Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Kouření zaměstnanců na pracovištích zákon většinou buď zcela zakazuje, nebo limituje pouze do vyhrazených prostor

Zaměstnanci kuřáci většinou musí umět svoji chuť na cigaretu v pracovní době ovládat, jinak mohou mít velké problémy a třeba kvůli této své neřesti i přijít o práci. Zákoník práce totiž na velké většině pracovišť buď zcela zakazuje, nebo je kouření povoleno jen v k tomu určených prostorách a zaměstnanec v žádném případě nesmí kvůli kouření zanedbávat pracovní povinnosti.

Kouření zaměstnanců na pracovištích zákon většinou buď zcela zakazuje, nebo limituje pou 2.jpg
Datum článku: 20. 08. 2021

Zaměstnanci kuřáci si musí dávat v práci velký pozor, protože na většině pracovišť je kouření zakázáno a zaměstnavatelé nemají povinnost kouření tolerovat či k němu zřizovat prostory

Ke kouření na pracovištích i v jiných prostorách zaměstnavatele se zákon staví jednoznačně odmítavě jako k záležitosti, která na pracoviště nepatří nejen z důvodů poškozování zdraví nekuřáků, ale také kvůli bezpečnosti zaměstnanců při práci.

Zákoník práce ve svém paragrafu 106 písmeno e) jednoznačně zakazuje kouření na pracovišti i v dalších prostorách zaměstnavatele, kam mají přístup nekuřáci. Kouření na pracovištích však kromě zákoníku práce zakazuje i zákon 379/2005 o opatřeních k ochraně zdraví zaměstnanců při práci. Zaměstnavatel má povinnost zajistit, aby zákaz kouření byl dodržován zejména při určitém druhu pracovních činností a stejně tak musí být respektování daného zákazu zajištěno v budovách škol i zdravotnických zařízení v budovách užívaných stáními orgány i ve všech zařízeních zřizovaných státem či územním samosprávným celkem, které poskytují veřejné služby.

Zaměstnavatel nemusí zákaz kouření zvláštním způsobem vyhlašovat, protože s ním zaměstnance seznamuje právě v pravidlech a povinnostech, s nimiž zaměstnance seznamuje v instrukcích a školeních o ochraně zdraví při práci. Zákon zaměstnavatelům nařizuje zajistit dodržování zákazu kouření nejen na samotných pracovištích, ale ve všech společných prostorách, kde by škodlivým účinkům kouření mohli být vystaveni i nekuřáci a nejedná se v daném případě jen o zaměstnance, ale o všechny osoby, které do budov přicházejí.

Žádný zákon neukládá žádnému zaměstnavateli povinnost, aby pro zaměstnance kuřáky budoval prostory pro kouření. Zaměstnavatel tedy nemusí umožnit ani tolerovat zaměstnanci kouření, a pokud na pracovišti převažují nekuřáci, může kouření ve všech prostorách objektu striktně zakázat.

Zaměstnanec musí být o zákazu kouření informován hned při uzavírání pracovního vztahu při jeho seznamování s právy a povinnostmi na pracovišti. Zaměstnanec má povinnost uvedený zákaz dodržovat.

Pokud už zaměstnavatel kouření na pracovišti povolí, může to být jen v jednoznačně vymezených prostorech s dodržením hygienických požadavků stanovených zvláštním předpisem

Zaměstnavatel může zaměstnancům kouření na pracovišti povolit, pokud mu provozní podmínky dovolují vymezit pro kouření zvláštní oddělené prostory. Kuřácké prostory musí být vždy nejen dobře větratelné, ale musí být umístěny, tak, aby neomezovali zaměstnance nekuřáky. Prostory pro kouření by měly být vždy viditelně řádně označeny před vstupem. Pozor to jaké požadavky musí kuřácký prostor splňovat, pokud jej chce zaměstnavatel v objektu mít, je stanoveno právním předpisem respektive nařízením vlády č. 361/2007 a tato pravidla je nutné si pohlídat i z důvodů případné kontroly z inspektorátu práce.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Sjednání zkušební doby se zaměstnancem má pravidla

Sjednání zkušební doby se zaměstnancem má pravidla

Datum článku: 23. 09. 2021

Zkušební doba zaměstnance v zaměstnání nutně a ze zákona sjednána být nemusí, ale pro případ jejího sjednání…

Více informací
Vysoké příjmy za rok 2021 budou daňově výhodnější pro zaměstnance než pro OSVČ

Vysoké příjmy za rok 2021 budou daňově výhodnější pro zaměstnance než pro OSVČ

Datum článku: 22. 09. 2021

Vysoké příjmy bývají z hlediska daňových povinností výhodnější, ale neplatí to stoprocentně vždy a bude tomu…

Více informací
Nepřebíráním pošty si zaměstnanec od výpovědi nepomůže

Nepřebíráním pošty si zaměstnanec od výpovědi nepomůže

Datum článku: 20. 09. 2021

Jestliže se zaměstnanec pokusí zbavit výpovědi ze zaměstnání tím, že není k zastižení při doručení zásilky…

Více informací
Ošetřovné má po zahájení nového školního roku standardní podmínky podle zákona o nemocenském pojištění jako před pandemií

Ošetřovné má po zahájení nového školního roku standardní podmínky podle zákona o nemocenském pojištění jako před pandemií

Datum článku: 17. 09. 2021

S nastávajícím podzimem a začátkem školního roku přichází i doba častějšího onemocnění dětí…

Více informací