasu. Výše poplatků se však dlouhodobě neměnila stejně jako podmínky platby. Změny však pravděpodobně minimálně v záležitosti České televize poměrně brzy nastanou a budou možná nepříjemně překvapivé.

Koncesionářské poplatky a záležitosti ohledně platby se možná  2.jpg
Datum článku: 13. 06. 2023

Placení koncesionářských poplatků je určeno příslušným zákonem o rozhlasových a televizních poplatcích

To, že se za veřejnou službu vysílání České televize platí televizní poplatek a za obdobnou službu Českého rozhlasu se platí poplatek rozhlasový je v ČR stanoveno zákonem č.348/2005 Sb. Čili zákonem o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů.

Uvedený zákon stanoví, čeho se uvedené poplatky týkají, kdo je hradí a samozřejmě stejný zákon udává také výši a způsob úhrady těchto poplatků i evidenci poplatníků.

Poplatníky uvedených poplatků jsou všechny fyzické nebo právnické osoby, které vlastní televizní přijímač, který je způsobilý šířit televizní a radiový signál. Poplatníkem uvedených poplatků je ze zákona taktéž každá fyzická i právnická osoba, pokud z právního důvodu nejméně jeden měsíc užívá televizní či rozhlasový přijímač způsobilý vysílání.

Stejný zákon také stanoví, že každá fyzická nebo právnická osoba, která sice není v evidenci poplatníků televizního a rozhlasového poplatku, ale je uživatelem elektřiny připojeným k distribuční soustavě, tak je uvedeným poplatníkem ze zákona automaticky a má povinnost poplatky platit. Pokud taková osoba poplatky neplatí je k platbě vyzvána provozovatelem České televize či Českého rozhlasu musí poplatky platit nebo uvedeným institucím písemně oznámit a doložit, že nevlastní ani není uživatelem zařízení pro přenos rozhlasového či televizního vysílání.

Povinnost platby uvedených poplatků je tedy jednoznačně stanovena zákonem a je nutná, aby uvedená veřejnoprávní média fungovala, což současně znamená, že výše poplatků musí být stanovena dle potřeb daného fungování a že je potřeba ji občas upravovat dle ekonomického vývoje a dalších faktorů.

Nově zvolený ředitel České televize i někteří politici signalizují, že se připravuje zvýšení uvedených poplatků a případně i další novinky, které by měly vést k placení daných poplatků

Po navýšení uvedených poplatků, které se již neměnily desítky let, dlouhou dobu volají obě uvedené instituce. Reálná hodnota poplatků se za uvedenou dobu snížila a již dávno nedostačuje potřebám současného vysílání obou médií. O tom že je změna nejen potřeba, ale že se k ní již připravuje i příslušná zákonná úprava, nedávno hovořil například ministr kultury Martin Baxa i někteří další politici. Jednoznačně pak o potřebě zvýšení koncesionářských poplatků hovoří i nově zvolený generální ředitel České televize Jan Souček.

Nový generální ředitel České televize Souček nezastírá, že finanční situace ČT není v současné době vůbec snadná a že je nutné udělat vše pro to, aby se zvýšilo inkaso z daného poplatku.

V rozhovoru na webu e15 nově zvolený šéf ČT dokonce plánuje změnu v dostupnosti iVysílání podle toho zda je či není hrazen uvedený poplatek. Respektive se nový generální ředitel chystá podniknout kroky, aby ivysílání bylo přístupné jen uživatelům, kteří hradí uvedený poplatek. Více zde.

Kolik se za koncesionářské poplatky platí v roce 2023

Koncesionářské poplatky v roce 2023 činí měsíčně:

135 Kč za televizi a

45 Kč za rozhlas

Platit se však dá i čtvrtletně, pololetně nebo ročně.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Voda v roce 2024 opět zdraží

Voda v roce 2024 opět zdraží

Datum článku: 08. 12. 2023

Při sestavování rozpočtu domácností i firem na nadcházející rok 2024 je zásadní zahrnout do kalkulací…

Více informací
Přesuny v sazbách DPH účinné od počátku roku 2024

Přesuny v sazbách DPH účinné od počátku roku 2024

Datum článku: 08. 12. 2023

Rok 2024 znamená pro podnikatele i širokou veřejnost podstatné novinky v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH). Dojde…

Více informací
Se začátkem roku 2024 dojde ke zrušení institutu plátcových pokladen

Se začátkem roku 2024 dojde ke zrušení institutu plátcových pokladen

Datum článku: 08. 12. 2023

Balíček úsporných opatření, který vstoupí v platnost s počátkem roku 2024, přinese rozsáhlé změny v oblasti…

Více informací
S minimální mzdou by v roce 2024 měly vzrůst i první tři příčky zaručených mezd

S minimální mzdou by v roce 2024 měly vzrůst i první tři příčky zaručených mezd

Datum článku: 07. 12. 2023

Ministerstvo práce navrhuje od ledna 2024 zvýšení tří z osmi úrovní garantované mzdy. Podle tohoto plánu se…

Více informací